Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне правоДержавне та муніципальне управління
ЗМІСТ:
Востріков П. П.. Організаційно-правові проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 1998

Метою дисертаційного дослідження є комплексне, системне вивчення теоретичних і практичних проблем правового регулювання та організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності правового регулювання відповідних суспільних відносин і вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Введення
Глава 1 Державний службовець: поняття, вимоги
1.1. Поняття і ознаки державного службовця
1.2. Кваліфікаційні вимоги до державних службовців, їх правове закріплення
Правове регулювання та організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
2.1. Механізм правового регулювання суспільних відносин з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
2.2. Організація і управління системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
ВИСНОВОК
Бібліографічний список використаних джерел та літератури
1. Нормативні правові акти
2. Спеціальна литература.
3. Статті з періодичних видань, збірок.
4. Дисертації та автореферати дисертацій
Державне та муніципальне управління:
  1. Р.Т. Мухаев. Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»). - 2007