Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право Росії → 
Правове регулювання біржової діяльності
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Щербакова Оксана Игоревна Особенности правового регулирования деятельности иностранных юридических лиц на российском рынке ценных бумаг / Москва 2007

На основе анализа сложившейся системы правового регулирования предпринимательской деятельности ИЮЛ на российском рынке ценных бумаг, а также с учетом ее основных теоретико-правовых и правоприменительных аспектов, прозрачности доходов, получаемых ИЮЛ, разработать предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства применительно к предпринимательской деятельности таких организаций на рынке ценных бумаг, практики его применения, а также приведение норм и положений иных документов в данной сфере в соответствие с международными стандартами.

А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов Організаційно-правові основи біржової діяльності.- К.: Фенікс. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332. 2000
У навчальному посібнику відповідно до програми курсу "Правові основи біржової діяльності" через призму світового досвіду функціонування біржових інститутів розглянуто становлення біржового ринку України в межах його чинного законодавства. Аналізуються актуальні питання створення і функціонування бірж та основні аспекти брокерської діяльності. Значна увага приділяється правилам ведення біржових торгів, біржових операцій, укладанню брокерських угод, біржовій грі та механізму ціноутворення. Розрахований на викладачів, студентів, слухачів та курсантів вищих закладів освіти, учасників біржових торгів і всіх тих, хто цікавиться біржовою діяльністю.