Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право Україні || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || конституційному праві розвинених країн || конституційному праві Росії || конституційному праві Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право Україні || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаПравоохоронна діяльністьНотаріат
ЗМІСТ:
Дзержинський Г.Б., Романовська О.В.. Організація нотаріату в Росії. - М.: "Видавництво ПРІОР", 2001. - 256 с., 2001

Це видання присвячене проблемам організації нотаріату в Російської Федерації та вдосконалення цього інституту права. У книзі немає характерного для багатьох аналогічних видань дослівного переказу правових актів, тут докладно аналізується чинне законодавство, порівнюються різні точки зору з багатьох дискусійних питань, обговорюваних на сторінках юридичній пресі.
Автори сподіваються, що це допоможе старшокурсникам юридичних факультетів систематизувати розрізнену інформацію і сформувати власну думку з злободенних проблем розвитку нотаріату, одна з яких - місце і роль нотаріату в системі органів, що надають юридичну допомогу.
У книгу включено окремі нормативні акти видані регіональними законодавчих-лями, а також програма спеціального курсу "Нотаріат в Російській Федерації".

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП У КУРС "ОРГАНІЗАЦІЯ НОТАРІАТУ В РФ"
Поняття нотаріату
Предмет курсу «Організація нотаріату в Російської Федерації"
Система курсу «Організація нотаріату в РФ"
Джерела нотаріального права
История розвитку нотаріату
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ нотаріату
Зміст управлінської діяльності з організації нотаріату в РФ
Принцип федералізму в державному регулюванні організації нотаріату в РФ
Зміст функцій державного управління нотаріатом
Правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю
ПОРЯДОК УСТАНОВИ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПОСАДИ НОТАРИУСА
Установа посади нотаріуса
Ліквідація посади нотаріуса
Призначення на посаду нотаріуса
Порядок ухвалення іспиту у осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю
Апеляційне провадження при прийомі іспиту на право нотаріальної діяльності
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
Правовий статус нотаріуса в РФ
Правовий статусу посадових осіб органів виконавчої влади, що здійснюють нотаріальні дії
Правовий статусу посадових осіб консульських установ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРИУСА
Таємниця нотаріальної дії
Гарантії нотаріальної діяльності
Фінансове забезпечення діяльності нотаріуса
Відповідальність нотаріуса
ОРГАН НОТАРІАЛЬНОГО СПІЛЬНОТИ
Правовий статусу нотаріальної палати
Правовий статусу нотаріальних палат та органів суддівського співтовариства. Загальні ознаки та відмінності
Правовий статус нотаріальної палати та колегії адвокатів. Порівняльний аналіз
ВИСНОВОК
ПРОГРАМА КУРСУ "ОРГАНІЗАЦІЯ НОТАРІАТУ В РФ"
СПИСОК рекомендовані джерела
ДОДАТОК
Закону Нижегородської області від 19 червня 1995 року № 6-З
Указ Державної Ради Республіки Дагестан від 24 січня 1997 року № 1
Закон Новгородської області, прийнятий обласною Думою 30 вересня 1997
Закон Республіки Саха (Якутія), прийнятий постановою Верховної Ради Республіки Саха (Якутія) вiд 19 травня 1993 року № 1494-XII
Закон Воронезької області, прийнятий обласною Думою 30 травня 1997 року
Закон Єврейської автономної області, прийнятий Законодавчими Зборами ЄАО
Постанова Уряду Республіки Марій Ел від 7 травня 1996 № 171
Нотаріат: