Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 5. Розгляд справи в суді першої інстанції

Розгляд арбітражних справ у суді першої інстанції проходить кілька стадій.

1. Порушення арбітражного справи. Виробництво в суді першої інстанції починається з подачі позовної заяви зацікавленими особами. Право на звернення до арбітражного суду на захист державних та громадських інтересів мають також прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи.

Позов - це конкретну вимогу позивача до відповідача, з приводу якого арбітражний суд повинен винести рішення по справі. 739

Ця вимога повинна грунтуватися на фактичних обставинах по справі. Крім того, позов повинен мати і правова підстава, тобто вказівка ??на закони або інші нормативні акти, які, на думку позивача, порушені.

Пред'явити позов - значить звернутися до арбітражного суду з заявою, в якій повинна міститися прохання, адресована суду, про розгляд спору про право. Суддя повинен перевірити, чи дотримані при цьому необхідні умови. Він може відмовити в прийомі позовної заяви та повернути документи у випадку, якщо:

а) не дотримано форма і зміст позовної заяви;

б) позовна заява не підписана або підписана особою, яка не має права його підписувати, або особою, посадове становище якої не доведено;

в) справа непідсудна арбітражному суду;

г) не висунуто докази направлення іншим особам, бере участі у справі, копій позовної заяви;

д) не сплачено державне мито;

е) позивачем не дотримано претензійний порядок врегулювання спору з відповідачем (якщо це необхідно за законом);

ж) у позовній заяві з'єднані кілька вимог, не пов'язаних між собою.

Відмова судді з зазначених підстав не перешкоджає вторинному поводження в суд після усунення позивачем допущених порушень.

Згідно закону позов приймається до розгляду незалежно від закінчення строку позовної давності (загальний строк позовної давності дорівнює трьом рокам). Його витікання є підставою для винесення рішення про відмову в позові, якщо причина пропуску строку буде визнано неповажною.

Позовна заява подається обов'язково в письмовому вигляді та підписується позивачем або його представником. У ньому мають бути зазначені:

а) найменування арбітражного суду;

б) найменування осіб, що у справі, їх місце знаходження;

в) вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні акти;

г) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги;

д) ціна позову;

.

е) розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми.

До позовної заяви мають бути додані документи, що підтверджують:

а) сплату державного мита;

б) направлення копій заяви та доданих до нього документів;

в) дотримання претензійного порядку врегулювання спору, коли це передбачено законом;

г) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги;

д) державну реєстрацію позивача;

е) правомочності на підписання позовної заяви.

Суддя одноособово вирішує питання про прийняття позовної заяви та виносить ухвалу.

Закон надає можливість відповідачу направити відмову на позовну заяву з додатком документів, що підтверджують заперечення проти позову. 2.

Підготовка справи до судового розгляду. Від чіткості та правильності підготовки справи залежать швидкість і якість судового процесу.

Сама підготовка до судового розгляду складається з певних процесуальних дій судді: визначається закон, яким варто керуватися, вирішується питання про склад осіб, що у справі, визначаються докази, які повинні бути представлені сторонами, сповіщаються учасники процесу про час слухання справи.

Термін для підготовки справи до слухання законом не встановлюється, але в будь-якому випадку справа має бути розглянута і рішення прийняте в термін, що не перевищує двох місяців з дня надходження позовної заяви до суду.

Особи, що у справі, покликані сприяти ефективній підготовці справи і судового розгляду, наприклад, шляхом особистого звернення вони можуть звернути увагу судді на необхідність проведення тих чи інших дій. 3.

Судовий розгляд. Це центральна стадія арбітражного процесу.

У підготовчій частині засідання суддя за участю представників сторін з'ясовує, хто з'явився в суд, перевіряє повноваження представників сторін, оголошує склад суду і перевіряє явку осіб, що у справі, роз'яснює учасникам процесу права і обов'язки та ін .

