НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Громадянське право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право / Радянське законодавство
ГоловнаЦивільне право РосіїМедичне право
ЗМІСТ:
Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І.. Права людини у сфері охорони здоров'я: практичний посібник / Під наук. ред. І. Сенюти. - Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право». - 576 с., 2012
Практичний посібник входить до серії книг, підготовлених в рамках міжнародного проекту «Практичні посібники в області права і здоров'я» («Practitioner Guides in Law and Health») Інституту відкритого суспільства ( Нью-Йорк, США) спільно з Міжнародним фондом «Відродження» (в Україні), до якого залучено вісім держав Східної Європи та Центральної Азії. У виданні висвітлюються права та обов'язки пацієнтів і медичних працівників, форми і засоби захисту цих прав на міжнародному, європейському та національному рівнях, розкриваються питання проведення медичних експертиз. Книга містить добірку конституційних положень, норм законів і підзаконних актів по кожному праву і обов'язку з практичними матеріалами щодо їх дотримання і порушення, а також приклади з практики та поради з правопониманию, правореалізації і правозастосування у сфері охорони здоров'я. Представлені зразки процесуальних документів, список рекомендованої літератури, довідкова інформація та глосарії (міжнародний і національний). Книга видана англійською, українською та російською мовами. Видання призначене для юристів, до числа професійних інтересів яких входить захист прав людини в галузі охорони здоров'я, а також для представників правозастосовних органів держави. Воно також може бути корисним для працівників системи охорони здоров'я, учасників ринку страхових послуг, вчених, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та медичних навчальних закладів, правозахисних організацій і фізичних осіб, які цікавляться проблемами юридичного забезпечення прав людини у сфері охорони здоров'я.
Передмова
Подяка
Передмова до українського видання
1 Введення
1.1. Введення
1.2. Загальний вміст посібника
1.3. Список скорочень
2 Міжнародні стандарти прав людини у сфері охорони здоров'я
2.1. Введення
2.3. Права пацієнта
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
Право на приватне життя ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на інформацію ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на фізичну недоторканність ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на життя ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на участь у публічній політиці ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу від дискримінації та на рівність ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕННЯ
2.4. Права осіб, які надають допомогу у сфері охорони здоров'я
Право на справедливу оплату та безпечні умови праці ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕННЯ
Норми законодавства, що стосуються сестринського персоналу
Норми законодавства, що стосуються представників різних рас, негромадян і трудящих-мігрантів
Право на свободу зібрань та об'єднання ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Профспілки і право на страйк ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на належну правову процедуру і пов'язані з нею права
Право на ефективний засіб правового защіти162 ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на захист приватного життя і репутації ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу вираження поглядів та інформацію177 ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
3 Регіональні стандарти прав людини у сфері охорони здоров'я
3.1. Введення
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Хартія основних прав ЕС8
3.3. Права пацієнта
Право на свободу та особисту недоторканність ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на приватне життя ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на інформацію ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на фізичну недоторканність ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на життя ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на найвищий досяжний рівень здоров'я ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на участь у публічній політиці ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу від дискримінації та на рівність ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕННЯ
3.4. Права осіб, які надають допомогу у сфері охорони здоров'я
Право на працю і на рівні можливості без дискримінації за ознакою статі ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на розумну тривалість робочого дня і робочого тижня ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на справедливу оплату праці ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу зібрань та об'єднання ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Профспілки і право на страйк ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕННЯ
Право на належну правову процедуру і пов'язані з нею права
