Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право УкраїниКонституційно-правові основи → 
« Попередня Наступна »
О. Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 536 с., 2003 - перейти к содержанию учебника

3. Основні способи розробки і прийняття Конституції

Конституція, як основний закон держави, відрізняється від інших нормативних актів особливістю її розробки і прийняття.
Особливості ці полягають, по-перше, у тому, що в розробці конституції бере участь значно більша кількість осіб порівняно з підготовкою інших нормативних актів. По-Аруге, ці особи наділяються законодавчим органом особливим статусом порівняно зі статусом органів та осіб, які залучаються до підготовки відповідних правових актів. Склад

Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі про набуття " Конституцією України від 3 жовтня 1997 р. за № 4-зп, справа -

. -, ва

3-97 // Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 1997-2001 . - Кн. 1 . - С. 39-46.

-77-

органів, або комісій, які повинні розробляти проект конституції, утворюється законодавчим органом. По-третє, особливістю відзначаються і способи прийняття конституції.

Конституційній практиці сучасних країн світу відомо кілька способів розробки проектів і прийняття конституції.

Перша конституція - Конституція США, була розроблена установчими зборами, а потім ратифікована конституційними конвентами штатів.

У Франції проект чинної Конституції (1958 р.) вироблений конституційним комітетом і згодом був схвалений

шляхом референдуму.

Конституції Італії та Індії були розроблені і остаточно

схвалені установчими зборами.

Деякі конституції (наприклад, Греції 1975 р., Іспанії 1978 р. були розроблені парламентом, а згодом винесені на

референдум.

Відверто реакційним способом розробки і прийняття конституції є откроїрування, тобто здійснення всіх процедур, пов'язаних з введенням конституції у дію, одноособовим актом виконавчої влади - монархом або президентом. У Росії таким актом був Маніфест Миколи II від 17 жовтня 1905 р. Майбутню конституцію Росії розробляли і мали прийняти Установчі збори, які у січні 1918 р. були розігнані більшовиками. В Україні перша Конституція Української Народної' Республіки 1918 р. була розроблена Українською Центральною Радою.

Усі радянські конституції готувалися конституційними комісіями, а у 1936 і 1977 рр. виносилися на загальнонародне обговорення, наслідки якого по суті не мали ніякого значення, оскільки пропозиції населення вважалися лише рекомендаційними за своїм характером, а згодом приймалися Верховною Радою, причому порядок введення у дію конституції визначався законом, який приймав той самий законодавчий орган.

Отже, на підставі викладеного, можна зробити певні висновки. Розробка проекту конституції, як свідчить світова практика, здійснюється місцевими органами влади (СІЛА), установчими зборами, конституційними комітетами або самим парламентом.

Верховна Рада України пішла перевіреним шляхом розробки конституції шляхом створення конституційних КОМІ-

сій. Це не найкращий спосіб підготовки проекту Основного Закону, по-перше, тому, що ці комісії навряд чи спроможні створити дійсно якісний проект Конституції. Вони складалися з депутатів, серед яких фахівців-державознавців по суті не було, оскільки при формуванні депутатського корпусу триває негативна практика радянського періоду недопущення юристів до розв'язання державних справ. Кількість фахівців у таких комісіях незначна, спеціалістів у галузі конституційного права в Україні дуже мало, і вони в переважній більшості не залучалися до роботи у комісії. І, по-друге, не можна механічно порівнювати склад комітетів у закордонних країнах зі складом комісії в Україні, оскільки кількість юристів-парламентаріїв за кордоном і у нас - речі непорівнянні. Тому більш доцільна форма підготовки проекту конституції в Україні - створення Установчих зборів або Конституційної наради з числа фахівців різних галузей права і надання їм відповідних повноважень з підготовки проекту конституції.

