Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації
ЗМІСТ:
Боровик Ольга Вікторівна
. Особливості досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 2006, 2006

Спеціальність 12. 00. 09 - кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Злочинність неповнолітніх в нашій країні протягом багатьох років є однією з серйозних проблем. Стрімка трансформація суспільного устрою та економічні труднощі зумовили зростання дитячої бездоглядності та безпритульності. Офіційно зареєстровані дані дозволяють констатувати, що неповнолітні складають найбільш кримінально уражену частину суспільства.

ЗМІСТ
Введення
Теоретична і практична значущість результатів дисертацію-ційного дослідження
Глава 1. Виникнення і розвиток досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх в Росії
§ 1. Досудове провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх в дореволюційній Росії
§ 2. Формування досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх в радянський та пострадянський періоди розвитку Росії
Глава 2. Особливості порушення кримінальних справ щодо неповнолітніх
§ 1. Прийняття повідомлень про злочини, совершенныхнесовершеннолетними
§ 2. Перевірка повідомлень про злочини, совершенныхнесовершеннолетними
§ 3. Прийняття рішень за повідомленнями про злочини, вчинені неповнолітніми
Глава 3. Особливості попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх
§ 1. Особливості предмета доказування у кримінальних справах щодо неповнолітніх
§ 2. Особливості провадження слідчих дій за участю неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених
§ 3. Особливості застосування заходів процесуального прин-ждения до неповнолітніх підозрюваним і обвинуваченим
§ 4. Особливості закінчення попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх
Висновок
Список використаних джерел
I. Нормативні правові акти, інші офіціальниеісточнікі
II. Статті, лекції
III. Автореферати та дисертації
IV. Монографії, підручники, навчальні посібники
V. Словники, довідкова література
ДОДАТОК 1 Анкета і результати анкетірованіяследователей і дізнавачів
Судочинство в Російській Федерації:
  1. І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві - 2011 рік
  2. Ткачова Н.Н.. Забезпечення позову в цивільному судочинстві: наук.-практ. посібник - "Волтерс Кпувер". - 136 с. - 2011 рік
  3. Халатов, Сергій Олександрович. Проблеми представництва в цивільному судочинстві / Дисертація - 2002 рік