НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Право-і дієздатність громадян (фізичних осіб)

Цивільна правоздатність визнається в рівній мірі за всіма громадянами незалежно від віку і стану здоров'я.

Це означає, що така правоздатність виникає з моменту народження фізичної особи і припиняється з його смертю.

Зміст цивільної правоздатності фізичних осіб утворюють ті майнові та особисті немайнові права та обов'язки, якими громадянин (незалежно від громадянства) може володіти, але не обов'язково має в конкретному випадку.

Цивільний кодекс законодавчо закріплює найбільш важливі права і обов'язки громадянина, до яких відносяться: -

володіння майном на праві власності, спадкування і заповіт майна; -

заняття підприємницькою діяльністю чи якийсь інший, не забороненої законом; -

створення юридичних осіб (самостійно або спільно); -

вчинення будь-яких, що не суперечать закону, угод та участь у зобов'язаннях; -

можливість мати інші майнові та особисті немайнові права.

Обмеження правоздатності фізичної особи можливе лише у випадках, встановлених законом (наприклад, позбавлення волі при кримінальному покаранні).

На відміну від правоздатності цивільна дієздатність виникає у фізичної особи в повному обсязі з настанням повноліття (18 років) при нормальному психічному стані здоров'я. До досягнення повноліття фізична особа наділяється неповної дієздатністю (віком від 14 до 18 років), в рамках якої неповнолітні можуть самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, іншими доходами, здійснювати авторські права, вносити вклади у кредитні установи, а також з дозволу батьків або інших законних представників здійснювати інші угоди.

Діти віком до 6 років не мають цивільну дієздатністю, а з 6 до 14 наділяються часткової дієздатністю.

Закон передбачає можливість настання дієздатності в повному обсязі з 16 років у двох випадках: вступ неповнолітнього в шлюб або визнання емансипованим за згодою батьків органом опіки та піклування або на підставі судового рішення. Необхідною умовою емансипації є робота за трудовим договором або індивідуальне підприємництво.

Дієздатність громадянина може бути обмежена тільки на підставі судового рішення у разі зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, що ставить сім'ю у важке матеріальне становище. Суд також вправі визнати особа, яка страждає психічним розладом, повністю недієздатним на підставі висновку судово-медичної експертизи.

Для заповнення відсутньої дієздатності та охорони майнових інтересів таких фізичних осіб закон передбачає інститут опіки та піклування. При цьому опіка встановлюється над дітьми до 14 років і повністю недієздатними громадянами, а піклування - над неповнолітніми від 14 до 18 років, а також над обмежено дієздатними.

У разі тривалої відсутності громадянина в місці його проживання і відсутності відомостей про місце його перебування для охорони майнових інтересів як відсутнього громадянина, так і зацікавлених осіб суд має право за заявою цих осіб визнати громадянина безвісно відсутнім (відсутність більш одного року) з встановленням опіки над його майном. Суд також вправі оголосити громадянина померлим, якщо за його місцем проживання немає відомостей про місце його перебування більше 5 років, що спричинить відкриття спадщини щодо майна цієї особи. Якщо громадянин пропав безвісти за обставин, що загрожували його життю, то суд має право оголосити громадянина померлим після закінчення 6 місяців з моменту цих обставин.