Що стосується способів прийняття конституції, то світова практика виробила чотири основні способи: ратифікація проекту місцевими органами влади, прийняття конституції парламентом, установчими зборам і референдумом. Найбільш демократичним є, безумовно, спосіб прийняття Основного Закону шляхом проведення референдуму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3. Основні способи розробки і прийняття Конституції"
 1. Від автора
  основні положення теорії конституційного права як науки; їх порівняльні характеристики з міжнародно-правовими стандартами конституційного права країн світу; і, нарешті, допоможе засвоїти певний масив нормативно-правової бази, навчитися працювати з законом, з'ясовувати його зміст, особливості, засоби застосування тощо. Власне, в цих трьох складових і закладено зміст усіх розділів підручника
 2. 2. Поняття конституції
  основні засади устрою суспільства і держави, визначають суб'єктів влади, а також механізм її організації і здійснення. Зміст конституції виявляється в її формі і являє собою спосіб організації матеріалу, який у ній міститься. Традиційно конституційна доктрина за формою поділяла конституції на писані (Україна, Франція, ФРН) і неписані (Велика Британія, Нова Зеландія, Ізраїль). Зокрема, в
 3. 3. Референдум в Україні
  прийняття остаточного рішення щодо Конституції, законів або з питань внутрішньополітичного і зовнішньополітичного значення. Референдум - голосування громадян з приводу певного законопроекту або закону, а також питань державного, регіонального або місцевого значення. Від референдуму слід відрізняти плебісцит, під яким розуміється голосування з приводу певного питання або законопроекту, але
 4. 5.2.21. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  прийняття до лікувального закладу, у вимозі оплати лікування, ліків чи інших медичних послуг. Злочин визнається закінченим з моменту відмови у безоплатному лікуванні (ч. 1 ст. 184 КК) чи з моменту прийняття рішення про скорочення мережі державних або комунальних закладів охорони здоров'я, тобто закриття чи анулювання хоча б одного з них (ч. 2 ст. 184КК). Порушення права на безоплатну медичну
 5. 1, Контрольна функція Верховної Ради України
  основні форми здійснення контрольної функції Верховної Ради України: парламентський контроль у межах, визначених Конституцією (п. 33 ст. 85); контроль за виконанням Державного бюджету України (п. 4 ст. 85); контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції (п. 13 ст. 85); контроль щодо Автономної Республіки Крим (п. 28 ст. 85); заслуховування щорічних доповідей
 6. 6. Конституційна реформа в Україні
  основні поло- -91- ження майбутньої Конституції України і складався з 8 розділів і 61 статті. В розділі І "Загальні положення" визначалися основні загальні засади майбутньої Конституції. Розділ II був присвячений статусу Верховної Ради України та статусу народного депутата. Розділ III визначав статус Президента України, особливістю якого було те, що Президент вважався главою держави і
 7. 5. Повноваження Верховної Ради України
  основні обов'язки громадянина; громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства; права корінних народів і національних меншин; порядок застосування мов; засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; основи
 8. 19.5. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збування, транспортування зброї масового знищення
  розробки, вироблення, придбання, зберігання, збування чи транспортування зброї масового знищення незалежно від настання злочинних наслідків. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується умислом. 620 Відповідальними за розробку, виробництво, та всі інші операції зі зброєю масового знищення є всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти
 9. 5. Види конституції, їх структура та особливості
  конституції. Підставою видової диференціації є певні критерії. Зокрема, залежно від періоду дії розрізняють постійні конституції (у більшості країн світу) і тимчасові (наприклад, Мала конституція Польщі). За порядком зміни конституцій, розрізняють жорсткі (стабільні; США), гнучкі (Франція, Венесуела) та змішані Основні Закони (Велика Британія, закони якої включають парламентські закони;
 10. 5.2.19. Порушення недоторканності приватного життя
  способом, зберігання, використання або поширення, розповсюдження конфіденційної інформації про особу у пуб-пчних виступах, у творі, що публічно демонструється, чи у засобах масової інформації. Діяння, передбачене ст. 182 КК, вчинюється умисно, ^скільки винна особа збирає, зберігає, використовує чи ширює конфіденційну інформацію про певну особу з конкретною метою, з метою певним чином використати
 11. 1.2. Система і принципи кримінального права
  основні правила діяльності. Кримінально-правові принципи - це основні, вихідні положення, обов'язкові для законодавця, правозастосовчих органів і громадян у сфері боротьби зі злочинністю. Принцип верховенства права (законності). Конституція України, має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно- правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8).
 12. 9.1. Створення злочинної організації
  розробка планів, пошуки об'єктів нападу і т. ін.) з метою вчинення тяжкого чи особливого тяжкого злочину; 360 керівництво організацією (підбір членів, розробка планів, постановка завдання і призначення виконавців, отримання звітів про виконання завдання тощо); участь у злочинній організації (вступ до організа ції, прийняття обов'язків члена організації, участь у роз робці планів і участь у
 13. 7. Конституційне право України як наука
  основні поняття і категорії, що використовуються у процесі законотворчої і законодавчої діяльності, аналізує функції відповідних конституційно-правових інститутів, досліджує процеси, які пов'язані з реалізацією норм та інститутів конституційного права. На підставі цього наука конституційного права виявляє ефективність дії правових норм, виробляє рекомендації щодо їх удосконалення на основі
 14. Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004
  основні питання Загальної частини кримінального права України. Для студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих навчальних закладів, а також для науковців і практичних
 15. 5.2.12. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
  Стаття 44 Конституції України встановлює право всіх працюючих на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, а частина 3 цієї статті Конституції України визначає, що ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Злочин, передбачений ст. 174 ІСК, посягає на це конституційне право громадянина. Засобами примушування до участі у страйку або до відмови від участі