Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

16, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМОстанні роки XX століття характеризувалися інтенсивним розвитком інформаційних технологій в усіх сферах державної діяльності, економіці, фінансових установах, у військах тощо.
Україна теж починає використовувати міжнародні комп'ютерні системи та обчислювальні мережі. Комп'ютеризація суспільства призвела до появи нових злочинів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних систем.
Розділ XVI Кримінального кодексу України містить статті, які передбачають відповідальність за неправомірне втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 361 КК), за викрадення комп'ютерної інформації (ст. 362 КК) і за порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 363 КК).1
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "16, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ"
 1. ЗМІСТ
  використання автомати зованих електронно-обчислювальних систем 543 Кваліфікація посадових злочинів 545 Кваліфікація злочинів проти правосуддя 594 Кваліфікація злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 616 Бібліографія 627
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  використанням винною особою вогнепальної зброї (ст. 263 КК), оскільки незаконне володіння вогнепальною зброєю є невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони бандитизму, і без володіння вогнепальною зброєю злочинна група не може бути визнана бандою. У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995 р. вказано, що обов'язковою ознакою
 3. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  використання цією особою своїх посадових повноважень на шкоду державним інтересам або інтересам окремих громадян (ст. 364 КК). Протиправне заволодіння чужим майном хоч би й посадовою особою, але без використання нею своїх службових повноважень утворює вже інший злочин.1 Так само і розбійний напад інакше не може бути вчинений, як тільки способом застосування насильства або погрози застосувати
 4. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  використані. Іноді і потерпілий може за різних обставин перебувати у такому стані, що злочинне посягання на нього не може заподіяти шкоду тим суспільним відносинам, на які посягає винна особа. Оскільки предмет злочину чи потерпілий за таких обставин відсутні, або в інших випадках, коли шкоду об'єктові не можна заподіяти з причин, незалежних від волі винного, посягання кваліфікується як замах на
 5. 11.14. Незаконне заволодіння транспортним засобом
  використання його за прямим призначенням. Суспільна небезпечність цього злочину зумовлюється неконтрольованим використанням транспортних засобів як джерел підвищеної небезпеки, що нерідко призводить до вчинення інших транспортних злочинів. Характерно, що ці злочини дуже часто вчинюють особи, які перебувають у стані сп'яніння, які позбавлені або зовсім не мають прав на керування транспортними
 6. 11.16. Порушення чинних на транспорті правил
  використанням джерел підвищеної небезпеки. Діяння, яке пов'язане з використанням джерел підвищеної небезпеки, є посяганням на громадську безпеку, а не на особу. Тому заподіяння потерпілому в цьому разі смерті кваліфікується за ст. 291 КК, а не за ст. 119 КК. Таким чином, порушення діючих на транспорті правил безпеки руху, яке потягло за собою ^лідки, передбачені ст. 286 КК, повинно кваліфікували
 7. 16.1. Неправомірне втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем
  автоматизованих системах», предметом злочинних посягань можуть бути: а) автоматизовані системи; б) носії інформації і в) використовувана в автоматизованих системах інформація. За ч. 1 ст. 361 КК, кваліфікується: а) втручання у Ці злочини за своєю юридичною і суспільною сутністю є злочинами проти порядку управління - втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем юридичне
 8. 16.3. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем
  автоматизованих системах» встановлені правила експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем і комп'ютерних мереж. За ч. 1 ст. 363 КК кваліфікується порушення цих правил, якщо таке порушення спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації або засобів її захисту. Склад злочину утворює також незаконне копіювання комп'ютерної інформації або істотне
 9. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  використанням наданих їм законом прав і повноважень на шкоду інтересам служби, або невиконання чи неналежне виконання ними своїх посадових обов'язків. Всі посадові злочини посягають на державне чи громадське управління як певну систему суспільних відносин. Безпосередніми об'єктами цих злочинів можуть 18 2-75 545 бути, поруч з державним чи громадським управлінням, також відносини власності,
 10. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  використання влади чи посадових повноважень для задоволення своїх корисливих чи інших особистих інтересів.2 П. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 250. В. А. Клименко, M. І. Мельник, М. І. Хавронюк наводять як приклад із судової практики справу P., який, працюючи механіком комбінату комунальних підприємств,