Суд також наділений повноваженням відновлення дієздатності фізичних осіб, визнаних раніше повністю недієздатними, безвісно відсутніми чи оголошеними померлими, з одночасним прийняттям заходів з відновлення майнових інтересів цих громадян. 8.4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Право-і дієздатність громадян (фізичних осіб) "
 1. 1.4.2.2. Основи цивільного вдачі РФ
  правоздатність - визнана законом спроможність громадян мати цивільні права та обов'язки. Цивільна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх. Повна цивільна дієздатність виникає з настанням повноліття (з 18 років). Купується з часу
 2. § 1. Предмет цивільного права. Відносини, що регулюються цивільним правом РФ
  правом РФ? Цивільне право визначає і закріплює правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, регулює договірні та інші зобов'язання На яких засадах Основні початку, які характеризують грунтується \ систему цивільно-правових цивільне право / відносин, іменуються принципами рф> /
 3. 2. Дієздатність громадян
  правоздатності, дієздатність пов'язана з вчиненням вольових дій з боку громадянина, що вимагає, в свою чергу, наявності у нього достатньої психічної зрілості. Громадянин, володіючи розвиненою волею і інтелектом, здатний усвідомлювати свої дії та усвідомлювати цих діях. Тому дієздатність в повному обсязі виникає у громадянина після досягнення віку 18 років. З цього
 4. 2.3.11. Поняття правовідносини
  правовідносини - одне з ключових для багатьох галузей права. У більшості випадків правовідносини визначається як суспільні відносини, врегульоване нормою права. Учасники правовідносини мають взаємні права та обов'язки. У кожному правовідношенні виділяються наступні елементи: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Зверніть увагу на те, хто може виступати в
 5. 19.6. Скасування обмеження дієздатності
  дієздатності. При припиненні громадянином зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами суд за заявою самого громадянина, його піклувальника, інших осіб та державних органів, перелічених у ст. 286 ЦПК РФ, виносить рішення про скасування обмеження дієздатності громадянина. На підставі рішення суду орган опіки та піклування скасовує встановлене над громадянином
 6. § 4. Умови дійсності угод
  правових наслідків, тобто має бути єдність вели і волевиявлення. Тому волевиявлення, вчинене лише для вигляду, тобто що не містить у собі дійсної волі на встановлення якого правовідносини або прикриває собою інше волевиявлення, не може мати значення дійсної угоди. По-п'яте, при здійсненні угоди обов'язково дотримання передбаченої законом форми (простий
 7. 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
  правосуб'єктність громадян здатність громадянина (фізичної особи) бути суб'єктом адміністративного права. Її елементами виступають адміністративна правоздатність громадян і адміністративна дієздатність громадян. Адміністративна правоздатність громадян здатність громадянина мати в силу норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки, що виникають з
 8. Громадянство в зарубіжних країнах
  правовий зв'язок особи з конкретною державою. Проявляється як взаємини між державою та особами, які перебувають під його владою: держава визнає і гарантує права і свободи людини, захищає його і захищає йому за кордоном, в свою чергу громадянин безумовно дотримується законів та приписи держави, виконує встановлені нею обов'язки. Сукупність цих прав і
 9. 19.4. Визнання громадянина дієздатним
  дієздатним, суд визнає його дієздатним. На підставі рішення суду над ним скасовується опіка (ст. 29 ГК РФ). Зразок В (найменування суду) Заявник: (найменування органу опіки та піклування, прізвище, ім'я, по батькові опікуна; поштовий індекс та адреса повністю) Заява про визнання громадянина дієздатним
 10. Сторони договору
  право власності на річ (далі - товар), або інша особа, уповноважена законом на продаж товару. В якості останнього можуть бути: 1) організація (юридична особа, наділена правом господарського ведення (ст. 294 ЦК) або оперативного управління (п. 1 ст. 296 ЦК); 2) комісіонер (п. 1 ст. 990 ЦК); 3) особа, яка здійснює продаж товару з публічних торгів (п. 2 ст. 447 ЦК); 4) агент по
 11. 2.3. Визнання громадянина недієздатним і обмеження дієздатності громадян.
  Правоздатності. Там, де реалізація права не може бути заповнена опікунами чи піклувальниками, ми маємо справу з обмеженням правоздатності, оскільки ні самому суб'єкту, ні його представниками не можна здійснювати певних дій (наприклад, при відкликанні ліцензії страхова компанія не має права здійснювати страхову діяльність ні сама, ні вправі доручити кому-небудь). У тому випадку, коли
 12. Стаття 172. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім, яка не досягла чотирнадцяти років
  дієздатності осіб, які не досягли віку 14 років. Відповідно до п. 1 ст. 28 ГК РФ за загальним правилом за неповнолітніх, які не досягли 14 років (малолітніх), угоди можуть здійснювати від їх імені тільки їх батьки, усиновителі або опікуни. При цьому батьки або усиновителі, володіючи рівними правами (ст. 61 СК РФ), здійснюють спільно угоди ролі законних представників. У той же
 13. 2. Суб'єкти правовідносин по соціальному забезпеченню.
  Правовідносин з соціального забезпечення є фізична особа та державний орган (установу чи інша уповноважена державою особа), що виступають носіями суб'єктивних прав і обов'язків. Як фізичних осіб у зазначених правовідносинах можуть брати участь громадяни РФ, особи без громадянства, біженці і вимушені переселенці, іноземці, які постійно проживають на
 14. 2. Термінологія
  правоздатність і дієздатність іноземних громадян, осіб без громадянства, процесуальну правоздатність іноземних організацій і міжнародних організацій, вводить поняття особистого закону: "Громадянська процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних громадян, осіб без громадянства визначаються їх особистим законом" (ч. 1 ст. 399 ЦПК). Особистим законом іноземного громадянина є
 15. § 1. Проблеми цивільної та цивільної процесуальної дієздатності юридичної особи
  правосуб'єктності, поряд з цивільною правоздатністю, я вляется цивільна дієздатність. Цивільна дієздатність визначається як здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх. У науці цивільного права існує думка, згідно з яким, категорія цивільної дієздатності включає
 16. 3.1.3. Опіка та піклування. Патронаж
  дієздатних або не повністю дієздатних громадян законом запроваджено інститут опіки та піклування (ст. 31-40 ЦК РФ). Опіка встановлюється над малолітніми, а також над громадянами, визнаними недієздатними, піклування - над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років і громадянами, обмеженими у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними
 17. 2. Цивільна процесуальна дієздатність
  правоздатність і процесуальна дієздатність виникають одночасно, у зв'язку з чим в якості підстави їх участі в цивільному процесі можна розглядати таку інтегруючу юридичну категорію, як цивільна процесуальна правосуб'єктність. Практичне значення встановлення наявності цивільної процесуальної дієздатності має тільки для громадян. Можна виділити кілька