НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

6.3. Кваліфікація грабежуРозкрадання визнається вчиненим відкрито (грабіж), якщо його бачать, усвідомлюють і розуміють власники, володарі, охоронці, а також сторонні особи, які, на думку винного, не схвалюють його дій.
Вирішальне значення для визнання розкрадання від критим має суб'єктивне переконання винного. Якщо він впевнений, що діє таємно (сумлінно помиляючись), то хоч би в дійсності його дії і спостерігались кимсь, роз крадання не може бути визнане відкритим. Розкрадання визнається відкритими тоді, коли воно вчиняється у при сутності малолітніх, старших за 5-6-літній вік, оскільки, як свідчить практика, особи в такому віці вже розуміють суспільну сутність розкрадання. «
Інколи розкрадання починається таємно, а потім викривається і стає відкритим. Кваліфікація злочину в таких випадках залежить від того, як діяла винна особа потім.
Якщо винного викрито і він припинив викрадення, то його дії кваліфікуються як замах на крадіжку за ст. І 5 і відповідною частиною ст. 185 КК.
Дії, розпочаті як крадіжка, але виявлені потерпілим чи іншими особами і, не дивлячись на це, продовжені винною особою з метою заволодіти майном або його утримати, кваліфікуються як грабіж. А коли винний застосував насильство чи висловлював погрози його застосувати, його дії кваліфікуються як грабіж чи розбій залежно від характеру насильства чи погроз.2
Дії, розпочаті як таємне розкрадання чужого майна, а закінчені у присутності сторонніх осіб, кваліфікуються
П. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 211.
2 П. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р.- Там само.-С. 200-201.
254
як грабіж, оскільки винна особа в такому випадку розуміє І усвідомлює, що вона викрита, але від закінчення злочину не відмовилася. Таке переростання крадіжки в грабіж можливе лише до моменту закінчення крадіжки. Тому коли винний закінчив крадіжку, відійшов з місця вчинення злочину і мав можливість використати викрадене майно або розпорядитись ним, крадіжка уже не може перерости у грабіж.
Дії винного не можуть бути кваліфіковані як грабіж, якщо не доведено, що він мав умисел відкрито викрасти чуже майно. Неправильно, зокрема, були кваліфіковані за ч. 2 ст. 186 КК дії У. Його було засуджено за те, що він викрав у М. золоту обручку. Проте в судовому засіданні У. заявив, що попросив у М. обручку і гроші для передачі їх Ч., якому вони належали, але цього не зробив і привласнив їх. Таким чином, У, вчинив не грабіж, а шахрайство.
Важливою ознакою грабежу є насильство, яке застосовує винний з метою заволодіти майном чи утримати його. Застосоване під час грабежу насильство може бути як фізичним, так і психічним: удари, побої, заподіяння легких тілесних ушкоджень без розладу здоров'я, зв'язування, позбавлення волі тощо або погроза застосувати таке насильство. Насильство під час грабежу характерне тим, що воно не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого.
Оскільки фізичне насильство є способом вчинення злочину, то заподіяння потерпілому побоїв, легких тілесних ушкоджень без розладу здоров'я охоплюється диспозицією статті про відповідальність за грабіж і додаткової кваліфікації не потребує.
Насильство під час грабежу застосовується з метою заволодіти майном чи мати доступ до нього або утримати майно.
Якщо винний застосовує насильство з метою звільнитися від затримання, припинивши розкрадання, тобто покинувши майно, речі, гроші, то таке насильство не може бути підставою для кваліфікації його як грабежу за '- 2 ст. 186 КК. Залежно від способу розкрадання (таєм-) чи відкрито) дії винного у такому випадку кваліфікується як крадіжка чи грабіж (ненасильницький). Заподі-
Постакова президії Житомирського обласного ястопада 1990 р. у справі У. // Практика...- С. 80-81.

суду від
255
яння при цьому певної шкоди здоров'ю потерпілого утворює окремий злочин проти особи і кваліфікується за сукупністю злочинів.
Не утворює насильницького грабежу (ч. 2 ст. 186 КК) розкрадання способом «хапка» (хапання), оскільки винний у такому випадку застосовує не насильство, а розраховує на несподіваність і раптовість своїх дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6.3. Кваліфікація грабежу"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  кваліфікацією називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який, якої якості. Кваліфікація
 2. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  кваліфікації розкрадання треба визначити безпосередній об'єкт, оскільки дії особи, яка, звертаючи на свою користь майно, припускала, що воно може належати як громадянину, так і державній чи колективній організації, слід кваліфікувати як злочин проти приватної чи державної або колективної власності залежно від фактичної належності майна.1 Якщо ж, помиляючись щодо фактичної належності майна, винний
 3. 6.2. Кваліфікація крадіжки
  кваліфікацію дій Б. неправильною і зазначила, що Б. був членом сім'ї матері, постійно жив у її квартирі. Тому висновок органів попереднього слідства і суду про те, що Б. протиправне проник у квартиру, де проживав, є неправильним і суперечить змісту ч. З ст. 185 КК. У зв'язку з цим президія обласного суду дії Б. перекваліфікувала з ч. З на ч. 2 ст. 185 КК за ознакою заподіяння потерпілому значної
 4. 6.4. Кваліфікація розбою
  кваліфікації за іншими статтями КК не потребують. Умисне заподіяння під час розбою тяжкого тілесного ушкодження, що не призвело до смерті потерпілого, не потребує додаткової кваліфікації за ч. 1 чи ч. 2 ст. 121 КК, оскільки воно повністю охоплюється ч. 4 ст. 187 КК. Оскільки розбійний напад не охоплює заподіяння смерті потерпілого, то умисне чи необережне вбивство потерпілого під час розбійного
 5. 6.5. Кваліфікація викрадення частин чи обладнання електричних мереж; або кабельних ліній зв'язку
  кваліфікацію цього діяння за сукупністю з крадіжкою (ст. 185 КК), грабежем (ст. 186 КК), розбоєм (ст. 187 КК), вимаганням (ст. 189 КК) чи шахрайством (ст. 190 КК). Здається, що обґрунтованою була б кваліфікація викрадення демонтажем або іншим способом електромереж чи кабельних ліній зв'язку лише з грабежем, розбоєм, вимаганням і шахрайством за відповідними частинами статей 186-190КК. Така
 6. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  кваліфікації за іншими статтями КК не потребують.1 Пункти 7 і 9 постанови Пленуму Верховного Суду України .5 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Су-ДУ У країни,-С. 20 К 271 Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильство (ч. З ст. 189 КК) - це заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату
 7. 11.14. Незаконне заволодіння транспортним засобом
  кваліфікацію не впливають. Але треба зазначити, що у теорії і на практиці трапляються інші визначення моменту, коли таке діяння вважається закінченим злочином. Так, існує точка зору, що поняття незаконного заволодіння транспортним засобом не включає в себе пересування механічного транспортного засобу за допомогою фізичної сили людини. Пропонується у відповідних випадках за наявністю умислу на
 8. Бібліографія
  кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні.- Київ, 2000.- 288 с. 627 Владимиров В. Уголовная ответственность за грабеж // Сов. юстиция.- 1962.-№ 15. Владимиров В. А. Квалификация преступлений против лич ной собственности.-М., 1968.- 171 с. Владимиров В. А. Квалификация хищений личного имуще ства.-М., 1974.-208 с. Власть и право. Из истории русской правовой мысли.- Л 1990.-319 с.
 9. 6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
  кваліфікацію злочинного діяння. И справді, мабуть, не треба по-різному оцінювати в правовому плані крадіжку, вчинену вдень і вчинену вночі, вчинену в місті і в селі тощо. Але у значній кількості випадків вказані обставини є настільки важливими, що законодавець вважає злочинними певні діяння тільки при наявності якоїсь із зазначених обставин, що характеризує ці діяння як суспільно небезпечні, або
 10. 10.3. Форми співучасті
  кваліфікація буде однаковою. Такий розподіл ролей можна назвати "технічним", тобто таким, що не впливає на кваліфікацію дій окремих співучасників. При складній співучасті (співучасті у "тісному" розумінні) наявний розподіл ролей за рамками безпосереднього виконання об'єктивної сторони складу злочину. Тут, крім виконавця (співвиконавців), має бути хоча б іще один із співучасників, визначених у ст.
 11. 11.2. Повторність злочинів
  кваліфікацією злочину. Такий вид повторності зветься повторністю тотожних злочинів. Але в ряді випадків, виходячи з того, що певні злочини, які кваліфікуються за різними статтями, мають однаковий або близький об'єкт або переслідують досягнення однакової або близької за своєю суттю мети, закон встановлює наявність повторності й у разі послідовного вчинення злочинів, які характеризуються збігом
 12. 2.2. Общие правила квалификации преступлений
  грабеже и разбое", в котором содержится положение о том, что если потерпевший или посторонние лица видели, что происходит похищение, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует тайно, содеянное следует квалифицировать как кражу (п. 2), что является еще одним примером использования функций в процессе квалификации. Таким образом, при разграничении кражи и грабежа решающие
 13. Квалификация по признакам субъекта преступления
  грабежа (ст. 161 УК РФ) или разбоя (ст. 162 УК РФ). Подобная же квалификация возможна для состава массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ), бандитизма (ст. 209 УК РФ), организации преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ) и других подобных преступлений. Изложенная позиция по поводу квалификации преступлений нашла отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике
 14. 2.3. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
  грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в жилище. Тем самым суд второй инстанции, признав необходимым переквалифицировать действия М. с п. "а", "б", "в", "г" ч. 2 ст. 162 УК РФ на п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ, ошибочно оставил без изменения квалификацию содеянного А. В результате последний был осужден и по п. "а" ч. 2 ст. 162
 15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002). О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление № 9 от 27.05.1998. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
 16. 43. Преступления против собственности: понятие, виды. Кража, грабеж, разбой: признаки и критерии разграничения.
  грабеж (ст.161), разбой (ст.162). Кроме того, УК РФ по предмету выделяет хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164). В ст.158 УК кража определена как тайное хищение чужого имущества. С объективной стороны кража характеризуется изъятием чужого имущества из законного владения. Виновный помимо воли законного владельца (чаще собственника) самовольно завладевает чужим имуществом. Это изъятие,
 17. 45. Вымогательство: признаки состава, разграничение с иными преступлениями.
  грабежа и разбоя, а также от хищения человека, захвата заложника. При грабеже и разбое преступник требует немедленной передачи имущества и угрожает немедленным применением насилия в случае невыполнения его требований. При вымогательстве угроза относится к будущему времени, что дает возможность потерпевшему принять меры охраны или обратиться за помощью к органам власти или другим лицам. Поэтому
 18. 58. Ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
  грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением. Вымогательство этих средств и веществ с объективной стороны осуществляется путем применения психического насилия (угроз) к потерпевшему, выражающемуся в трех формах, угрозы применения физического насилия; угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества; угрозы распространения сведений, позорящих
 19. 69. Квалификация насильственных действий в связи с осуществлением правосудия.
  грабежа (п."г" ч.2 ст.161) и разбоя