Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

2.6. Незаконне проведення абортуДо злочинів проти здоров'я належить також незаконне проведення аборту (ст. 134 КК).
Абортом у медицині називають передчасне зупинення вагітності і вилучення з матки плідного яйця чи плода, ще не здатного до життя поза тілом матері, в перші 28 тижнів вагітності.1
У медицині розрізняють два види аборту:
1) патологічний - вагітність припиняється якимось захворюванням вагітної жінки;
2) штучний - вагітність припиняється побічним втру чанням в організм вагітної жінки.
Патологічний аборт для кримінального права байдужий. Штучний аборт буває законними і незаконним (кримінальним). Згідно з діючою в медичній практиці інструкцією «Про порядок проведення операції штучного переривання вагітності (аборту)» штучне переривання
1 Медицинская энциклопедия.- M., 1966.-С. 14.
174
вагітності визнається законним, якщо воно було проведено за згодою жінки:
1) у стаціонарному медичному закладі, спеціально пристосованому для проведення таких операцій;
у перші 12 тижнів вагітності;
у зв'язку з тим, що продовження вагітності і пологи загрожували життю жінки (в таких випадках аборт буде законним і тоді, коли вагітність тривала понад 12 тижнів).
Незаконним (кримінальним) визнається аборт, проведений за згодою потерпілої:
поза спеціальним медичним закладом, незалежно від того, хто проводив операцію;
при тривалості вагітності понад 12 тижнів, якщо не було протипоказань щодо вагітності і пологів;
3) особою, яка не має спеціальної вищої медичної освіти. За наявності хоч би однієї з цих обставин аборт ви-
знається незаконним (кримінальним).
У медичній літературі зазначається, що аборт, проведений навіть у лікарні з дотриманням усіх правил асептики та антисептики (грец. sepsis - гниття) заподіює значну шкоду здоров'ю жінки.1
Вагітність при кримінальному аборті припиняється різними засобами:
механічними - введенням у матку різних предметів (наприклад, дерев'яних кийків), розчинів (мила, соди, йоду тощо) або нанесенням ударів у живіт і т. ін.;
медикаментозними - вживанням різних ліків чи хі мічних речовин (хініну, сулеми, миш'яку, гасу тощо);
термічними - впливом тепла на тіло вагітної жінки (гарячі ванни, спринцювання і т. ін.).
Аборт може бути викликаний і психічною травмою, переляком. Обов'язковою ознакою кримінального аборту є настання злочинного наслідку - припинення вагітності, З цього моменту злочин вважається закінченим. Якщо ці наслідки не настали, то вчинене кваліфікується як замах на аборт за ст.1 5 і відповідною частиною ст. 134 КК.
Незаконне проведення аборту - злочин умисний. Не-
зережне припинення вагітності під ознаки ст. 134 КК не
За відповідних умов припинення вагітності
эже бути підставою для відповідальності за необережне
я Чем ВРЄДЄН и опасен аборт.- M., 1954,- С. 40;
Я. Курс судебной медицины.- М., 1959.- С. 494.
175
Іесне ушкодження (ст. 125 КК).
Аборт може бути проведений з різних мотивів (користь, співчуття). Судова статистика свідчить, що аборт проводять лікарі (12,3%), медичні сестри й акушерки (11,6%) та особи, які не мають ніякої медичної освіти (76,1%).
Незаконне проведення аборту припускає згоду вагітної жінки на цю операцію. Якщо аборт проводиться без згоди потерпілої, то вчинене кваліфікується за ст. 121 КК.
У тих випадках, коли жінку примусили зробити аборт (насильницький аборт), дії винних кваліфікуються за ст. 121 КК, а якщо примушування не вдалося і операція не була проведена чи не була завершена - як замах на примусовий аборт за статтями 15 і 121 КК.
Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за два види аборту:
проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти (ч. 1 ст. 134 КК). Суб'єктом цього зло чину визнаються особи, які не мають вищої медичної 'освіти (медсестри, акушерки, фельдшери та інші особи, що мають середню медичну освіту), незалежно від того, де вони провели аборт, а також особи, які не мають ні якої медичної освіти;
кваліфікований аборт (ч. 2 ст. 134 КК). Незаконний аборт визнається кваліфікованим, якщо його проведення спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність чи смерть потерпілої.
За ч. 2 ст. 134 КК кваліфікуються випадки заподіяння смерті необережно. Якщо винний припускав можливість настання смерті і байдуже ставився до цього, то вчинене утворює сукупність умисного вбивства і проведення аборту (ч. 1 ст. 115 чи ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 134 КК).
Спричинений абортом тривалий розлад здоров'я може призвести до втрати загальної працездатності більше ніжна 15%, чи необхідності лікування його більше як 21 день, чи до душевної хвороби, а також втрати здатності народжувати дітей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "2.6. Незаконне проведення аборту"
 1. 1.5. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
  незаконне проведення аборту (ст. 134
 2. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 316 КК). Ускладнений злочин характеризується особливостями структури об'єктивної сторони його складу. Він має декілька різновидів. Продовжуваний злочин. Він характеризується вчиненням суб'єктом злочину декількох тотожних за своєю суттю діянь, спрямованих на досягнення загальної мети, тобто таких, які охоплюються єдиним умислом і складають
 3. 1.2. Категории преступлений
  незаконное лишение свободы; ч. 1 ст. 136 - нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; ч. 2 ст. 139 - нарушение неприкосновенности жилища; ч. 2 ст. 141.1 - нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума; ч. 1 ст. 145.1 -
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  незаконним володінням, придбанням і використанням винною особою вогнепальної зброї (ст. 263 КК), оскільки незаконне володіння вогнепальною зброєю є невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони бандитизму, і без володіння вогнепальною зброєю злочинна група не може бути визнана бандою. У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995
 5. § 1. ПОНЯТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  незаконного занятия рыбным промыслом является производство его недозволенными орудиями, способами, приемами (глушение рыбы взрывчатыми веществами, ловля частой сетью и т- д.). Такой способ неизбежно приводит к вредным последствиям - причиняется ущерб воспро- 1 В. Н. Кудрявцев, Объективная сторона преступления, М., 19G0, стр. 100. изводству, бесцельно уничтожается большое количество мелкой
 6. Статья 134. Незаконное производство аборта
  проведение аборта женщине по ее желанию. Закон устанавливает определенные ограничения по медицинским показателям для проведения аборта, которые должны быть в обязательном порядке соблюдены (проведение врачом, имеющим на это разрешение, в медицинском учреждении, имеющем лицензию на проведение абортов, не превышение сроков беременности более 12 недель и т.п.). Несоблюдение указанных требований при
 7. ОГЛАВЛЕНИЕ
  незаконная сделка о передаче человека... 328 Статья 150. Эксплуатация детей ... 332 Статья 151. Незаконное помещение в психиатрическое учреждение ... 333 Раздел IV. Преступления против половой свободы и половой неприкосновепяости личности ... 335 Статья 152.
 8. 3.1. Установление родительских прав при использовании суррогатного материнства
  незаконные аборты. По материалам следствия работала на московском суррогатном рынке с 1998 года. Вержбицкая открыла кабинет в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН и незаконно представлялась сотрудницей центра, ответственной за программы суррогатного материнства. Уголовное дело было заведено при очередной попытке продать уже родившихся детей (по ее словам рожденных от
 9. § /. Понятие рецидива преступления
  незаконное лишение свободы, угон воздушного судна и др.). Такое решение представляется верным, учитывая, что в силу особой ценности объектов посягательств необходимо обеспечить их максимальную защиту от любых преступных действий, независимо от их мотивов. Что же касается рецидива преступлений, то в 17 случаях из 18 он фигурирует в качестве квалифицирующего признака составов корыстных
 10. Источники нотариального права
  незаконным Положения о порядке выдачи лицензий на право нотариальнойдеятельности, утвержденного Министерствомюстиции РФ 22 ноября 1993 года Суть дела состоит в следующем. ЗАО обратилось в Верховный Суд РФ с вышеуказанным требованием, как раз сославшись на то, что принятое Министерствомюстиции РФ Положение - в нарушение требований действовавших на то время Указа Президента РФ от 21 января 1993
 11. Правовые основы осуществления контроля за нотариальной деятельностью
  незаконным. Выдача лицензии также носит в основном технический характер и завершает процесс оформления допуска гражданина к осуществлению нотариальной функции. Согласно п. 6 Порядка выдачи лицензии на право нотариальной деятельности " решение об отказе в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности принимается в случае, если представленные в орган юстиции документы не соответствуют
 12. Назначение на должность нотариуса
  незаконченном высшем профессиональном образовании. Следует отметить, что лицо, претендующее на должность нотариуса, должно представить в органы юстиции диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра по специальности " Юриспруденция"". То есть низшей ступенью высшего образования для нотариуса является бакалавриат. Диплом о неполном высшем образовании, а тем более справка не будут служить
 13. Тайна нотариального действия
  незаконные действия. Между тем Законом не предусмотрена для этих органов обязанность блюсти тайну совершения нотариального действия. То же самое можно сказать и в отношении органов юстиции, которые осуществляют контрольные функции за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и практически имеют возможность ознакомиться со всей
 14. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса
  незаконным действие налоговых органов Доводы Суда сводятся к следующему Экономика и жизнь, 1993, № 20. нотариусом выполняется определеннаяработа, которая не оплачивается но подлежит компенсированию. Соответствующая компенсация за выполненные но не оплаченные нотариальные действия, как раз и определенаПостановлениемВерховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 года, принятым в развитие
 15. ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ СУДЬЕЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ
  незаконной задержки в принятии решения по делу и нарушения прав граждан, судебная защита которых в дальнейшем не может быть обеспечена или не может привести к эффективному их восстановлению. Регулирование, установленное законодателем в ч. 7 ст. 236 УПК РФ, является таким же, как регулирование, ранее признанное Конституционным Судом РФ, противоречащим Конституции РФ. Между тем, в силу ч. 6 ст. 125