Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Козирін А.Н.. Адміністративне право зарубіжних країн. Навчальний посібник-- М ": Видавництво« СПАРК »- 229 с., 1996 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і система джерел

Чинне в даний час в Болгарії адміністративне право є значною мірою продуктом прострочених процесів початку 90-х років.

Відмова Болгарії від соціалістичного шляху розвитку, прагнення здобути самостійність і знайти своє місце в сучасному світі призвели до зміни політичної системи цієї країни і перетворенню адміністративного права. У травні 1989 р. були внесені зміни до діяло раніше законодавство про громадянство, паспорти і ряд інших нормативних актів »що призвело до істотного розширення правового статусу болгарських громадян.

Закон про зміну Конституції від 15 січня 1990 виключив положення про керівну роль Болгарської Комуністичної партії з діяла на той час Конституції 1971 Таким чином, втратив значення один з ключових принципів соціалістичного адміністративного права Болгарії.

Ухвалений 29 січня 1990 Закон про збори, ходи і маніфестаціях ввів повідомний порядок проведення цих політичних акцій замість існуючого раніше дозвільного. Закон про імена болгарських громадян від б березня 1990, покликаний забезпечити національну рівноправність громадян НРБ, відновити їх порушені права та законні інтереси, також містив цілий ряд норм, що регулюють діяльність державних органів. Закон про зміну і доповнення Конституції від 3 квітня 1990 містив цілий ряд радикальних змін підходу до регулювання суспільних відносин і повністю виключив соціалістичну термінологію. Цей акт вперше в післявоєнній Болгарії проголосив принцип поділу влади, створив конституційну основу рівноправності всіх політичних партій (ці положення були деталізовані в прийнятому в цей же день Законі про політичні партії), однакового правового статусу всіх форм власності.

Все це створило конституційну основу для перебудови адміністративного права.

Важливим етапом перетворення конституційного права Болгарії стало прийняття 12 липня 1991 нової Конституції Болгарії. На основі її положень були розроблені і прийняті закони про різних державних органах та інші найважливіші акти.

Фактично почалося створення нового адміністративного права, оскільки але основі конституційних норм були проведені кардинальні зміни організації та функціонування механізму виконавчої влади »скасовувалися застарілі норми адміністративного права, почалося створення механізму, спрямованого на недопущення відродження характерних для тоталітарної державності підходів до регулювання адміністративно-правових відносин. Разом з тим слід зазначити, що рух по цьому шляху носить суперечливий характер в тому числі і в силу теоретичної неопрацьованості ряду інститутів.

До числа джерел болгарського адміністративного права можна віднести:

200

1. Чинну Конституцію Болгарії, прийняту 12 липня 1991 Норми, що регулюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади (ст.ст. 74, 87, 88, 98-100, 105-116, 139, 143, 144), права і свободу громадян та їх гарантії у сфері державного управління (ст.ст. 45, 51, 52, 55, 60, 61), прямо відносяться до сфери адміністративного права. 2.

Закони, прийняті Народними Зборами Болгарії. Прикладом таких актів може слугувати Закон про національну службу безпеки від 8 червня 1994 г.172. 3.

Нормативні акти Ради Міністрів Болгарії. Так, наприклад, постановою № 7 від 25 січня 1994 Рада Міністрів затвердив Правила порядку здійснення права власності держави на предпріятіях873. 4.

Нормативні акти міністерств: правила, розпорядження, інструкції та накази. Наприклад, Міністерством землеробства 29 березня 1993 були затверджені Правила будови і діяльності Національної ветеринарно-міді-Цінської служби та розпорядження № 2 про умови і порядок здійснення приватної ветеринарно-медичної практики. 5.

Акти обласної адміністрації. 6.

Нормативні акти представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. 7.

Джерелами адміністративного права, що мають внутріорганізаці-ційний характер, служать нормативні акти керівників державних підприємств та установ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і система джерел "
 1. Луткова ОКСАНА ВІКТОРІВНА. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА / Дисертація / Москва, 2004

 2. Тихоновецкий Д. С.. Судова практика в системі джерел Європейського права / Дисертація / Москва, 2004

 3. Глава III. Поняття і джерела податкового права
  джерела податкового
 4. 1. Поняття джерела банківського права
  система історично склалася в результаті впливу континентальної, романо-германської правової системи, де, як відомо, основний і практично єдине джерело права - нормативний акт. Правда, поряд з нормативними актами в російському банківському праві діють, як вже було сказано вище, звичаї ділового обороту, але лише остільки, оскільки до них відсилає Цивільний кодекс. В
 5. Мета і завдання дослідження.
  Поняття джерело права. До цього періоду відносяться роботи С.С. Зівс, Н.Г. Александрова, С.Ф. Кечекьяна. Вишукування в цій сфері проводилися також зарубіжними вченими-правознавцями, серед яких Ж.-Л. Бержель, Н. Фостер, Р. Давид. В даний час загальнотеоретичні питання, присвячені дослідженню поняття джерело права, розробляються такими юристами як Г.І. Муромцев, М.Н. Марченко, B.C.
 6. Тема 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права
  система джерел конституційного (державного) права зарубіжних країн. Конституція - основне джерело конституційного права. Конституційні, органічні і звичайні парламентські закони. Окремі види законів: "закони-рамки", "закони-скелети", біллі та ін Інші акти парламентів: декларації, резолюції, регламенти і т.д. Нормативні акти виконавчої влади: акти глав держав
 7. Рассмазіна, Аліна Зоріктуевна. Джерела права Європейського Союзу / Дисертація / Москва, 2005

 8. ГЛАВА I. Система джерел європейського права
  джерел європейського
 9. Глава 1 Система джерел Європейського права: концептуальні засади та практика,
  джерел Європейського права: концептуальні основи і
 10. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  поняття, ознаки, риси. 4. Статус суб'єктів федерацій. Виборчий процес і його стадії 1. Висування кандидатів. 2. Агітаційні кампанії. 3. Способи підрахунку голосів. 4. Контроль за дотриманням законоположень про виборчий процес. Парламент в зарубіжних країнах 1. Структура парламентів і організація їх палат. 2. Законодавчий процес. 3. Контрольна діяльність
 11. Питання про розгляд освітнього права як галузі российко права
  поняття системи законодавства, під яким розуміє сукупність джерел права, л які являють собою форму вираження правових норм. Вчений вдало, вважаємо, проводить порівняльний аналіз системи права і системи законодавства. По - перше, відзначає він, якщо система права - сукупність правових норм, то система законодавства - це сукупність джерел права,