Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїЦивільне право (лекції, підручники) → 
« Попередня Наступна »
А.П.Сергеев, Ю.К. Толстой. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ТОМ 1. ПІДРУЧНИК. Видання третє, перероблене і доповнене / ПРОСПЕКТ / Москва, 2008 - перейти до змісту підручника

? 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань


Поняття забезпечення виконання зобов'язань. Виконанню орга-
нізацією сприяють спеціальні заходи, іменовані способами забезпе-
ня виконання зобов'язань. Вони складаються у покладанні на боржника
додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежне-
ного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання
зобов'язання Нараду з боржником третіх осіб, як це відбувається,
наприклад, при поруці, або в резервуванні майна, за рахунок
якого маже бути доспітнуто виконання зобов'язання (завдаток,
застава), або в видачі зобов'язання уповноваженими на те органами з
оплаті певної грошової суми (банківська гарантія).

Під способами забезпечення виконання зобов'язань подразуме-
вають спеціальні заходи, які в достатній мірі гарантують
виконання основного зобов'язання і стимулюють боржника до надлом-
жащему поведінки. (* 1)

Способи, що стимулюють належне виконання сторонами віз-
лежання на них зобов'язань, визначаються законодавством або
встановлюються угодою сторін.

Більшість із способів забезпечення виконання зобов'язань
носять залежний від основного зобов'язання характер і при недейст-
вительностью основного зобов'язання або припинення його дії
припиняють своє існування. Проте законодавством перед-
Мотря і такі способи забезпечення, які можуть бути самостійно-
тельними, наприклад, банківська гарантія.

Способи, що забезпечують виконання зобов'язань, встановлювали-
ються в інтересах кредитора. Хоча й не всі способи забезпечення
відносяться до санкцій, але всі вони прямо або побічно створюють додат-
вальні обтяження для боржника. Так, при заставі кредитор за
рахунок заставленого майна боржника має право погасити свої претензії
до нього. Але за рахунок цього ж майна можуть бути погашені і
додаткові вимоги кредитора по сплаті неустойки, відшкоду-
нию збитків і пр. Саме вилучення майна з володіння та користування
також може створити боржникові не просто незручності, але й викликати
додаткові витрати з його боку.

Обраний сторонами спосіб забезпечення виконання зобов'язання-
ства повинен бути письмово зафіксований або в самому зобов'язанні,

(** 1) См . Хаметов P., Миронова О. Забезпечення виконання зобов'язань: дого-
ворной способи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 5. С. 18-20.

!! 584

на забезпечення якого він направлений, або в додатковій (або
спеціальній) угоді. Деякі з способів вимагають не просто
письмовій, а й нотаріально засвідченої форми їх вчинення
і навіть спеціальної реєстрації (застава, банківська гарантія).

Всі способи забезпечення носять зобов'язально-правовий харак-
тер і мають своєю метою сприяння виконанню зобов'язання, ока-
завше підставою їх встановлення. Але засоби досягнення мети
належного виконання основного зобов'язання різні. У недо-
торих ситуаціях бажання уникнути відповідальності (сплати штрафних
санкцій) стимулює боржника до належного виконання основ-
ного зобов'язання, в інших небезпека втратити майна (застава,
утримання), навіть якщо це і не супроводжується якимись додаткового-
тельними обтяженнями, спонукає боржника до того ж. У залеж-
мости від того, що складає зміст способу забезпечення
виконання основного зобов'язання-тільки досягнення з його
допомогою виконання основного зобов'язання або також покладання
на боржника додаткового обтяження - способи забезпечення
або відносяться до заходів відповідальності, або такими не призна-
ються. Так, неустойка відноситься до заходів цивільно-правову відповідь-
ственности, а застава, поручительство, банківська гарантія заходами
відповідальності не є.

Способи забезпечення зобов'язань. За чинним законодав-
тельству виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою,
заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банків-
ської гарантією , завдатком та іншими способами, передбаченими
законом або договором (п. 1 ст. 329 ЦК). ГК розширив перелік
способів забезпечення виконання зобов'язань, доповнивши його такими
способами, як банківська гарантія та утримання майна. Правда,
утримання майна передбачалося і в колишньому законодавець-
стве стосовно окремих видів зобов'язань (наприклад, в
зобов'язаннях з перевезення і комісії). Істотним є і
те, що чинний ЦК містить приблизний, а не вичерпний,
як було в ЦК 1964 р., перелік способів забезпечення виконання
зобов'язань. Тому Нараду з передбаченими законом способами
забезпечення виконання зобов'язань сторонами можуть предусматри-
тися інші способи, наприклад, товарна неустойка. Обеспечітеля-
вими властивостями володіють деякі форми безготівкових розрахунків:
акредитив, інкасо, безакцептне списання, передоплата та ін Опрі-
ділені забезпечувальні якості притаманні деяким видам дого-
злодіїв, зокрема договорами страхування, кредиту, лізингу,
факторингу та ін

Розширено коло випадків, коли в якості суб'єктів, що беруть участь в
забезпеченні основного зобов'язання, виступають не тільки його сторо-

!! 585

ни, а й треті особи. Саме так складаються відносини при
банківської гарантії.

Перейдемо тепер до розгляду окремих способів забезпечення
зобов'язань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ? 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань "
 1. 79. Способи забезпечення кредиту
  поняття кредитоспроможності трактується по-різному; - по-друге, її оцінка досить складна, що і зумовлює необхідність вибору банком групи або цілої системи показників і фінансових коефіцієнтів, за допомогою яких можна оцінити ймовірність виконання позичальником своїх зобов'язань. Кредитоспроможність розуміється як рівень фінансово-господарського стану клієнта, його правове
 2. Тема 2. Договір міни
  виконання зобов'язань за договором міни, зустрічне виконання зобов'язання передати товар. Момент переходу права власності на обмінювані товари. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором
 3. 44. Форми, види, особливості забезпечення банківського кредиту
  способи забезпечення. 1. Застава, що представляє собою спосіб забезпечення зобов'язання, при якому кредитор-заставодержатель набуває право у разі невиконання боржником зобов'язання одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, за винятками, передбаченими законом. Предметом застави можуть бути: - речі; - цінні
 4. ? 2. Поняття і підстави припинення зобов'язань
  способами, що і їх встановлення. Про деякі з них говорить сам закон. Наприклад, якщо при встановленні зобов'язання боржник видав борговий документ (розписку, квитанцію тощо), кредитор зобов'язаний повернути цей документ з написом про припинення зобов'язання. У разі неможливості повернути борговий документ зважаючи на його втрати або загибелі кредитор зобов'язаний засвідчити прекраще-ня
 5. Що означає поняття «забезпечення рішення»?
  Забезпеченні вирішення арбітражного суду, в АПК РФ введено з метою зміцнення гарантій реального виконання рішення. Воно визначає, хто може ставити питання про вжиття заходів щодо забезпечення рішення, ким і в якому порядку він розглядається. Арбітражний суд приступає до розгляду питання про прийняття заходів щодо забезпечення позову тільки за заявою осіб, які беруть участь у справі. За своєю ініціативою суд
 6. Виконання договору банківського кредитування
  виконання зобов'язань полягає в здійсненні його сторонами певних дій, що становлять зміст їх прав та обов'язків. Як правило, виконання зобов'язання полягає у вчиненні активних дій. Значно рідше виконання зобов'язання полягає в утриманні від вчинення певних дій. Як уже згадувалося у відповідності зі ст. 819 ЦК України за кредитним договором банк або
 7. 2. Застава
  способів забезпечення виконання зобов'язання, виступає в ролі акцессорного (додаткового до основного) зобов'язання. Однак залогу притаманні окремі елементи не зобов'язального, а речове-пра-вового характеру. Можна виділити наступні риси, що дозволяють розглядати заставу як речове-правового способу забезпечення виконання зобов'язань: по-перше, об'єктом заставних угод, як і
 8. Звільнення від зобов'язань перед третіми особами
  способу виконання комітентом розглянутої обов'язки: шляхом прийняття на себе боргу комісіонера перед третьою особою; допомогою виконання зобов'язання комісіонера (виконання зобов'язання третьою особою - ст. 313 ЦК РФ), Перший спосіб вимагає обов'язкової згоди третьої особи па переведення боргу (п. 1 ст . 391 ГК РФ) і з цієї причини не завжди може бути зручним і можливим.
 9. 43. Виконання і зміна умов кредитного договору
  спосіб виконання; - прощення боргу; - неможливість виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає; - видання акта державного органу, в результаті чого виконання зобов'язання стає неможливим повністю або частково, зобов'язання припиняється повністю або у відповідній частині; - ліквідація юридичної особи,
 10. § 3. Припинення договорів за взаємною згодою сторін.
  Способом припинення зобов'язання з волі сторін договору є своєчасне і належне виконання умов договору. Неналежне виконання зобов'язань не припиняє договору, а 132 Цивільне та торгове право зарубіжних країн. М. 2004. С. 290. '"Цивільне та торгове право зарубіжних країн. М. 2004. С. 278.? Наділяє сторони додатковими правами та обов'язками у вигляді відшкодування
 11. Співпраця сторін при виконанні договірного зобов'язання
  забезпеченої делькредере3. Крім цього, комітент повинен своєчасно давати відповіді на всі запити комісіонера, пов'язані з виконанням доручення. Невиконання комітентом розглянутої обов'язку може бути підставою для звільнення комісіонера від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків або, принаймні, для її зменшення (ст. 404,