НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Головна → 
Кримінологія
Кримінологія
Плешаков, Володимир Олексійович Кримінологічна безпека та її забезпечення в сфері взаємовпливу організованої злочинності та злочинності неповнолітніх [Електронний ресурс]: Дис. д-ра юрид. наук 2003

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Об'єктивна оцінка кримінологічної обстановки, що склалася в даний час в країні, дозволяє констатувати той факт, що сучасний стан злочинності і рівень боротьби з нею є одними з основних факторів, що дестабілізують соціально-економічну та політичну обстановку.

ПАСТУШЕНЯ Олександр Миколайович Криміногенна сутність особистості злочинця. Психологічний аспект: Дис. ... д-ра психол. наук 2003

Метою дослідження є розробка психологічної концеп ¬ ції криміногенної сутності особистості злочинця і на її основі формулювання комплексу науково-практичних рекомендацій щодо со ¬ лення правоохоронної діяльності та засобів боротьби зі злочинністю, пов'язаних із застосуванням кримінально-правових заходів, прогнозуванням і попередженням злочинних діянні, виправленням засуджених.

ВАЛЛАСК Олена Володимирівна Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург 2006
Метою дисертаційного дослідження є виявлення закономірностей підготовки та здійснення розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, підготовка науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації розслідування злочинів у цій сфері.
Назаркін Михайло Володимирович Кримінологічна характеристика і попередження тероризму. Дис. ... канд. юридичні науки - М. 2007

Мета роботи полягає по-перше, в комплексному кримінологічної та кримінально-правовому наукового генезису, стану, тенденцій, характерних рис і попередження тероризму в Росії з урахуванням зарубіжного досвіду. По-друге, дане дисертаційне дослідження орієнтоване на те, щоб в якійсь мірі заповнити поки ще існуючі прогалини у розробці та трактуванні проблем тероризму у вітчизняній кримінології.

Рябова, Лілія Вікторівна Арешт як вид кримінального покарання [Електронний ресурс]: Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08.-М.: РДБ 2005

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного кримінально-правового та кримінально-виконавчого аналізу законодавства, регламентує порядок і умови застосування покарання у вигляді арешту, обгрунтувати і запропонувати рекомендації щодо вдосконалення інституту у вигляді арешту.

Тугуши Рустам Рашидович Невменяемость: кримінально-правове значення і проблеми відмежування від осудності та обмеженої осудності. Дис. ... канд. юрид. наук 2003
Головна мета роботи - розгляд проблем неосудності через комплексний науково-правовий аналіз норм, які зачіпають категорії осудності, неосудності та кримінальної відповідальності осіб з психічними розладами, що не виключають осудності, практики їх застосування, та даних інших наук, що мають відношення до теми - психіатрії та психології, а також філософії.
Уфалей Андрій Германович Проблеми вдосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за вимагання та шантаж. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва 2003
Цілями дослідження є розробка пропозицій з коригування редакції всіх частин ст. 163 КК РФ 1996 р. (диспозицій і санкцій); конструювання кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за шантаж, як самостійний вид злочину; вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кваліфікації вимагання та шантажу і розмежуванню їх з подібними складами злочинів.
Ф. ЗЕЛІНСЬКИЙ Правові заходи боротьби з пияцтвом. - М.: П Юрид. літ. - 176 с. 1987

Книга - про антигромадської суті і шкоду пияцтва і алкоголізму, про заходи боротьби, передбачених адміністративним, цивільним, трудовим і кримінальним правом. Велика увага приділяється участі громадськості в боротьбі з розглянутими явищами та їх профілактику.

Для широкого кола читачів.

Тодра ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РАДЯНСЬКОЇ КРІШ'ШОЛОГІІ (логіко-правове дослідження) ДІССЕРТАЦІЯна здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тбілісі - 1983 1983

(12.00.08 - кримінальне право і крііінологія; виправно-трудове право). Наука - основний засіб пізнання законів соціальних явищ і формування критеріїв планування суспільного життя. Тому, як зазначалося на ХХУ1 з'їзді КПРС, в умовах соціалістичного та комуністичного будівництва величезна роль знову відводиться науковим дослідженням різних областей суспільства.

Р.І. Латипов ШПАРГАЛКА ПО КРИМИНОЛОГИИ Навчальний посібник «Велбі» МОСКВА 2005 2005

Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Кримінологія ». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.

енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш