НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМіжнародне право. Європейське правоМіжнародне правове регулювання → 
« Попередня Наступна »
Кубишкін Олексій Вікторович. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Дисертація / Москва, 2002 - перейти до змісту підручника

3.4. Відповідальність за дії у сфері інформаційної безпеки.

Відповідальність являє собою дуже важливий інститут міжнародного права.
Як зазначав Н.А. Ушаков міжнародне право, як і право взагалі, немислимо без відповідальності за його порушення. Існує така відповідальність і за міжнародним правом, виступаюча в специфічних видах і формах і іменована міжнародної ответственностью.95

Стосовно сфері забезпечення інформаційної безпеки, розробка механізму відповідальності держав за дії в інформаційній сфері є надзвичайно важливою і актуальною завданням, оскільки ефективне функціонування режиму інформаційної безпеки немислимо без передбачених міжнародним правом заходів міжнародної відповідальності держав за порушення зазначеного режиму.

У вітчизняній науці міжнародного права в роботах таких вчених, як Дніпровський А.

Г., Єрмішина Є.В., Собакіна Е.В.2, Юдіна Н .3 вже досліджувалися підстави відповідальності держав у сфері інформаційно діяльності, при цьому зазначені дослідження стосувалися, перш за все, першого аспекту забезпечення інформаційної безпеки, тобто пов'язане із змістом інформації. Це зумовило той факт, що в працях учених, присвяченій цій проблемі дуже багато уваги приділялося діяльності засобів масової інформації, поширення масової інформації і т.д.

Немає сумнівів у тому, що зазначені розробки проблеми відповідальності держав в інформаційній сфері мають дуже велике значення для правового регулювання першого аспекту інформаційної безпеки, проте, враховуючи розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, а також їх величезна значення для функціонування держави, представляється необхідним визначити основи відповідальності держав за діяльність в інформаційній сфері стосовно і до другого аспекту інформаційної безпеки держави. Також на наш погляд має сенс уточнити деякі питання відповідальності держав, пов'язані з утриманням поширюваної інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Відповідальність за дії у сфері інформаційної безпеки. "
 1. Кубишкін Олексій Вікторович. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Дисертація / Москва, 2002

