Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїПравозастосовна практика → 
« Попередня Наступна »
Александрова Ольга Юріївна. Виправдувальний вирок у кримінальному процесі: теоретичні засади та правозастосовна практика / Дис. ... канд. юрид. наук. , 2005 - перейти до змісту підручника

Наукова розробленість проблеми.

У юридичній літературі проблема вироку досить докладно досліджувалася в роботах Г.
Н. Агеєвої, В.Д. Адаменко, Н.А. Ахундова, Ю.М. Грошева, В.Я. Дорохова, В.Г. Заблоцького, А.С. Коблікова, Е.Ф. Куцова, A.M. Ларіна, Р.Н. Ластівчине, Е.А. Матвієнко, С.Г. Мирецкая, Т.Г. Морщаковой, И.Д, Перлова, І.Л. Петрухіна, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуліна та ін

Окремі автори зверталися і до проблеми виправдувального вироку: В.Д. Арсеньєв, А.Я. Дубинський, Ю.А. Іванов, В.З. Лукашевич, М.Ф. Маліков, Я.О. Мотовіловкер, P.M. Оганесян, П.Ф. Пашкевич, В.М. Савицький, Ю.Н. Седлецький, Н.Н. Скворцов та ін

У дослідженні проблеми суддівського розсуду, є лише поодинокі роботи; наприклад, таких авторів, як В.Ф. Бохана, Є.Г. Веретехіна, Ю.М. Грошева та ін

Вищевказані роботи присвячені дослідженню лише окремих аспектів виправдувального вироку і процесу його постанови, всі теоретичні боку ж даного правового явища комплексно в науковій літературі до теперішнього часу не вивчалися.

Недостатня наукова розробленість цих питань при великій їх теоретичної значущості зумовила вибір теми цього дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних основ, законодавчих і правозастосовних проблем постанови виправдувального вироку, в розробці рекомендацій щодо вдосконалення правозастосовчої практики.

Досягнення зазначеної мети забезпечувалося шляхом постановки та вирішення наступних завдань:

розкрити поняття, сутність і значення виправдувального вироку;

проаналізувати вимоги, пред'являються до виправдувального вироку і виявити їх особливості;

розкрити сутність підстав постановлення виправдувального

вироку;

визначити місце виправдувального вироку в системі кримінально -процесуальних рішень;

сформулювати визначення поняття «суддівський розсуд»; розкрити зміст і проаналізувати елементи суддівського розсуду окремо і системі;