Право на справедливий розгляд справи ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на ефективний засіб правового захисту ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Право на свободу вираження поглядів та інформації ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
4 Міжнародні та регіональні органи захисту прав людини
4.1. Введення
4.3. Європейська система
4.4. Процедура подання скарг
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ -
5 Загальна характеристика правової системи та системи охорони здоров'я України
5.1. Статус міжнародних і регіональних стандартів
5.2. Роль прецеденту в правовій системі України
5.3. Правова система: принципи правозастосування
5.4. Система охорони здоров'я: загальний огляд
6 Права та обов'язки пацієнтів за законодавством України
6.1. Права пацієнтів
6.1.1. Право на профілактичні заходи
6.1.2. Право на доступність
Право на безкоштовну медичну допомогу
6.1.3. Право на інформацію
6.1.4. Право на згоду
6.1.5. Право на свободу вибору
6.1.6. Право на приватність і конфіденційність
6.1.7. Право на повагу часу пацієнтів
6.1.8. Право на якісну медичну допомогу
6.1.9. Право на безпеку
6.1.10. Право на інновації
6.1.11. Право на попередження по можливості страждань і болю
6.1.12. Право на індивідуальний підхід до лікування
6.1.13. Право на подачу скарги
6.1.14. Право на компенсацію
6.1.15. Право на життя *
6.1.16. Право на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я
6.1.17. Право на повагу до гідності при наданні медичної допомоги
6.2. Обов'язки пацієнтів ВСТУП
6.2.1. Обов'язок піклуватися про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян
6.2.2. Обов'язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення
6.2.3. Обов'язок надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які перебувають у загрозливому для життя і здоров'я стані
6.2.4. Обов'язок виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я
6.2.5. Обов'язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю
7 Права та обов'язки медичних працівників за законодавством України
7.1. Права медичних працівників
7.1.1. Право на належні умови професійної діяльності
7.1.2. Право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій
7.1.3. Право на судовий захист
7.1.4. Право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікацією
7.1.5. Право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п'ять років у відповідних закладах та установах
7.1.6. Право на обов'язкове страхування медичних працівників за рахунок власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю при виконанні професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством
7.1.7. Право на надання інформації про пацієнта без його згоди або згоди його законного представника
7.1.8. Право на відмову від подальшого ведення пацієнта
7.1.9. Право здійснювати медичне втручання без згоди пацієнта та / або його законних представників
7.2. Обов'язки медичних працівників
7.2.1. Обов'язок надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню і лікуванню захворювань
7.2.2. Обов'язок безкоштовно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях
7.2.3. Обов'язок поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі особистим прикладом, здоровий спосіб життя
7.2.4. Обов'язок дотримуватися вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю
7.2.5. Обов'язок постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності
7.2.6. Обов'язок надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров'я
7.2.7. Обов'язок надавати пацієнту або іншим компетентним суб'єктам медичну інформацію
8 Форми і засоби захисту прав суб'єктів медичних правовідносин з законо дательству України
8.1. Введення
8.2. Юрисдикційні форми захисту прав людини у сфері охорони здоров'я 8.2.1. Судова форма захисту прав людини у сфері охорони здоров'я
8.2.2. Позасудові форми захисту прав людини у сфері охорони здоров'я
ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
8.3. Неюрисдикційний форми захисту прав людини у сфері охорони здоров'я
8.4. Судово-медична експертиза і патологоанатомічні розтини 8.4.1. Судово-медична експертиза
8.4.2. Патологоанатомічні розтину
8.5.1. Зразки процесуальних документів
8.5.2. Міжнародно-правові та національні механізми контролю: контактна інформація
8.5.3. Рекомендована література 1.
Глосарії Міжнародний глосарій
Медичне право:
  1. А.Жаппарова. Права людини у сфері охорони здоров'я: практичний посібник / За науковою редакцією А.Жаппаровой. - Алмати: Вид-во «Art Depo Studio», -280 стр. - 2012 рік
  2. Галюкова М. І.. Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників за заподіяння шкоди здоров'ю людини: навчальний посібник. - Омськ: Омська академія МВС Росії. -55 С. - 2008 рік
  3. Андрєєв Ю.М.. Платні медичні послуги. Правове регулювання і судова практика. - М.: «Ось-89». - 400 с. (Серія «De jure») - 2007
  4. Йилмаза НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. ВІДМОВА ВІД ЩЕПЛЕНЬ І ПРАВА ПАЦІЄНТА. - 2006
  5. Акопов В.І., Маслов Е.Н.. Право в медицині. - М.: Книга-сервіс. - 352 с. - 2002 рік
  6. Віл Іванович Акопов. Лікар і сучасне право: Медичне право в питаннях і відповідях. - М: Пріор. - 208 с. - 2001 рік
  7. А.М. Балів, А.А. Бал. Права пацієнтів та відповідальність медичних працівників за заподіяну шкоду - 2001 рік