Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Отримання патенту

Патент - це документ, що засвідчує авторство винаходу, пріоритет і виключне право використання винаходу.

Патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Роспатент. Після закінчення цього терміну патентовласник втрачає виключне право вико-вання винаходу, який з цього моменту може використовуватися будь-якою зацікавленою особою. I

Для отримання патенту перш за все необхідно подати заявку в Роспатент. Це може зробити тільки сам автор винаходу, а у разі створення винаходу в порядку службового завдання - тільки роботодавець, а також уповноважені ними особи. Крім того, вони це можуть зробити і через патентного повіреного, зареєстрованого в Роспатенті.

Зміст заявки на видачу патенту на винахід визначено законодавством. Заявка повинна містити такі документи: 1)

заяву про видачу патенту із зазначенням автора та особи, на ім'я якого запитується патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них; 2)

опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; 3)

формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі. Власне, це найважливіша частина заявки, так як від змісту формули залежить обсяг прав патентовласника. Формула винаходу складається:

а) з обмежувальної частини, визначальною рід пристроїв, речовин і т. п., до яких належить винахід;

б) відмітної частини, яка містить опис нових ознак, що дозволяють відокремити винахід від старих прототипів;

в) частини, що вказує на цілі винаходи. Формула винаходу, наприклад, може виглядати наступним чином: «Винайдено грамофон з алмазною голівкою для поліпшення якості звучання»; 4)

креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу; 5)

реферат.

Після подачі заявки проводиться формальна експертиза, в ході якої перевіряються наявність необхідних документів, їх відповідність встановленим вимогам. 529

Подальша процедура перевірки винаходу проходить за системою відстроченої (відкладеної) експертизи по суті. Насамперед Роспатент публікує відомості про заявку після закінчення 18 місяців з дати надходження заявки, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом. При цьому заявленому винаходу надається тимчасова правова охорона. Експертиза заявки по суті проводиться протягом трьох років з дати надходження заявки за клопотанням заявника або третіх осіб. Якщо такого клопотання не послідує, то заявка вважається відкликаною. Під час експертизи заявки по суті якраз і перевіряється охороноздатність винаходи, тобто відповідність умовам новизни, винахідницького рівня та промислової придатності.

Якщо в результаті експертизи по суті Роспатент встановить, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, відповідає умовам патентоспроможності, виноситься рішення про видачу патенту з цією формулою.

Виключне право на використання винаходу надає патентовласнику виняткову можливість застосовувати винахід за своїм розсудом. Так, тільки за дозволом патентовласника можливі виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот продукту, що містить запатентований винахід.

Зазвичай дозвіл патентовласника на використання винаходу оформляється ліцензійним договором.

Однак права патентовласника небезмежні. 1.

При невикористанні або недостатньому використанні патентообладателем винаходу протягом чотирьох років без поважних причин, що призводить до недостатнього пропозицією відповідних товарів або послуг на товарному ринку, будь-яка особа, яка бажає і готове, тобто має реальну можливість використовувати об'єкт, що охороняється, у разі відмови патентовласника від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду з позовом про надання йому примусової невиключної ліцензії. 2.

Будь-яка фізична або юридична особа, яка до дати пріоритету винаходу добросовісно використала на території Росії створене незалежно від його автора тотожне рішення або зробила необхідні для цього приготування, зберігає право на подальше його безоплатне використання (право попереднього користування) . 3.

В інтересах національної безпеки Уряд РФ має право дозволити використання винаходу без згоди патентовласника з повідомленням його про це в найкоротший термін та виплатою йому пропорційного винагороди.

4. Крім того, не визнаються порушенням прав патентовласника:

а) проведення наукових експериментів і досліджень над винаходом;

б) застосування винаходів за надзвичайних обставин з подальшою виплатою сумірною компенсації;

в) застосування винаходів в особистих цілях без отримання доходу;

г) разове виготовлення ліків в аптеках;

д) застосування винаходів в продукті, раніше введеному в цивільний оборот самим патентовласником або іншою особою з його дозволу, та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Отримання патенту"
 1. Л. Заперечення проти заявки
  отримання патенту їх більш слабкими малими
 2. V. Патенти
  V.
 3. 1. Конвенція про видачу європейських патентів
  патентів з великим піднесенням була сприйнята в країнах-членах Європейського союза5. Оскільки Конвенція є відкритою, що означає можливість вступу до неї будь-якої європейської країни, в тому числі і не члена Європейського союзу, представляється досить імовірним її швидке поширення і на країни Східної Європи. Але все-таки Конвенція не може служити інструментом створення реальної
 4. 2. Конвенція про патенти Європейського союзу
  патенти Співтовариства, яка так і не вступила в дію, оскільки не була ратифікована достатнім числом країн. Цією Конвенцією передбачалося введення реального інституту патенту Співтовариства, а не пакета з національних патентних одиниць. У відповідному Протоколі з вирішення спорів, що стосуються питань патентної охорони і юридичної сили патентів Співтовариства, передбачалося
 5. 1. Як уникнути порушення патентних прав
  патентознавця полягає в тому, що він допомагає клієнтам уникати здійснення патентних порушень. Якщо клієнт займається внутрішньою торгівлею, цілком достатньою буде звірка з переліком національних патентів уникнення порушень прав їх правовласників. Якщо ж клієнт займається експортними операціями, то перевіряти доведеться патентні реєстри також і за місцем поставки товарів. Це означає, що на
 6. М. Термін дії патентної охорони
  патентної охорони на 20 років. На практиці так воно і є, і в більшості країн термін патентної охорони становить 20 років. У деяких країнах в особливих випадках цей строк більше, наприклад, коли видача патенту відкладалася з причини відносини винаходу до військової таємниці або коли застосування фармацевтичного кошти відкладалося з причини випробування ліків та оформлення ліцензій на його
 7. 20. Патентне право
  отримання відчутного корисного результату ". Див AT & T Corp. V. Excel Communications, Inc. No 98-1338, 1999 WL 216234, F.3d (Fed. Cir. Apr. 14 1999 ). Слід зазначити, що в даний час вже складається практика по реєстрації промислових зразків, безпосередньо пов'язаних з Інтернетом, в Роспатенті. Як приклад можна привести промисловий зразок "Рекламна сторінка" Право і
 8. Е. Євразійська патентна організація
  патентна організація знаходиться в Москві, використовує ресурси патентного відомства колишнього СРСР і користується підтримкою Патентного відомства Російської Федерації. До розпаду СРСР це відомство для всіх республік було центральним у патентній системі. Євразійська патентна конвенція, яка відкрита для підписання всіма державами, створена з метою використання залишилася інфраструктури в нових
 9. 3. Що робити, якщо сталося порушення патентного права
  отримання прибутку У зв'язку з тим, що існує можливість того, що обвинувачений у порушенні патентного права доведе відсутність у винаходу винахідницького рівня, збудження позову є справою
 10. Строки здійснення цивільних прав
  отримання твору (п. 2 ст . 1295 ГК РФ); чотири роки з дня видачі патенту на ^ винахід або промисловий зразок (п. 1 ст. 1362 ГК РФ); три роки з дня видачі патенту на корисну модель (п. 1 ст. 1362 ГК РФ); три роки безперервного нездійснення права на товарний знак після його реєстрації (п. Л ст. 1486, ГК РФ); рік безперервного невикористання комерційного ^ позначення (п. 2 ст. 1540
 11. 4. Будапештський договір
  отримання зразка депонованої культури. Наприклад, в ситуації, коли йде судовий розгляд з приводу претензій іншого винахідника на правообладание процесом, в якому задіяний той же мікроорганізм, і для цього йому потрібно зразок культури. Договором передбачено, що установа по депонуванню може надати зразок тільки в тому випадку, якщо воно отримає сертифікат з
 12. 3. Євразійська патентна конвенція
  отримання повідомлення про відмову у видачі патенту подати заперечення, яке має бути розглянуто колегією Євразійського патентного відомства. До складу даної колегії повинні входити принаймні два експерта, раніше не приймали рішення по суті заявки. Відмова Євразійського патентного відомства у видачі євразійського патенту не позбавляє заявника можливості отримати національний патент в
 13. § 6. Патентно-правова охорона селекційних досягнень
  отримання винагороди від патентовласника за використання селекційного досягнення. При цьому автором може бути лише фізична особа, творчою працею якої виведено, створено або виявлено охороняється селекційне досягнення. Будь-яка особа, незаконно використовує селекційне досягнення, зобов'язана на вимогу патентовласника або Держкомісії припинити це використання і відшкодувати
 14. 2. Права на спосіб виготовлення
  отримання сиру. Іноді дія патенту, виданого на спосіб виготовлення, поширюється і на продукт, що виготовляється цим способом. Припустимо, наприклад, що сир, одержуваний зазначеним способом, може зберігатися місяцями без холодильника. Тоді й сам сир може бути запатентований. Іноді, однак, новим буває тільки сам спосіб. Скажімо , даними способом виготовляється звичайний швейцарський сир, але