Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАграрне право РосіїПравове регулювання ставлення земельної власності
ЗМІСТ:
Аракельян Роберт Грантович. Резервування та вилучення земельних ділянок в механізмі правового регулювання відносин власності, 2007
Метою даної роботи є комплексне вивчення теоретичних і практичних проблем припинення права приватної власності на земельні ділянки, обмежень правомочностей власників ділянок, що представляють інтерес у зв'язку з задоволенням суспільних потреб, пошук шляхів вирішення означених проблем і формулювання пропозицій щодо вдосконалення російського законодавства.
ВСТУП
Ступінь розробленості теми.
Мета і завдання дисертаційного дослідження.
Глава 1. ПОНЯТТЯ І ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗЕРВУВАННЯ І ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
§ 1. Поняття резервування і вилучення земельних ділянок
§ 2. Джерела правового регулювання резервування і вилучення земельних ділянок
Глава 2. РЕЗЕРВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ державних і муніципальних потреб
§ 1. Державні і муніципальні потреби як умови резервування і вилучення земельних ділянок
§ 2. Підстави та порядок резервування земельних ділянок для державних і муніципальних потреб
§ 3. Особливості резервування земельних ділянок сільськогосподарського призначення для державних і муніципальних потреб
§ 4. Особливості резервування земель поселень для державних і муніципальних потреб
ВИСНОВОК
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
СПИСОК Нормативні акти та судова практика 1.
Наукова та навчальна література 1.
Правове регулювання ставлення земельної власності: