Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТрудове право РосіїПравове регулювання праці → 
« Попередня Наступна »
Бердичівський В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В.. Трудове право: Навчальний посібник / Відп. ред. В.С.Бердичевскій. - Ростов н / Д: Фенікс. - 512 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамова О. Законодавство держав СНД про колективні трудові спори / / Трудове право.
2000. № 3.

2. Бугров Л.Ю. Право на страйк / / Радянська держава і право. 1989. № 9.

3. Герасимова Е. Страйк як засіб захисту трудових прав громадян / / Право і економіка. 1999. № 3.

4. Герасимова Е.С. Колективні трудові спори: законодавство та практика / / Право і економіка. 1997. № 23/24.

5. Дідів І. Процесуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів у Росії / / Законодавство і економіка. 1993. № 23-24.

6. Дідів І. Примирення, посередництво та арбітраж при вирішенні колективних трудових спорів у США / / Законодавство і економіка. 1994. № 19-20.

7. Зубкова А. Колективні суперечки і способи їх дозволу / / Господарство право. 1997. № 11.

8. Іванов С.А. Трудове право в ринкова економіка / / Вісник Московського університету. Право. 1992. № 4.

9. Як у США дозволяють трудові конфлікти? / / Людина і праця. 1994. № 10.

10. Кіл'деев А.Х., Сафонов В.А. Проблеми правового регулювання колективних трудових спорів / / Правознавство.

1995. № 3.

11. Кисельов І.Я. Вирішення трудових конфліктів (західний досвід) / / Соціалістичний працю. 1991. № 1.

12. Кудрявцев В.Н. Юридичний конфлікт / / Держава і право. 1995. № 9.

13. Курінний А.М., Миронов В.І. Практичний коментар до законодавства про трудові спори. М., 1997.

14. Лайнеманн В. Система судів з трудових спорів у Німеччині / / Законодавство і економіка. 1997. № 9/10.

15. Миронов В.К. Право на страйк як новий інститут трудового права країн Східної Європи / / Вісник МГУ. Право. 1998. № 2.

16. Миронов В.К. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в країнах Східної Європи / / Вісник МГУ. Право. 1997. № 2.

17. Моїсеєва Ю. Право на страйк / / Відомості Верховної Ради. 1999. № 9.

18. Нікітін Є. Порядок вирішення колективних трудових спорів / / Відомості Верховної Ради. 1998. № 7.

19. Нікітінський В.І., Хохрякова О.С. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): коментарі та роздуми / / Соціалістичний працю. 1990. № 2.

20. Нуртдінова А.Ф. Коментар до закону про порядок вирішення колективних трудових спорів. М., 2001.

21. Нуртдінова А.Ф., Чіканова Л.А. Практика застосування законодавства про працю. М., 2000.

22. Нуртдінова А.Ф. Примирні процедури в ході вирішення колективного трудового спору / / Право і економіка. 1999. № 9.

23. Снигирева І.О. Дозвіл колективних трудових спорів (конфліктів) / / Вісник Верховного Суду СРСР. 1991. № 12.

24. Соловйов А.В. Практичний коментар Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів». М., 1997.

25. Соловйов А. Страйк або саботаж? / / Господарство право. 1997. № 10.

26. Толкунова В.М. Трудові спори і порядок їх вирішення. М., 1999.

27. Федін Д. Дві редакції одного закону про страйки: порівняльний аналіз / / Держава і право. 1992. № 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Плани семінарських занять
  література: Російські судові оратори у відомих кримінальних процесах XIX століття. - Тула: Автограф, 1997. Сергєєв В.І. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава. - М.: Видавнича група "Юрист", 2002. Російська адвокатура на рубежі століть. - М.: Домашній адвокат, 2002. Гернет М.Н. Історія російської адвокатури: У 2 т. - М., 1914-1916. Гессен І.В. Історія російської
 2. Плани семінарських занять
  література Російські судові оратори у відомих кримінальних процесах XIX століття. - Тула: Автограф, 1997. Сергєєв В.І. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава. - М.: Видавнича група "Юрист", 2002. Російська адвокатура на рубежі століть. - М.: Домашній адвокат, 2002. Гернет М.Н. Історія російської адвокатури: У 2-х т. - М., 1914-1916. Гессен І.В. Історія
 3. Обсяг і структура дисертації.
  Літератури, 5-й глав власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури та іріложеніе.Спісок літератури включає 110 джерела, з яких 87 - вітчизняних і 23 - іноземних. Робота викладена на 188 сторінках комп'ютерного набору, містить 4 таблиць і 144 малюнка і додаток на 21 аркуші.?
 4. I Цілі і завдання дисципліни «Адвокатура»
  рекомендованої для вивчення курсу
 5. Список використаної літератури:
  літератури:
 6. Необхідність виділення суб'єктивної сторони в процесуальному доведенні суб'єкта.
  Рекомендованої до застосування суб'єктом доведення до даного громадському відношенню. Будь здатність вимагають відповідної "огранювання" навчанням в суб'єктивному, особистісно-індивідуальному моменті. Подібно до того, як у свідомості художника, так і в свідомості суб'єкта доказування існує образ майбутньої картини. Відносно доказування - образ спірного правовідносини (іноді таких образів декілька), в
 7. Передмова
  рекомендована література, які допоможуть студентам підготуватися до здачі заліків та іспитів. Передбачається, що робота за навчальним посібником буде поєднуватися з вивченням і осмисленням правозастосовчої практики. Цей навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів і вузів, а також для профспілкових активістів, підприємців,
 8. Структура дисертації
  літератури.
 9. Структура дисертації
  літератури.
 10. Структура роботи
  літератури.
 11. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  рекомендована для підготовки до практичних занять. Вона може бути використана також і для написання курсових і дипломних робіт. Враховуйте, що деякі містяться в літературних джерелах положення можуть застаріти, тим більше, що акціонерне законодавство за останнім часом зазнало серйозних змін. Для вивчення курсу в цілому можна використовувати, зокрема, наступні підручники,
 12. Тема 8. Особливості діяльності адвоката в арбітражному суді
  література 1. Арбітражний процесуальний кодекс РФ, 10.07.2002. 2. Цивільний процесуальний кодекс РФ, 30.10.2002. 3. Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації". 4. Баранов Д.П., Смоленський М.Б. Адвокатське право. Адвокатська діяльність і адвокатура в Росії. Підручник. 3-е изд. -
 13. 3. Функції державного земельного управління
  література: Конституція Російської Федерації. Земельний кодекс Російської Федерації. Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади». Земельне право. Улюкаєва В.Х., Москва, 2002 р. Земельне право. Краснова І.О., Москва, 2003 р. Додаткова література: Коментар до ЗК РФ. Бархатов М.В. Москва, 2002 р. Коментар
 14. Тема 5. Основи майстерності адвоката
  література 1. Баранов Д.П., Смоленський М.Б. Адвокатське право. Адвокатська діяльність і адвокатура в Росії. Підручник. 3-е изд. - М., 2008. 2. Сергєєв В.І. Адвокат і адвокатура. М., 2003. 3. Бойков А.Д., Капінус Н.І., Тарло Є.Г. Адвокатура в Росії. ІКФ Омега-Л, 2002. Додаткова література 1. Адвокатська діяльність.
 15. Тема 4. Професійна етика адвоката
  література 1. Закон РРФСР "Про затвердження Положення про адвокатуру РРФСР", 20.11.1980. 2. Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації". 3. Баранов Д.П., Смоленський М.Б. Адвокатське право. Адвокатська діяльність і адвокатура в Росії. Підручник. 3-е изд. - М., 2008. 4. Сергєєв В.І. Адвокат
 16. Посадові обов'язки викладачів
  рекомендованої методичної, наукової та іншої літератури (відповідні матеріали повинні знаходитися на кафедрах, в лабораторіях і т. п., для можливості користування ними студентами (п. 8.3 Правил внутрішнього трудового розпорядку університету); - виконання споріднених за змістом обов'язків. Також в обов'язки викладачів, як і всіх працівників університету, входить дотримання
 17. 5. Державна реєстрація земельно-правових угод
  література: Конституція Російської Федерації. Цивільний кодекс Російської Федерації. Земельний кодекс Російської Федерації. Земельне право. Улюкаєва В.Х., Москва, 2002 р. Земельне право. Краснова І.О., Москва, 2003 г . Додаткова література: Коментар до ЗК РФ. Бархатов М.В. Москва, 2002 р. Коментар до земельного законодавства РФ. Кравцов О.І. Москва, 2002 р. 3. Коментар до ЗК РФ.
 18. ВСТУП
  літературі, виявляються недостатніми для розуміння досліджуваного матеріалу, що робить скрутним, а часом і неможливим, придбання якісних знань. Даний посібник являє собою короткий термінологічний понятійний словник з судової психіатрії, який включає терміни, часто надибуємо у навчальній, монографічної літературі, журнальних статтях, і дає їх тлумачення. До складу
 19. 5. Доступ до відомостей державного земельного кадастру
  література: Конституція Російської Федерації. Земельний кодекс Російської Федерації. Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади». Земельне право. Улюкаєва В.Х., Москва, 2002 р. 5. Земельне право. Краснова И.О ., Москва, 2003 р. Додаткова література: Коментар до ЗК РФ. Бархатов М.В. Москва, 2002 р.