Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

5.3. Предмет злочинуВід об'єкта злочину треба відокремлювати предмет злочину. Як вже зазначалося, об'єкт - це суспільні відносини, на які посягає злочин (і які мають предмет, з приводу якого ці відносини існують, але тут не про нього) і він є необхідним елементом будь- якого складу злочину.
Предметом злочину є речі та інші предмети матеріального світу, у зв'язку з якими або з приводу яких здійснюється злочин, або впливаючи на які, винний посягає на суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом.
Так, викрадаючи вогнепальну зброю (ст. 262 КК), суб'єкт здійснює посягання на громадську безпеку (основний безпосе-
редній об'єкт) і на власність (додатковий безпосередній об'єкт). Це посягання матеріалізується шляхом незаконного заволодін- ня предметом злочину - вогнепальною зброєю.
Предмет злочину тому й зветься так, що саме його наявність при конкретних діях особи визначає їх як самостійний злочин. Законодавець у відповідних нормах або чітко вказує на характер предмета (ст. 265 КК - Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами), або дає його загальні риси, які деталізуються шляхом тлумачення (ст. 179 КК - Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь).
На відміну від об'єкта, предмет мають не всі злочини, і такі діяння звуться безпредметними. Скажімо, ст. 180 КК - Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Але там, де предмет злочину зафіксований в законі або випливає з його формулювання, він має бути обов'язково встановлений. Таким чином, предмет злочину є факультативною ознакою злочину, яка належить до його елементу - об'єкта.
Зауважимо, що суспільний розвиток людства примушує розсувати рамки поняття предмета злочину як речі матеріального світу. Можна погодитися з висловленими в літературі думками про те, що електроенергія повинна розглядатись як предмет злочину при її викраденні й контрабанді. Те ж саме можна сказати і відносно комп'ютерної інформації.
На відміну, знову ж таки, від об'єкта злочину, якому завжди завдається шкода, предметові завдання шкоди не є обов'язковим. Скажімо, викрадення чужого майна не пов'язане із завданням йому шкоди (ст. 185 КК), тоді як умисне або необережне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194, 196 КК) не може бути здійснене без нанесення фізичної шкоди предметові злочину.
Чітке встановлення й ідентифікація предмета злочину, зафіксованого в законі, із предметами, наявними у конкретній справі, має вирішальне значення для правильної кваліфікації діяння.
Так, незаконне виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кваліфікується за ст. 307, 309 КК, незаконне виробництво прекурсорів - за ст. 311 КК, а отруйних і сильнодіючих речовин - за ст. 321 КК.
Викрадення офіційного документа кваліфікується за ч. 1 ст. 357 КК; якщо ж цей документ особливо важливий - за ч. 2
ст. 357 КК; викрадення документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, за певних умов кваліфікується за ст. 111 або ст. 114 КК.
Предмет злочину необхідно відрізняти від знарядь та засобів вчинення злочину як ознак об'єктивної сторони складу злочину. Предмет виступає як "пасивна" річ, через яку здійснюється злочинний вплив на об'єкт, знаряддя і засоби - це "активні" речі, за допомогою яких вчиняється злочин. Одна і та ж сама річ може виступати або в першій або в другій якості. Скажімо, викрадений пістолет є предметом злочину, пістолет, за допомогою якого вчинено розбійний напад, є знаряддям злочинного діяння. Автомашина, якою винний заволодів незаконно, буде предметом злочину, автомашина, яку використано для наїзду на людину і, отже, її вбивство, є засобом вчинення злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.3. Предмет злочину"
 1. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  предмета злочину; характеру і розміру заподіяної злочином шкоди. Усі ці помилки злочинця мають різне юридичне значення для визначення підстав кримінальної відповідальності, кваліфікації злочину і призначення міри покарання. Хоча і рідко, але в практиці застосування кримінального законодавства виникає питання - знала чи не знала особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, про
 2. 5.2.16. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
  злочину можуть бути будь-які релігійні 225 8 2-75 споруди - церкви, монастирі, храми, костьоли, мечеті, синагоги, собори, або культові будинки - каплиці, молитовні будинки тощо. Зруйнування чи пошкодження релігійних споруд чи культових будинків вчинюється умисно з антирелігійною метою. Необережне заподіяння такої шкоди за відповідних умов може кваліфікуватися за ст. 196 КК. Відповідальність за
 3. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  предметами з метою звернути їх у свою власність. Немає ніяких підстав вважати ознакою розкрадання вилучення майна у власника, оскільки така його властивість визначається заволодін-ням майна, яке без вилучення неможливе. Суспільна сутність розкрадання полягає в тому, що злочинець ставить себе на місце власника. І якщо злочин не буде викрито, то злочинець володітиме і використовуватиме чуже майно
 4. 6.9.1. Кваліфікація заполіяння майнової шкоди
  злочину полягає в тому, що винна особа збільшує свої прибутки за чужий рахунок, не виконуючи свого обов'язку передати власникові певне майно чи гроші. Майнова шкода може бути заподіяна двома способами. Перший спосіб передбачає використання ввіреного винному чужого майна для отримання незаконних прибутків (перевезення вантажів на чужому автомобілі зі зверненням оплати на свою користь, перевезення
 5. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  предметів, крім тих, на які був спрямова ний злочин; заподіяння знищенням чи пошкодженням майна майнової шкоди в особливо великих розмірах; спричинення знищенням чи пошкодженням майна загибелі людей чи інших тяжких наслідків (загибелі хо ча б однієї особи, заподіяння тяжких тілесних ушкод жень кільком потерпілим, припинення роботи школи, лікарні, дитячої установи тощо). Неправильно,
 6. 7.16. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
  злочину, передбаченого ст. 214 КК, можуть бути також ювелірні чи побутові вироби з дорогоцінних металів чи з дорогоцінного каміння або лом таких виробів. За ст. 214 КК кваліфікується ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо
 7. 7.28. Фальсифікація засобів вимірювання
  злочину можуть бути будь-які вимірювальні прилади, а також різні вимірювальні інструменти, якими вимірюються товари чи послуги: вагою - кілограмами чи грамами (терези, гирі, безмени тощо), довжиною - метрами, міліметрами (метри, лінійки, рулетки тощо), рідина - літри, мілілітри (мензурки, кружки тощо). Як правило, фальсифіковані (підроблені) прилади чи інструменти показують меншу вагу, довжину чи
 8. 7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
  злочину, передбаченого ст. 227 КК, є продукція і товари, які не відповідають вимогам щодо їх якості, тобто які виготовлені з порушенням стандартів, норм, технічних умов, установлених для виготовлення відповідних товарів і надання певних послуг. Наказом Держстандарту від ЗО серпня 1993 р. № 95 затверджено перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації (ВВР- 1994.- № 1- Ст. 1). Продукція
 9. 7.31. Незаконне використання товарного знака
  злочину, якщо таке використання чужого товарного знака завдало істотної шкоди інтересам суб'єкта підприємницької діяльності (як власникові товарного знака, так і іншим суб'єктам підприємницької діяльності), або яке було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах, який у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 229 КК). 332 Предметом
 10. 9.9. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
  предметів злочину, передбаченого ст. 263 КК, не належать мисливські рушниці, пневматичні і газові рушниці та пістолети, стартові, сигнальні й будівельні пістолети, ракетниці та ін., які не призначені для ураження людей (зазначені об'єкти, перероблені для ураження людей, наприклад обріз, є предметами цього злочину). До холодної зброї належать: ріжучі, рубаючі, колючі знаряддя, призначені для
 11. 9.11. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
  злочину, передбаченого ст. 265 КК, є радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини і ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі чи в іншому вигляді без передбаченого законом дозволу. Належність тих чи інших матеріалів до радіоактивних визначає відповідна експертиза. За ч. і ст. 265 КК кваліфікується придбання,
 12. 11.2. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
  предметами злочину є пасажирські та вантажні платформи, мости, віадуки, тунелі, естакади, шлюзи, причали тощо. Засоби зв'язку та сигналізації - це світлофори, семафори, радіомаяки, локатори, телефони та ін. Зруйнуванням чи пошкодженням шляхів сполучення, засобів зв'язку чи сигналізації визнається приведення їх такого стану, при якому вони непридатні до викорис- м» до виконання свого призначення,
 13. 13. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
  предмет злочину - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також речовини, рослини і матеріали, які використовуються як сировина для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних
 14. 13.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
  предметом злочину. Наркотичними засобами називаються препарати і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (список 1 таблиці І і список 1 таблиці II), затвердженого Комітетом з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дано у ст. 1 Закону України від 15
 15. 14.1,3. Передавання або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
  злочину, передбаченого ст. 330 КК України, полягає у передаванні або збиранні з метою передачі іноземним організаціям, підприємствам, установам або їх представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності
 16. 15.1. Наруга над державними символами
  злочину визнаються Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн України, які встановлені ст. 20 Конституції України. Згідно з ч. 6 ст. 20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом. Наругою визнаються дії, якими висловлюється чи демонструється зневага до державних символів - знищенням, пошкодженням, вчиненням непристойних написів чи
 17. 15.4. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
  злочину можуть бути будь-які державні або громадські будівлі чи споруди (магазини, банки, пошта, телеграф, гаражі, школи, стадіони, театри тощо). За статтею 341 КК кваліфікується захоплення таких будівель чи споруд, вчинене з метою користування ними або з метою перешкодити нормальній роботі установ, підприємств чи організацій, що використовують ці будівлі чи споруди. Якщо захоплення будівель чи
 18. 5.21. Підробка документів, штампів і печаток
  злочину є документи, які видаються державними чи громадськими організаціями, підприємствами, установами і які надають певні права чи звільняють від обов'язків (посвідчення, дипломи, атестати, трудові книжки, лікарняні листки тощо). Предметами цього злочину можуть бути також штампи, печатки і бланки. Склад злоиину утворюють: а) підробка (фальшування); б) збут підроблених документів, штампів,
 19. 16.1. Неправомірне втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем
  предметом злочинних посягань можуть бути: а) автоматизовані системи; б) носії інформації і в) використовувана в автоматизованих системах інформація. За ч. 1 ст. 361 КК, кваліфікується: а) втручання у Ці злочини за своєю юридичною і суспільною сутністю є злочинами проти порядку управління - втручання у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем юридичне нічим не відрізняється від