Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право / Радянське законодавство
ГоловнаЦивільне право Росії → 
Медичне право
МЕДИЧНЕ ПРАВО
А.Жаппарова Права людини у сфері охорони здоров'я: практичний посібник / За науковою редакцією А.Жаппаровой. - Алмати: Вид-во «Art Depo Studio», -280 стор 2012

Практичний посібник - результат спільного проекту Ініціативи «Право і Здоров'я» (LAHI) , Програми «Права людини і управління грантами» (HRGGP) Фондів Відкритого суспільства (OSF), Фонду Сорос-Казахстан (ФСК). У реалізації проекту взяли також участь Вірменія, Грузія, Киргизстан, Македонія, Україна і Росія.

У Практичний посібник включені важливі норми міжнародного та регіонального права, що стосуються стандартів надання медичної допомоги.

Права та обов'язки пацієнтів і медичних працівників розкриваються через конституційні положення, норми законів і підзаконних актів.

Довідковий матеріал представлений зразками позовних заяв та скарг, глосарію термінів за тематикою прав людини, що містить специфічну для Казахстану термінологію.

Практичний посібник розраховано на юристів, медичних працівників, організаторів охорони здоров'я, пацієнтів. Сподіваємося, що дана робота буде цікава і широкому колу читачів, які не байдужих до збереження свого здоров'я.

Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров'я: практичний посібник / Під наук. ред. І. Сенюти. - Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право». - 576 с. 2012
Практичний посібник входить до серії книг, підготовлених в рамках міжнародного проекту «Практичні посібники в області права і здоров'я» («Practitioner Guides in Law and Health») Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк, США) спільно з Міжнародним фондом «Відродження» (в Україні), до якого залучено вісім держав Східної Європи та Центральної Азії. У виданні висвітлюються права та обов'язки пацієнтів і медичних працівників, форми і засоби захисту цих прав на міжнародному, європейському та національному рівнях, розкриваються питання проведення медичних експертиз. Книга містить добірку конституційних положень, норм законів і підзаконних актів по кожному праву і обов'язку з практичними матеріалами щодо їх дотримання і порушення, а також приклади з практики та поради з правопониманию, правореалізації і правозастосування у сфері охорони здоров'я. Представлені зразки процесуальних документів, список рекомендованої літератури, довідкова інформація та глосарії (міжнародний і національний). Книга видана англійською, українською та російською мовами. Видання призначене для юристів, до числа професійних інтересів яких входить захист прав людини в галузі охорони здоров'я, а також для представників правозастосовних органів держави. Воно також може бути корисним для працівників системи охорони здоров'я, учасників ринку страхових послуг, вчених, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та медичних навчальних закладів, правозахисних організацій і фізичних осіб, які цікавляться проблемами юридичного забезпечення прав людини у сфері охорони здоров'я.
Галюкова М. І. Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників за заподіяння шкоди здоров'ю людини: навчальний посібник. - Омськ: Омська академія МВС Росії. -55 С. 2008

У навчальному посібнику дається юридичний аналіз сучасної системи охорони здоров'я, механізм формування особистості злочинця у сфері надання медичних послуг. Особі увагу приділено кримінально-правовій характеристиці неналежного надання медичної допомоги, питань охорони лікарської таємниці.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, здобувачів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових і практичних працівників правоохоронних органів.

Андрєєв Ю.М. Платні медичні послуги. Правове регулювання і судова практика. - М.: «Ось-89». - 400 с. (Серія «De jure») 2007
У пропонованому науково-практичному виданні досліджуються питання цивільно-правоврго регулювання возмездного надання медичних послуг, включаючи правову природу послуг, порядок укладення договору з надання медичної послуги, права та обов'язки сторін, відповідальність за невиконання (неналежне виконання) взятих на себе договірних зобов'язань, компенсацію моральної шкоди. Поряд з Цивільним кодексом РФ в роботі аналізуються; інші федеральні закони, підзаконні нормативно-правові акти, накази керівників федеральних органів виконавчої влади з питань надання медичних послуг.
Йилмаза НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ВІДМОВА ВІД ЩЕПЛЕНЬ І ПРАВА ПАЦІЄНТА. 2006

Як відомо, система надання медичної допомоги будується і фінансується на стягнуті з нас податки. Раз ми оплачуємо існування цієї системи, значить, маємо повне право на облік нею наших інтересів. На жаль, цього в більшості випадків не відбувається. Особливо, якщо врахувати, що в сучасній страховій медицині лікувальні установи отримують гроші не за вилікуваних, а за пролікованих, тобто не за результат лікування, а за проведення різних медичних втручань. У результаті такої розбіжності інтересів при зверненні за медичною допомогою часто виникають конфлікти між лікарем і пацієнтом. Має місце як нав'язування непотрібних пацієнтові медичних втручань, так і відмова надати дійсно необхідну допомогу або повідомити необхідну інформацію. Особливо гостра конфронтація між працівниками системи охорони здоров'я та пацієнтами спостерігається у сфері вакцинопрофілактики.

Акопов В.І., Маслов Е.Н. Право в медицині. - М.: Книга-сервіс. - 352 с. 2002

Пропоноване видання містить всі основні відомості сучасного права щодо самих різних аспектів медицини і медичної допомоги.

У ньому аналізуються і коментуються основоположні малодоступні нормативні документи федерального рівня і безліч підзаконних документів. Наводяться класифікація, перелік, сутність і причини дефектів медичної допомоги (ДМП) - лікарських помилок і професійних злочинів медичних працівників, шляхи їх профілактики, порядок та особливості розслідування, відомчого розгляду та експертизи лікарських справ, наводяться можливості правового захисту лікаря при необгрунтованих звинуваченнях в професійних правопорушення . Даються історія та сучасний аналіз ДМП на матеріалах судово-медичної експертизи Південного федерального округу, а також обставини, що виключають кримінальну відповідальність медичного працівника навіть за наявності вини, його правовий і соціальний захист. Приведено більше ста нормативних та офіційних документів. Всі положення ілюструються безліччю прикладів конкретних експертиз.

Книга призначена для медичних працівників, для практикуючих лікарів будь-якої спеціальності і, що особливо важливо, для нинішніх і потенційних пацієнтів.

Книга представляє інтерес для студентів медичних та юридичних вузів. Вона може слугувати навчальним і довідковим посібником для практикуючих лікарів і студентів.

Віл Іванович Акопов Лікар і сучасне право: Медичне право в питаннях і відповідях. - М: Пріор. - 208 с. 2001

У книзі доктора медичних наук, завідувача кафедри судової медицини та основ права Ростовського державного медичного університету, професора В. І. Акопова наведені відомості по всіх основних джерелах права , що регулює діяльність медичних працівників та прав громадян у галузі охорони здоров'я. Розглядаються порядок та особливості досудової перевірки неналежного лікування і виробництва судово-медичної експертизи. Мета роботи - зібрати воєдино основні закони та нормативні акти, знання і вміле дотримання яких попередить медичних працівників від правопорушень і конфліктів з пацієнтами.

Книга написана як довідник-посібник і може представити інтерес для широкого крута читачів як потенційних користувачів медичних послуг.

А.М. Балів, А.А. Балів Права пацієнтів та відповідальність медичних працівників за заподіяну шкоду 2001
Головним надбанням кожної людини з моменту народження є її здоров'я - вища цінність, тільки в порівнянні з якою можна визначати соціальні, економічні, духовні та інші цінності кожної людини окремо і суспільства в цілому.