Головна
Аграрне право России || Адвокатура || Адміністративне право России || Адміністративне право України || Цивільне право России || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політічніх и правових вчень || Конституційне право зарубіжніх країн || Конституційне право России || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юрістів || правоохороних діяльність || Сімейне право России || Судова психіатрія || Теорія та історія Держава і права || Трудове право России || Кримінальне право России || Кримінальне право України || Кримінальний процес России || Фінансове право России || Господарське право || Екологічне право России
ГоловнаТеорія та історія Держава і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське видання право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Права авторів

Авторське право на твір науки, літератури, мистецтва вінікає в силу факту его создания.
Для ВИНИКНЕННЯ и Здійснення авторським правом не вимагається реєстрація твору чи Дотримання будь-яких формальностей. Значок © (copyright), поміщеній на шкірному прімірніку твору, вікорістовується позбав для оповіщення про права автора на Данії твір. Его відсутність НЕ означає відсутності автор-ско-правового захисту.

Автор у зв'язку з створеня твору набуває для себе ряд конкретних прав, Які можна розділіті на Особисті немайнові та майнові права.

Особисті немайнові права невіддільні від ОСОБИСТОСТІ автора. До їх числа належати: 1)

Виключно право на твір, тоб можлівість використовуват его на свой Розсудів, 2)

право авторства, тоб право візнаватіся автором твору, Вимагати посилання на агентство автора при его вікорістанні; 3)

право автора на ім'я, тоб право використовуват або дозволяті використовуват твір под справжнім ім'ям автора, псевдонімом або без зазначення имени; 4)

право на Оприлюднення твору, тоб Вчинення за Згідно учасника Дії, что Вперше Робить твір доступним для загально відома (опублікування, публічне Виконання и т. п.); 5)

право на недоторканність твору, Яке означає Заборона Внесення змін до сам твір, его назву, в позначення имени автора без его Згоди при будь-якому способі его Використання; особливо підкреслюється непріпустімість спотворення, здатн завдаті Шкоди честі та гідності автора.

До числа Майновий прав (прав на Використання твору) належати Такі:

1) право на відтворення, тоб виготовлення одного або больше прімірніків твору або его Частини в будь- якій матеріальній ФОРМІ, здійснюється Тільки на Основі договором, что укладається з автором.

З цього правила законом передбача ряд вінятків:

а) цитування Із зазначенням на автора и джерело запозичення в наукових, критичних, полемічніх та других цілях в обсязі, віправданому метою цитування; 6)

відтворення в засобой масової ІНФОРМАЦІЇ статей з поточних Економічних, політічніх, СОЦІАЛЬНИХ, релігійніх харчування;

в) відтворення у засобой масової ІНФОРМАЦІЇ публічно віголошеніх політічніх промов , звернень, доповідей та ін

;

г) репродукування в одінічному екземплярі бібліотекамі та архівамі для Відновлення втрачених прімірніків;

д) репродукування освітнімі установами для Навчальних зайняти;

е) Виконання МУЗИЧНИЙ творів во время офіційніх и релігійніх церемоній, поховавши, 2)

право пошірюваті екземпляр твору будь-яким способом (продавать, здаваті в прокат и т. д. ), 3)

право на публічне Виконання твору ', 4)

право на передачу в ефір', 5)

право на переклад ', 6) право на переробку (аранжування, обробка и т. п.).

Авторське право Діє ПРОТЯГ Усього життя автора и 70 років после его смерти. Авторське право на твір, Створений у співавторстві, Діє ПРОТЯГ Усього ЖИТТЯ І 70 років після смерті последнего автора, Який переживши других співавторів.

Право авторства, право автора на имя і право на захист репутації автора охороняються безстроково. Після смерті автора ЦІ права захіщаються его спадкоємцямі, спеціально уповноваженим органом Російської Федерации або особою, на якові спеціально вкаже автор.

После Закінчення терміну Дії авторським правом твори переходять у суспільне надбання. Такі твори могут використовуват будь-Якою особою без виплати авторської винагородой з Дотримання прав авторства, права на имя та захист репутації автора.

Існує два види авторських договорів. 1.

Договір про відчуження Виключно права на твір. За Цім договором автор передает свое Виключно право в ПОВНЕ обсязі. Це означає, что в подалі автор уже назавжди втрачає можлівість візначаті частку свого твору. Свобода набувачам Виключно права в Цій сітуації настількі широка, что ВІН даже может, ЯКЩО вважатіме за потрібне, и взагалі НЕ публікуваті твір. 2.

Ліцензійний договір Про надання права Використання твору. За договором встановлюються Межі Використання переданого твору (Терміни, тіражі видання, способ и територія Використання, розмір винагородой та ін.) Зрозуміло, что в такому договорі Захоплення автора не засуваються на задній план. Крім визначених параметрів (обмежень) Використання твору в цьом випадка, як правило, автор Повністю Контролює и подалі вчинку вінятковіх прав (переуступку на Основі договором субліцензії). Це такоже захіщає Захоплення автора, мают немайнову характер. j MHlfb; КІ кг,; - Зрозуміло, что при укладанні ліцензійного договору виключ Ситуація, коли твір з необгрунтованих причин так и НЕ побачим світло.

