НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право Україна || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїЗагальні питання кримінального права → 
Наступна »
Федулов Андрій Володимирович. РЕАЛІЗАЦІЯ принципу публічності (офіційності) У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ РОСІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Нижній Новгород - 2002, 2002 - перейти до змісту підручника

Зміст


Введення 3
Глава 1. Теоретико-методологічні засади дослідження реалізації принципу публічності (офіційності) в кримінально-
процесуальної діяльності 11
§ 1. Генезис теоретико-правових уявлень про принцип публич-
1 ності (офіційності) 11
§ 2. Принцип публічності (офіційності): поняття, сутність і зміст 37
§ 3. Місце принципу публічності (офіційності) у системі принципів кримінального судочинства 66
Глава 2. Суб'єкти і засоби реалізації принципу публічності (офіційності) в сучасному кримінальному судочинстві
Росії 95
ф § 1. Суб'єкти реалізації принципу публічності (офіційності) 95
§ 2. Засоби реалізації принципу публічності (офіційності) 113
Глава 3. Реалізація принципу публічності (офіційності) в
стадіях сучасного кримінального судочинства Росії ... 135 § 1. Реалізація принципу публічності (офіційності) у стадії порушення кримінальної справи 135
§ 2. Реалізація принципу публічності (офіційності) у стадії попереднього розслідування (загальні умови предваритель-
& ного розслідування) 167
§ 3. Реалізація принципу публічності (офіційності) в судових
стадіях 191
Висновок 209
Бібліографія 213
Додатки 231 1)
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Зміст "
  1. ПЕРШІ КРОКИ безпосередню роботу над кандидатською дисертацією
    зміст, і для читача він таким і виглядає. Але не для самого дисертанта: зовсім не обов'язково начиняти виконання дисертаційного дослідження з першого параграфа першого розділу, а то і прямо з введення. В принципі варіантів безліч, але звести їх, збільшивши, можна до наступних: 1) починати саме з першого параграфа першого розділу (зрозуміло, не з введення) і поки не буде повністю
  2. Пробільні В Тематика дисертаційних ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРАВОВИХ НАУКАМ
    зміст кожного з підручників може служити фундаментом для з'ясування структури галузі права, в межах якої початківець дослідник збирається спеціалізуватися. Таким фундаментом міг би і послужити офіційний документ, затверджений першим заступником міністра промисловості, науки і технологій РФ (протокол від 16 лютого 2001 р. № МК-1-пр.), Паспорт спеціальності шифру 12.00.03 -