визначити межі суддівського розсуду при постановленні виправдувального вироку судом присяжних засідателів і судом районної ланки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова розробленість проблеми. "
 1. ВСТУП
  наукової розробленості проблеми. Проблеми, пов'язані із застосуванням положень про обов'язкову частку у спадщині, до теперішнього часу не ставали предметом спеціального наукового розгляду, незважаючи на те, що в цілому питання спадкового права викликали незмінний інтерес у вітчизняних дослідників. Важливу роль у розвитку науки спадкового права зіграли праці класиків
 2. Ступінь наукової розробленості проблеми.
  Наукових уявлень про публічність (офіційності) внесли теоретики права: С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, В.М. Баранов, М.І. Байтін, В.Н. Карташов, В.В. Лазарєв, Р.З. Лівшиць, Н.І. Матузов, Ю.А, Тихомиров, В.А. Толстік та ін Об'єктом дослідження виступають світоглядні ідеї сучас-ного російського суспільства щодо врегульованих кримінально-процесуальним законом суспільних відносин,
 3. Стан наукової розробленості проблеми.
  Наукової та мемуарної літератури відноситься до рубежу XIX - XX століть, тому при написанні рукопису, особливо в історичній її частині, автор звертався до творів П.А. Кропоткіна, М.А. Бакуніна, А.В. Герасимова, О.М. Спиридовича, Б. Савінкова, С.Ю. Вітте, Н.Н. Бердяєва, С.Л. Франка і ряду інших вітчизняних авторів цього періоду. Нарешті, в ході дослідження і при формулюванні висновків
 4. Актуальність теми дослідження.
  Науковий потенціал і фінансові кошти. Однією з таких проблем є боротьба з лжепредпрінімательства - економічним злочином, передбаченим ст. 173 УК.1 Сьогоднішні реалії, сприятливі перспективи подальшого соціально-економічного розвитку Росії, завдання зміцнення її суверенітету і забезпечення »економічної безпеки, в тому числі міжнародно-правовими засобами, 2
 5. Ступінь наукової розробленості проблеми
  наукової уваги дисертаційні роботи Л.І. Шевченко «Проблеми формування договірних відносин поставки в умовах становлення в Російській Федерації ринкової економіки» 3 і Л (В. Андрєєвої «Теоретичні проблеми комерційного права Росії», друга частина якої повністю присвячена правовому механізму функціонування ринку державних закупівель товарів; в дисертації обгрунтована позиція
 6. Введення
  наукових підходів до питань процесуального доказування та правозастосування зіграли безпосередню роль у виборі тематики наукового дослідження. Разом з тим привабливість наукового дослідження полягає саме в общетеоретической НЕ розробленості обраної теми, і це притому, що за галузевим доведенню і процесуального правозастосування опубліковано досить велику кількість
 7. § 1. Постановка общетеоретической проблеми: необхідність створення концепції російського процесуального доказування та правозастосування
  наукова концепція? процесуальне доказування, що має колосальне практичне значення, при всій теоретичній галузевої розробленості в процесуальних галузях російського права, не має на сьогоднішній день общетеоретической концепції в російській правовій системі, на основі якої базувалися б галузеві наукові доказові школи російських юристів. Насправді, загальні
 8. § 2. Місце і роль доведення в теорії держави і права і галузевих науках. Процесуальне доведення і правозастосування (загальна характеристика)
  науковий нонсенс: колосальна розробка основоположного поняття в галузевому аспекті без сучасної єдиної общетеоретической концепції. Загальна теорія права. Нижполиграф. Н. Новгород. 1993. С. 364. Лекція професора В.В. Лазарєва; Теорія держави і права. Норма - інфа. М. 2001. С.399-400. 115 Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. Курс лекцій у 2-х томах. Т-2. СЮЇ. Свердловськ. 1973. С. 201 і
 9. Думки вчених про місце і роль доказування, переважно процесуального, у правозастосуванні.
  наукових правових знань причинно-наслідкового зв'язку в доведенні і правозастосуванні - відсутність чітких основ теорії доказів у науці теорії держави і права не дозволяє ефективно розвиватися галузевим знанням. Досить чітко, побічно вказав на складність у розробці доказування А.Б. Венгеров: «У рамках теорії права виділяють власне предмет доказування, різні джерела
 10. § 3. Доказательственное право і теорія доказування
  наукових положень, присвячених доведенню у кримінальних справах ». / / Кримінальний процес. Дзеркало. М. 1999. С. 131. право» використовувався переважно радянської кримінально-процесуальної наукою. Однак коріння такого підходу закладені в більш ранньому періоді розвитку права. Так, наприклад, Л.Є . Владимиров, видатний теоретик початку ХХ століття, розглядав доказове право у вузьких рамках кримінальної
 11. Введення
  наукових розробок радянського періоду досліджуваної нами проблеми є те, що протягом тривалого часу основним господарюючим суб'єктом у радянській економіці було підприємство. У зв'язку з цим в радянській юридичній науці отримали розвиток погляди про те, що для правового регулювання соціалістичних підприємств необхідно спеціальне господарське право, яке регулює
 12. Ступінь розробленості проблеми.
  наукового обгрунтування та розвитку, зокрема характеристика таких елементів адміністративно-правових режимів, як державних методів. Проблема забезпечення громадської безпеки у вітчизняній юридичній доктрині розроблена слабо. Окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення громадської безпеки розглядалися в працях учених -юристів: С.К. Бєльського, І.І.
 13. Ступінь розробленості теми дослідження.
  наукові праці А.А. Аксьонова, В.М. Анісімкова, В.П. Артамонова, 3.А. Ас-Темирова, Н.П. Барабанова, М.Г.. Деткова, А.І. Зубкова, Ю.І. Калініна, Б.Б. Козака, М.П. Мелентьєва , А.Є. Наташева, СМ. Петрова, П.Г. Пономарьова, В.І. Селіверстова, В.І. Старкова, Н.А. Стручкова,. Г.А. Туманова, І.В. Шмарова, О. В. Філімонова, В.У. Ялунін та ін Різні аспекти діяльності кримінально-виконавчих інспекцій
 14. Ступінь наукової розробленості теми, теоретичні та емпіричні основи дослідження
  наукової розробки питань утримання та здійснення виключного права як самостійного виду суб'єктивного цивільного права необхідним бачиться осмислення категорії виключного права в рамках системи загальних категорій цивілістики. Тому теоретичну основу дослідження також склали праці вчених-цивілістів і теоретиків права з питань цивільного правовідносини,
 15. Ступінь наукової розробленості теми.
  проблеми, як адміністративно - правовий статус недержавних вищих навчальних
 16. Ступінь розробленості теми.
  наукових виданнях, присвячені як загальним, так і приватним аспектам сервітутного права. Найбільш цікаві розробки Д.О. Сивакова, в галузі регулювання водно-земельних відносин, Е.М. Денисевича в теоретичному обгрунтуванні особистих сервітутів, В. Харкова, що досліджує земельні сервітути. З останніх публікацій на цю тему видається цікавим дисертаційне дослідження А. А Бірюкова,
 17. Ступінь наукової розробленості і коло використаних джерел
  наукових пошуків і практичних перетворень. Однак не можна сказати, що в пострадянський період дана проблема не формулювалася і не вивчалася. Теоретичними аспектами системи законодавства, її структури і співвідношення нормативних правових актів займалися Г.В: Барабашев, В.В. Го-шуляк, Є.В. Колесников, І.А. Котелевська, Р. З: Лівшиць, Н.І. Матузов, А.В. Малько, С.В. Моленіпа ^
 18. Степепь розробленості теми.
  наукового осмислення та додаткового обговорення. Об'єктом дослідження є конституційно-правовий статус індивідуального підприємця як соціально-правове явище. Предметом дослідження є: сутність конституційно-правового статусу індивідуального підприємця; зміст цього статусу; механізм реалізації особистих прав і свобод індивідуального підприємця; реалізація
 19. Введення
  науково-теоретичному осмисленні. Інститут нотаріату не отримав, на жаль, належного відображення і закріплення в Конституції Російської Федерації. Згадка про нього як предмета спільного ведення в пункті «л» статті 72 Конституції Російської Федерації 2 не є адекватним тій ролі і місцю, які він неухильно займає в житті і розвитку російського громадянського суспільства. З