Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїПравозастосовна практика
ЗМІСТ:
Александрова Ольга Юріївна. Виправдувальний вирок у кримінальному процесі: теоретичні засади та правозастосовна практика / Дис. ... канд. юрид. наук. , 2005
Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних основ, законодавчих і правозастосовних проблем постанови виправдувального вироку, в розробці рекомендацій щодо вдосконалення правозастосовчої практики.
ВСТУП
Актуальність теми дослідження.
Наукова розробленість проблеми.
Об'єктом і предметом дослідження.
Емпірична база дослідження.
Теоретична і практична значимість дослідження.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ виправдувальним вироком В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1 Поняття, сутність виправдувального вироку і його місце в системі кримінально-процесуальних рішень
1.2 Вимоги, що пред'являються до виправдувального вироку
1.3 Підстави постанови виправдувального вироку
1. Помилки, пов'язані з неправильною оцінкою доказів на предмет їх достатності для пред'явлення звинувачення.
2. Помилки, пов'язані з порушенням порядку формування доказів або з неправильною оцінкою їх допустимості.
3. Помилки, пов'язані з незадовільним закріпленням і збереженням зібраних доказів, перевіркою їх достовірності.
4. Помилки, пов'язані з неправильним застосуванням кримінального закону, в тому числі фактичною кваліфікацією содеянного2.
Слідчі помилки
ГЛАВА 2. Суддівський розсуд при постановленні виправдувального вироку
2.1 Поняття суддівського розсуду і його меж (при постановленні вироку
2.2. Межі суддівського розсуду при постановленні виправдувального вироку судом присяжних
2.3. Межі суддівського розсуду при постановленні виправдувального вироку іншими судами загальної юрисдикції
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
Зведені дані за результатами анкетування суддів Красноярського краю
Зведені дані за результатами анкетування присяжних і народних засідателів Красноярського краю
Правозастосовна практика:
  1. А. І. КАРПОВ. СУДОВЕ ВИРОБНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2010 рік
  2. Красильников Олексій Володимирович. Дисертація. Кримінально-процесуальні привілеї окремих категорій осіб - 2007
  3. Буфетова М . Ш.. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру / Дисертація / - 2004