Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоЮридичні особи
ЗМІСТ:
Сулакшин С.С., Буянова Є.Е., Кулаков В.В., Михайлов Н.І., Сазонова Е.С.. Правова модель холдингу для Росії. М.: Науковий експерт. - 280 с., 2012
Колективом Центру проблемного аналізу та державно-управлінського проектування (науковий керівник В.І. Якунін) проведено дослідження історії виникнення холдингів, їх сучасного стану та правового регулювання в Росії і за кордоном, а також запропонована оптимальна правова модель холдингу для Росії. У рамках реалізації запропонованої моделі в чинному законодавстві в повній відповідності з вимогами правотворчих органів розроблено проект федерального закону «Про холдинги». Прийняття даного федерального закону дозволить зняти наявні обмеження у розвитку холдингів, що послужить благотворним імпульсом для розвитку різних галузей економіки - транспортної, енергетичної, агропромисловій та деяких інших. Водночас спеціальне регулювання забезпечить більшу прозорість діяльності холдингів і ефективність державного контролю над ними. Книга призначена для представників органів законодавчої та виконавчої влади, підприємців, науковців, а також для викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів і факультетів.
Передмова
Глава 1. Історія, причини і цілі виникнення холдингів
1.1. Поняття і види холдингів
1.2. Історія виникнення холдингів
1.3. Причини та цілі появи холдингів, їх переваги та недоліки
1.4. Основні принципи управління холдингами
Висновки
Глава 2. Зарубіжний досвід регулювання холдингів
2.1. Загальна характеристика стану правового регулювання холдингів за кордоном
2.2. Регулювання діяльності холдингів в окремих країнах 2.2.1. Великобританія
2.2.2. США
2.2.3. Німеччина
2.2.4. Франція
2.2.6. Італія
2.2.7. Інші країни
2.3. Окремі питання функціонування холдингів в зарубіжних країнах 2.3.1. Перехресне участь у статутних капіталах
2.3.2. Здійснення операцій із зацікавленістю
2.3.3. Консолідована звітність
2.3.4. Трансферне ціноутворення
Висновки
Глава 3. Російський досвід регулювання холдингів
3.1. Класифікація і структура холдингів в сучасних умовах
3.2. Стан правового регулювання холдингів в Росії: загальні положення
3.3. Особливості стану правового регулювання та діяльність холдингів в різних галузях 3.3.1. Банківська справа
3.3.2. Нафтова галузь
3.3.3. Енергетика
3.3.5. Залізничний транспорт
3.3.6. Агропромисловий комплекс
3.4. Способи організації фінансової взаємодії учасників холдингу
3.4.1. Внесення вкладів до статутного капіталу
3.4.2. Цільове фінансування в холдингу
3.4.3. Створення цільових централізованих фондів
3.4.4. Кредитування в холдингу
3.5. Система контрольних показників ефективності холдингів
3.6. Механізм схвалення угод із зацікавленістю в холдингах
3.7. Державне антимонопольне регулювання діяльності холдингів
3.8. Регулювання діяльності холдингів податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік 3.8.1. Консолідована звітність холдингів
3.8.2. Холдинг як єдиний платник податку
3.9. Російські законопроекти про холдинги
Висновки
Глава 4. Методологія розробки законопроекту
4.1. Ціннісні мети законопроекту
4.2. Суб'єкти інтересів і їх інтереси у сфері дії законопроекту
4.3. Основні поняття
Глава 5. Концепція проекту федерального закону «Про холдинги» 218
5.1. Актуальність, мета прийняття
5.2. Загальна характеристика та оцінка стану правового регулювання
5.3. Опис нормативних рішень
5.4. Соціально-економічні, політичні, юридичні та інші наслідки реалізації закону
Висновок
Додаток 1 Проект федерального закону «Про холдинги»
Додаток 2 Пояснювальна записка до проекту федерального закону «Про холдинги»
Додаток 3 Перелік актів федерального законодавства, підлягають зміні та прийняття у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про холдинги»
Додаток 4 Фінансово-економічне обгрунтування до проекту федерального закону «Про холдинги»
Юридичні особи: