Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Поняття науково-технічної діяльності, її види, особливості правового регулювання

Науково-технічна діяльність являє собою особливу область життєдіяльності суспільства, спрямовану на задоволення його потреб, відмітними ознаками якої є: -

творчий характер цієї діяльності, що виражається в прояві розумових здібностей людини, спрямованих на пошук нових знань; -

безперервність процесів пошуку нових знань, обумовлена ??природою людської свідомості і суспільними потребами; -

невіддільність результатів цієї діяльності від самого інтелектуального процесу їх створення; -

особливі способи закріплення прав на результати науково-технічної діяльності та їх правового захисту; -

здійснення науково-технічної діяльності як у рамках трудових правовідносин, так і за своєю ініціативою у власних інтересах; -

особливий порядок реалізації результатів наукових розробок і технічних нововведень.

З урахуванням зазначених вище ознак науково-технічна діяльність в юридичному сенсі може бути охарактеризована як комплекс суспільних відносин, що складаються з приводу здійснення діяльності, спрямованої на створення нових науково-технічних досягнень, результати якої невіддільні від творчих здібностей їх творців.

Науково-технічна діяльність з урахуванням її цільової спрямованості є одним з видів інтелектуальної діяльності, права на результати якої в більшості випадків регулюються спеціальної подотраслью цивільного права - «правом інтелектуальної власності». Найважливішою функцією цієї підгалузі є встановлення режиму особливих (виняткових) прав на результати творчої діяльності.

Для залучення в господарський оборот різних результатів творчої діяльності (в першу чергу, науково-технічної діяльності) потрібна спеціальна регламентація правовідносин у галузі створення, правової охорони та використання цих об'єктів.

Залежно від способів правового регулювання умовно можна виділити наступні види науково-технічної діяльності.

Діяльність, спрямована на створення нових наукових результатів і технічних нововведень, яка включає науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, а також самостійну винахідницьку діяльність.

Діяльність з впровадження (використання) результатів нових розробок, включаючи організацію відповідних виробництв, технологічних і виробничих процесів, проведення маркетингових досліджень та організацію ринків збуту, посередницьку та іншу діяльність.

Діяльність, пов'язана з поступкою прав або передачею в користування прав на результати науково-технічної діяльності. До таких видів діяльності відноситься франчайзингова діяльність, укладання ліцензійних договорів, договорів про поступку прав, придбання програмного продукту і т. д.

У сукупності ці види діяльності з економіко-правовими ознаками прийнято відносити до інноваційних, т . е. спрямованим на розробку і впровадження науково-технічних досягнень. Правовою базою інноваційної діяльності в даний час є законодавство в області інтелектуальної власності, що включає спеціальні закони, що визначають правовий режим винаходів, корисних моделей, промислових зразків, програм для ЕОМ і баз даних, топологій інтегральних схем, товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів , комерційної таємниці.

Однак закон не охороняє права на такі результати науково-технічної діяльності, які не мають яскраво виражених рис творчого характеру або сукупності формалізованих або об'єктивувати ознак. Це відноситься до наукових відкриттів, науково-технічної документації, технологічних процесів та іншим «секретам виробництва».

У сфері інтелектуальної власності діє велика кількість міжнародних договорів та угод (Паризька конвенція з охорони промислової власності, Євразійська патентна конвенція та ін), а також безліч підзаконних актів - постанов Уряду РФ та актів Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (Роспатент).

У законодавстві також встановлюються різні системи способів закріплення та охорони прав на результати науково-технічної діяльності, основними з яких є:

реєстраційна система, при якій видається правовстановлюючий документ;

система конфіденційності щодо об'єктів, які не мають об'єктивувати відмінних ознак, але охоронюваних і захищаються самим правовласником від неправомірного використання в силу локального закріплення прав на ці результати і їх невідомості третім особам; як правило, ця система способів захисту, не суперечить законодавству, використовується у відношенні результатів науково-технічної діяльності, що не володіють яскраво вираженими ознаками винахідництва. 16.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття науково-технічної діяльності, її види, особливості правового регулювання "
 1. Договори на виконання НДР і ДКР
  науково-технічного інтелектуального продукту включають як виконання наукових досліджень, метою яких є отримання нових наукових знань і наукових результатів, так і проведення дослідно-конструкторських робіт з розробки зразків нових виробів на базі отриманих наукових результатів. Особливістю перерахованих вище видів науково-технічної діяльності є різноманіття видів
 2. Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006