Явка сторін у арбітражний суд не є обов'язковою, від позивача в цьому випадку тільки потрібна заява про розгляд справи за його відсутності. Невигідні наслідки неявки сторін можуть укладатися у винесенні рішення судом на підставі наявних у справі матеріалів. Крім того, суд має право стягнути з винного у неподанні необхідного докази штраф: з громадян - до 25 мінімальних розмірів оплати праці, з посадових осіб - до 50, з організацій - до 1 тис. мінімальних розмірів оплати праці.

Після перевірки всіх умов, необхідних для вирішення спору в даному засіданні, арбітражний суд приступає до розгляду справи по суті.

Воно починається з викладу обставин справи позивачем або його представником, хоча суд може запропонувати це зробити і відповідачу (його представнику). У такому випадку кожної зі сторін мають бути надані рівні права і можливості пред'явити необхідні для вирішення спору докази.

Основне завдання суду - з'ясувати всі обставини справи, і для цього він ретельно досліджує всі докази. Порядок їх дослідження визначається судом. Оцінку їх суддя виробляє за внутрішнім переконанням, керуючись при цьому нормами законодавства, договірними нормами. Ніякі докази при цьому не мають заздалегідь встановленої сили.

Справа може бути закінчене визнанням позову відповідачем або відмовою позивача від позову. Не виключений і варіант укладання між ними мирової угоди, але це має бути зроблено тільки до моменту винесення рішення судом.

Після дослідження доказів головуючий з'ясовує у осіб, чи немає у них додаткових матеріалів, заяв, клопотань. І якщо таких немає, суд проводить судові дебати і потім видаляється для прийняття рішення.

4. Винесення рішення. Воно проводиться в окремій кімнаті, де можуть перебувати лише судді, що брали участь у розгляді справи. Приймається рішення при колегіальному розгляді справи більшістю голосів.

Рішення викладається в письмовій формі і підписується всіма суддями (суддею).

Рішення розсилаються особам, бере участі у справі, рекомендованим листом з повідомленням або вручаються під розписку в п'ятиденний термін з дня прийняття.

Рішення арбітражного суду обов'язково для виконання всіма організаціями і посадовими особами. Воно встановлюється остаточно (якщо не оскаржується) і створює неможливість розгляду цієї суперечки ще раз, тобто вторинний тотожний позов пред'явити вже не можна. Рішення набуває чинності після закінчення місячного терміну після його винесення, якщо не була подана скарга, в іншому випадку вона набуває чинності після розгляду скарги в апеляційній чи касаційній інстанції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Розгляд справи в суді першої інстанції "
 1. У яких випадках апеляційна інстанція може приймати до розгляду додаткові докази?
  Розгляду справи в суді першої інстанції, але особа не знала і не могла знати про їх існування; докази існували в момент розгляду справи в суді першої інстанції, і що представляє їх особа знала про це, але з незалежних від нього причин не могло їх представити в суд; додаткові докази з'явилися після ухвалення рішення судом першої інстанції; суд першої інстанції
 2. Рішення, що приймаються судом апеляційної інстанції
  розгляду справи широкий коло рішень. Вони залежать від виду оскаржуваного рішення мирового судді, від змісту скарги або подання, від результатів дослідження всіх зазначених у законі обставин в ході судового засідання. Повноваження судді приймати рішення пов'язані з тим, що виробництво в суді апеляційної інстанції ведеться за правилами виробництва в суді першої інстанції.
 3. § 9. Розгляд справи в суді другої (касаційної) інстанції
  розгляд, 152 припинити справу, направити кримінальну справу на додаткове розслідування, а також змінити в певних межах рішення (вирок), винести нове рішення у цивільній справі. За результатами касаційного розгляду суд другої інстанції виносить ухвалу, яка набирає законної сили негайно і не підлягає ні оскарженню, ні оскарженню в
 4. § 5. Оскарження ухвал суду першої інстанції 1. Класифікація ухвал суду першої інстанції по можливості їх оскарження
  розгляду справи суд першої інстанції може, як відомо, виносити різні (підготовчі, розпорядчі, приватні і т.д.) визначення. Надання можливості оскарження кожного з них окремо від касаційної скарги могло б надовго затягнути остаточний розгляд справи. У той же час деякі визначення мають для беруть участь у справі дуже важливе значення. Відсутність права
 5. 27.2. Склад арбітражного суду
  розгляд справ в арбітражному суді першої інстанції здійснюється в складі трьох суддів або судді і двох арбітражних засідателів. У першій інстанції арбітражного суду колегіальним складом суддів розглядаються: 1) справи, що відносяться до підсудності Вищого Арбітражного Суду РФ, 2) справи про оскарження нормативних правових актів; 3) справи про неспроможність
 6. Виробництво у касаційній інстанції
  розгляд до інстанцію арбітражного суду, рішення чи постанову якої скасовано, якщо прийняте рішення чи постанову недостатньо обгрунтовано; 4) зміна рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції; 5) скасування рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і припинення провадження у справі
 7. 2. Розгляд матеріалів справи
  розгляду справи, визначених у ст. 347 ЦПК. Суд касаційної інстанції перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції виходячи з доводів, викладених у касаційних скарзі, поданні та запереченнях щодо скарги, подання. Суд оцінює наявні у справі, а також додатково представлені докази, якщо визнає, що вони не могли бути представлені
 8. Виробництво з перегляду рішень
  розгляду справи в апеляційній чи касаційній інстанції . Виробництво в апеляційній інстанції Правом на подачу апеляційної скарги володіють всі особи, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга приноситься на що не набрало законної чинності рішення в місячний термін після прийняття його судом. В апеляційній інстанції справа повторно розглядається по суті за правилами,
 9. § 8. Розгляд справи судом першої інстанції
  розгляду кримінальної справи суд виносу 151 сит вирок, а у цивільній справі - рішення. Вироки та рішення суду першої інстанції не можуть бути їм самим ні змінені, ні скасовані. Рішення та вироки суду першої інстанції не відразу набирають законної сили. Законом встановлюється термін - сім днів для вироку, десять днів для вирішення, протягом якого зазначені судові акти не
 10. 6.1. Нове в цивільному процесуальному праві
  розгляді справи судом першої інстанції, важко буде змінити що-небудь в інстанціях наступних - касаційної і наглядової. 3. У суді касаційної інстанції доведення допускається лише на підставі наявних у справі доказів - шляхом дачі їм іншої оцінки з метою встановлення інших обставин; на підставі ж нових, додатково представлених, доказів - у випадках, коли
 11. 4. Стадії цивільного судочинства
  розгляд справи за
 12. 3. Порядок розгляду справи в апеляційній інстанції (ст. 266 АПК РФ)
  розгляду справи в арбітражному суді першої інстанції, в апеляційному суді не можуть бути застосовані. АПК РФ встановив обмеження для подання додаткових доказів особою, бере участі у справі. Вони можуть бути прийняті судом у разі неможливості подання до суду першої інстанції з не залежних від цієї особи причин. При цьому суд повинен визнати наведені причини
 13.  3. Значення апеляційної інстанції
    розгляду справи в апеляційному порядку. Апеляційний суд є єдиною вищою інстанцією, яка, повторно розглядаючи справу, повноважна перевіряти повноту встановлення обставин, що мають значення для справи, доведеність цих обставин, правильність оцінки кожного доказу і всіх доказів у їх сукупності, а також відповідність висновків, зазначених у
 14.  § 2. Обчислення процесуальних строків 1. Визначення процесуальних строків
    розгляду справи по суті і т.п. Наприклад, відповідно до ст. 49 АПК РФ позивач вправі при розгляді справи в арбітражному суді першої інстанції до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог; також позивач вправі при розгляді справи в арбітражному суді будь-якої інстанції до
 15.  2. Перегляд вступили в законну силу судових постанов
    розгляду по суті. Розгляд наглядової скарги або подання прокурора для вирішення питання про наявність в них підстав для витребування справи. Розгляд справ, витребуваних до суду наглядової інстанції: мета і процесуальний порядок. Зміст визначень про передачу справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції і про відмову в такій передачі. Повідомлення осіб,
 16.  Розділ II. Виробництво в суді першої інстанції
    суді першої