НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїПравозастосовна практика
ЗМІСТ:
Буфетова М. Ш.. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру / Дисертація /, 2004
Мета дослідження - на основі результатів вивчення норм кримінально-процесуального права і наукових праць в галузі загальної теорії права, кримінального права, психології і психіатрії розробити комплекс теоретичних і практичних аспектів провадження про застосування примусових заходів медичного характеру, внести пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.
ВСТУП
Глава I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА примусових заходів медичного характеру
1.1. Розвиток кримінального та кримінально-процесуального законодавства, що регулює примусові заходи медичного характеру
1.2. Поняття та юридична природа примусових заходів медичного характеру
1.3. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру
Глава II. ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ примусових заходів медичного характеру
2.1. Процесуальний статус особи, щодо якої ведеться провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
2.2. Підстави та порядок порушення провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
2.3. Загальна характеристика попереднього слідства у справах про застосування примусових заходів медичного характеру
2.3.1. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про застосування примусових заходів медичного характеру
2.3.2. Обов'язкове виробництво судово-психіатричної експертизи (призначення, проведення та оцінка її висновку) у справах про застосування примусового заходу медичного характеру
Глава III. СУДОВЕ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ примусових заходів медичного характеру
3.1. Підготовка справи до судового засідання і попереднього слухання у справах про застосування примусових заходів медичного характеру
3.2. Специфіка застосування загальних умов судового розгляду при розгляді справ про застосування примусових заходів медичного характеру
3.3. Особливості стадії судового розгляду при розгляді справ про застосування примусових заходів медичного характеру
3.3.1. Структура судового розгляду
3.3.2. Підстави припинення кримінальної справи про застосування примусових заходів медичного характеру на стадії судового розгляду
3.4. Порядок касаційного оскарження постанови про застосування примусового заходу медичного характеру
ВИСНОВОК
БІБЛІОГРАФІЯ
ПРІЛОЖВНІЕ № 1 АНКЕТА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ДОДАТОК № 2 АНКЕТА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Правозастосовна практика:
  1. А.І. КАРПОВ. СУДОВЕ ВИРОБНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2010 рік
  2. Красильников Олексій Володимирович. Дисертація. Кримінально-процесуальні привілеї окремих категорій осіб - 2007
  3. Александрова Ольга Юріївна. Виправдувальний вирок у кримінальному процесі: теоретичні засади та правозастосовна практика / Дис. ... канд. юрид. наук. - 2005 р.