 3. Екзаменаційні питання 1.
  Поняття і класифікація). 43. Реалізація права: поняття і форми. 44. Застосування права, 45. Стадії процесу застосування норм права. 46. Поняття і види правопорушень. 47. Склад правопорушень. 48. Поняття юридичної відповідальності. 49. Види юридичної відповідальності. 50. Підстави виникнення юридичної відповідальності. 51. Тлумачення норм права (поняття і види). 52. Способи і
 4. Тема 16 Результати науково-технічної діяльності як об'єкти інтелектуальної власності
  науково-технічної діяльності як об'єкти інтелектуальної
 5. Технічні регламенти
  технічне регулювання »дане питання регулювалося ГОСТами (державними стандартами), СНіПами (будівельними нормами і правилами), Санітарними правилами. Ця система ГОСТів перешкоджала впровадженню нових технологій, використовувалася як інструмент адміністративного тиску. Для технічного регулювання вводиться трирівнева система нормативних документів, які розрізняються за
 6. Підприємницьке право як навчальна дисципліна з цивільного права
  поняттями «підприємницька діяльність» і «діяльність підприємців». Для самооцінки теми 1 необхідно: 1. дати перелік різних видів підприємницьких ризиків; 2. вказати основні нормативні правові акти, що містять різногалузеві норми про діяльність, правах, пільги підприємців і їх захисту; 3. відзначити особливості методу цивільного права, включаючи диспозитивність
 7. Питання до іспиту (заліку)
  поняття, сторони, умови, види. 27. Зміст договору фінансової оренди (договору лізингу). 28. Договір будівельного підряду. 29. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. 30. Підрядні роботи для державних потреб. 31. Договір складського зберігання. 32. Договір довірчого управління майном. 33. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
 8. § 6. Право і технічні норми
  науково-технічної революцією, ускладненням виробничих процесів, а також з глобально наростаючим екологічною кризою. У зв'язку з розвитком індивідуальної та спільної підприємницької, комерційної та торговельної діяльності в нашій країні все більшої гостроти набуває питання про державний контроль за якістю продукції, про охорону здоров'я і прав споживача, про захист ринку від
 9. 8. Технічне регулювання
  регулювання
 10. Зміст
  технічних засобів Глава VI. Злочини проти миру і безпеки людства 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти миру і безпеки людства 2. Злочини проти миру 3. Військові
 11. 4. Диссертации
  науково-технічного прогресу. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М.. 1990. 28 с. 4.2. Лапаєва В.В. Соціологічне забезпечення законотворчості. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1993. 37 с. 4.3. Пак A.M. Загальне, особливе і окреме в радянському праві. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.. 1984. 24 с. U1 4.4. Пиголкин А.С. Теоретичні проблеми правотворчої діяльності в
 12. ЗМІСТ
  види кваліфікації злочинів 15 Загальні правила кваліфікації злочинів 19 Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті ... 42 ВИСНОВОК 60 СПИСОК
 13. 1.2. Орієнтовна програма з дисципліни «Основи права і держави»
  поняття конституційного права Норми конституційного права. Джерела конституційного права. Поняття конституції. Сутність конституції. Форми здійснення народовладдя. Основи правового статусу громадських об'єднань. Поняття основ правового статусу людини і громадянина. Громадянство. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Поняття і принципи федеративного устрою
 14. Ткачова Н.Н.. Забезпечення позову в цивільному судочинстві: наук.-практ. посібник - "Волтерс Кпувер". - 136 с., 2011

 15. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ курсових і дипломних робіт
  поняття і підстави надання. 17. Загальна характеристика соціального забезпечення в Росії до 1917 р. 18. Радянське законодавство про соціальне забезпечення. 19. Пенсійна реформа 2001р. 20. Сучасний період розвитку соціального забезпечення. 21. Поняття і система правовідносин по соціальному забезпеченню. 22. Види правовідносин по соціальному
 16. III. Особливості заміщення посад наукових працівників ВНЗ
  науковців на засіданні вченої ради (ради) кафедра, на-учное структурний підрозділ виносить рекомендації по каж-дой кандидатурі і доводить їх до відома вченої ради на її засіданні (до проведення таємного голосування). Кафедра, наукові структурні підрозділи мають право запропонувати претендентам виступити з повідомленням за пропонованою тематикою своїх наукових досліджень і по
 17. Апробація результатів дисертаційного дослідження.
  Наукових публікаціях: - Місце освітнього права в системі російського права. Стаття. Матеріали науково-практичної конференції «Культура: методологія дослідження, досвід і проблеми викладання». - Білгород: БСХА. - 2003. 0,3 д.а. - Деякі питання нормативного регулювання діяльності недержавних вищих навчальних закладів. Стаття. Збірник наукових Докл-дів «Федеральні і
 18. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1.
  Поняття і регулятивні можливості. 9. Розкрийте зміст логічних структурних елементів норми права. 10. Класифікація норм права. Її значення для практики правового регулювання. 11. Нормативно-правовий акт як основне джерело права. Інші джерела права та їх особливості. 12. За яких підстав класифікуються нормативно-правові акти? 13. Що означає найвища юридична сила