 2. Наукова новизна роботи.
  Дійсності пропозиції, які сприятимуть більш ефективному забезпеченню інформаційної безпеки. У дисертації узагальнюється і аналізується досвід правового регулювання міжнародних інформаційних відносин з точки зору проблеми інформаційної безпеки, стосовно до предмету дослідження розглядаються розробки представників вітчизняної науки міжнародного
 3. 1.4. Інформаційна війна. інформаційний тероризм, інформаційні злочину? інформаційна зброя. Визначення понять.
  Відповідально зовнішні дії являють собою фактори або дії, що беруть початок за межами території держави. У цьому дослідженні, відповідно до його предметом, розглядатимуться зовнішні дії, що зачіпають інформаційну безпеку держави. Всі зовнішні дії, що зачіпають інформаційну безпеку можна класифікувати залежно від змісту
 4. Глава друга Проблеми вирішення питань інформаційної безпеки чинним міжнародним правом. Інформаційна безпека та міжнародні організації
  чинним міжнародним правом. Інформаційна безпека та міжнародні
 5. Розділ 4. Контроль за інформаційним зброєю
  відповідальність для осіб, які здійснюють дії пов'язані з інформаційним зброєю, заборонені Конвенцією на території, що знаходиться під юрисдикцією або контролем держави-учасниці. Стаття 12. Інспекції Будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції, яке констатує, що яке-небудь інша Держава-учасниця діє в порушення зобов'язань, що випливають з положень Конвенції,
 6. Глава третя Перспективи міжнародно-правового регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки
  сфері забезпечення інформаційної
 7. На захист виносяться наступні положення: 1.
  Дії і взаємопроникнення сфери інформаційних відносин і сфери забезпечення безпеки в цілому, і набуває все більшої значимості, як для окремих держав, так і для міжнародного співтовариства у зв'язку з розвитком інформаційних і комунікаційних технологій. 2. У проблемі забезпечення інформаційної безпеки, як і в сфері інформаційних відносин в цілому слід виділяти
 8. Необхідність прийняття міжнародного договору у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
  Сфері забезпечення інформаційної безпеки. Тим не менше, не всі вчені дотримуються такої ж думки. Наприклад, французький дослідник Гассман вважає, що немає потреби домагатися розробки міжнародних договорів у сфері інформаційних відносин, оскільки цей процес є звичайно досить тривалим, а необхідно піти шляхом створення міжнародних стандартів і нормативів у
 9. Висновки по Главі 2.
  Чинному міжнародному космічному праві не дозволений ряд питань, викликаних розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, представляється виправданим розробити зміни в головні джерела між народного космічного права, які б відображали реальності сучасного все більш становящемся інформаційним суспільства. Повинні бути розроблені широкі міжнародні норми проти
 10. /. /. Основні аспекти інформаційної безпеки.
  Сфері забезпечення інформаційної безпеки держави та запропонувати шляхи їх вирішення, необхідно почати розгляд цієї проблеми з визначення основних аспектів інформаційної безпеки. У проблемі інформаційної безпеки можна виділити два основних аспекти. Перший аспект включає в себе спектр питань, що відносяться до інформації та до її змісту. Це насамперед питання характеру
 11. Висновки по Главі 3.
  Відповідальності. Для більш тісного співробітництва держав у сфері забезпечення інформаційної безпеки необхідно створення спеціалізованої міжнародної
 12. Підстави відповідальності держав за дії в інформаційній сфері.
  Відповідальності держави є дії, що порушують звичайні чи договірні норми міжнародного права, які прийнято називати міжнародними деліктами. Детально підстави відповідальності держав за міжнародні правопорушення розглядаються в роботах спеціально присвячених міжнародної відповідальності держав. У зазначених роботах в міжнародному правопорушення виділяються
 13. Питання інформаційної безпеки та діяльність Больіюй Вісімки.
  Діями щодо створення безпечного і вільного від злочинності кіберпростраіства. Необхідно також знайти ефективні політичні рішення актуальних проблем, як, наприклад, спроби несанкціонованого доступу та комп'ютерні віруси. »Діяльність в рамках Великої вісімки у сфері інформаційної безпеки зачіпає питання розробки заходів по боротьбі з кібер злочинністю. Для вирішення цієї
 14. Тема 12. Інформаційна безпека. Інформація обмеженого доступу 1.
  Відповідальності / / http://www. computerlaw. spb.ru/law/doc/a110.htm 14. Кемрадж А.С., Головеров Д.В. Правові аспекти використання Інтернет-технологій. М., 2002. 15. Климова Ю. Як припинити поширення компромату у віртуальному світі / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 12. 16. Копилов В.А. Інформаційне право. М., 2002. 17. Лебедєв О.М. Секрети банків - під «ключ» сучасної
 15. Висновки по Главі 1.
  Дії може мати сильні руйнівні наслідки не тільки для держави, проти якої вона застосовується, а й для світового співтовариства в цілому. 3. У сфері інформаційних відносин, а отже і в проблемі інформаційної безпеки присутні два основних аспекти, що підтверджується аналізом основних понять у сфері інформаційної безпеки, а також історичним розвитком
 16. Питання інформаційної безпеки та СНД.
  Дії в об'єднаних збройних силах СНД і збройних силах держав-учасниць угоди, підписану в Москві 13 листопада 1992 года77. Угода про обмін правовою інформацією, підписану в Москві 21 жовтня 1994 года78 і т.д. Безумовно, ключовим документом у сфері інформаційної безпеки в рамках СНД, є Концепція інформаційної безпеки держав-учасниць СНД
 17. Необхідність установи міжнародного органу у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
  Дію планування та розвитку міжнародного повітряного транспорту з тим, щоб забезпечувати безпечне і упорядкований розвиток міжнародної фажданской авіації в усьому світі; задовольняти потреби народів світу в безпечному, регулярному, ефективному і економічному повітряному транспорті; сприяти безпеці польотів в міжнародній аеронавігації. Згідно зі Статутом Міжнародного агентства
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш