Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право України → 
Квалификация преступлений
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Н. А. МИРОШНИЧЕНКО Состав преступления. Текст лекций. Одесса. "Юридична література" 2003 2003

Текст лекций к спецкурсу "Учение о преступлении и составе преступления и их значение для квалификации" рекомендован для студентов судебно-прокурорской специализации.
Автор: Н. А. Мирошниченко, доцент кафедры уголовного права
Одесской национальной юридической академии
Рекомендовано к печати ученым советом судебно-прокурорского факультета Одесской национальной юридической академии. Протокол № 21 от 28 февраля 2003 года.

Коржанський М. И. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с. 2002

У навчальному посібнику викладені теорія і практика кваліфікації злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1 вересня 2001 року. У посібнику використана новітня доктрина кримінального права і законодавства України, практика вищих судових органів України.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів.

Михлин А. С. Последствия преступления. М Юридическая литература», М.,1969. 104 с. 1969

Всякое преступление влечет за собой или может повлечь вредные последствия - материальный либо моральный ущерб, причи- | ненный государству и отдельным гражданам. Автор рассматривает понятие и виды этих последствий, их | значение для квалификации содеянного и назначения наказания.