У законодавстві Передбачення І ще один вид авторських договорів - договір АВТОРСЬКОГО замовлення. Прот Видається, что в ряд назв авторських договорів, Які об'єднані за ОБСЯГИ надіс прав, ВІН НЕ может буті свячень. Договір АВТОРСЬКОГО замовлення відображає Термін создания твору (у Майбутнього) i за своим змістом может представляті як договір на повне відчуження Виключно права на твір, так и ліцензійний договір.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Права авторів "
 1. Стаття 1342. Дострокове Припинення Виключно права публікатора на твір
  права публікатора на твір. У якості підстав могут буті зміна твори, Використання твору в зміненому, спотвореному вігляді, вказівка ??собі чі Іншої особини як автора твору, Розкриття имени автора, ЯКЩО це суперечіть его Волі, и т.д. Позов может податі будь-яка зацікавлена ??особа. У якості зацікавленіх ОСІБ могут віступаті спадкоємці, Родичі автора,
 2. Висновок
  автор далекий від думки, что правове регулювання організації та ДІЯЛЬНОСТІ холдінгів НЕ потребує подалі розгляді, а зроблені в работе Висновки - в подалі вдосконаленні. Оскількі підпріємніцькі об'єднання являютя собою організаційно-правове вираженною Економічних реалій в тій чи Інший історичний Период, Дослідження цієї проблеми Ніколи НЕ можна Визнати
 3. Стаття 1269. Право на відгук
  правах, що не закріплене законодавством. Право на відгук відносіться до категорії других інтелектуальніх прав и НЕ є оборотоздатності. Щодо переходу даного правомочності у спадок питання однозначно не вірішене. Право на відгук нерозрівно пов'язане з правом на Оприлюднення твору и может буті реалізовано спадкоємцямі за умови, что до них перейшло право на Оприлюднення
 4. 4. Право на переклад
  права на переклад іншім особам. Вірішуючі переклад твору, автор может обумовіті свое право на внесення у твір Виправленому и ДОПОВНЕННЯ, віключення з твору окрем частин и т. д. Право на переклад за чіннім російськім законодавством візнається за автором и его правонаступник ПРОТЯГ Всього терміну охорони твору. У законодавстві НЕ містіться такоже будь-якіх
 5. 3. Ліцензування и вчинку авторських прав
  права, є складання договорів про Ліцензування та відступлення авторських прав. Існує кілька тіпів таких договорів: 1) договори з ВИДАВНИЦТВО; 2) ЛІЦЕНЗІЙНІ договори з комп'ютерного програмного забезпечення; 3) бланкетні ліцензії. Відавці зазвічай намагають прімусіті авторів до Підписання стандартних договорів. Відомі автори, володіючі міцнім авторитетом, могут віторгуваті Собі
 6. Апробація результатів Дослідження.
  Автора, а такоже теоретичні та Практичні Предложения, зроблені в работе, Використовують автором в процесі практичної ДІЯЛЬНОСТІ. У квітні и травні 2008 р. основні Висновки и Предложения, зроблені в работе, доповідаліся на конференції Російського державного института інтелектуальної власності, а такоже в Російській академії підприємництва (тези доповідей опубліковані).
 7. Апробація роботи та Впровадження результатів дісертаційного Дослідження.
  Автором у наукових повідомленнях на Всеукраїнськіх наукових конференціях, присвячений: проблемам організованої злочінності (травень 1997р.), Проблем злочінності неповнолітніх (листопад 1997р.), Правового забезпечення Попередження злочінів (травень 1998р.). Матеріали Дисертації були вікорістані во время роботи автора у складі групи експертів Адміністрації Президента з підготовкі
 8. Ступінь розробленості тими Дослідження
  авторів А. СІВ івановського і В. Гафаровой6. Комплексного и детального Дослідження вопросам правового статусу СПЕЦІАЛЬНОГО Юридичної особини на догоду сек'юритизації актівів не проводилося. Теоретична основа Дослідження При підготовці Дисертації вікорістовуваліся роботи вітчізняніх дослідніків-юрістев. Такоже автором ана! Ізіровалісь Публікації та Дисертації
 9. Апробація та Впровадження результатів Дослідження.
  Автором БУВ зроблений ряд наукових Повідомлень. Основні положення Дисертації доповідаліся автором на теоретичності, науково-практичних конференціях и семінарах, зокрема: «Органи внутрішніх справ у механізмі російської держави» (міжвузівській науковий семінар, Москва, 2003 р.), «Національна безпека і ее забезпечення органами внутрішніх справ» (міжвузівська науково-практична конференція,
 10. З истории авторським правом
  права охороняються, что їхні твори, що не встігнувші війта з-под пера, чи не буде тут же без їх відома и злагоди копіюватіся, что на їх працю НЕ будуть нажіватіся відавці и торговці, то смороду втратять стимул до создания творів. В результаті постраждає суспільство, для прогресу Якого звітність, Розвиток и Поширення інтелектуальної творчості. Водночас суспільство постраждає и в
 11. І.Л. Петрухін. Віправдувальній вирок і право на реабілітацію, 2009