НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право Росії → 
Джерела, система і структура конституційного права
ДЖЕРЕЛА, СИСТЕМА І СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
АКУЛХАНОВА СВІТЛАНА МУХАРЯМОВНА Дисертація. Конституційне забезпечення єдності системи законодавства Російської Федерації. Саранськ - 2009. 2009
Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз системи законодавства Російської Федерації в умовах російського федералізму і надання на основі проведеного аналізу рекомендацій з питань підтримки єдності законодавства Російської Федерації, забезпечення відповідності нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації і нормативних актів місцевого самоврядування федеральному законодавству.
ПРИЙМАК ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ конституційно-правового статусу ГОЛОВИ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ / Дисертація / Краснодар 2008
Мета дослідження - концептуальне обгрунтування конституційно-правового статусу Голови. Уряду Російської Федерації, системний науковий аналіз його елементів і особливостей.
Бароцкая, Ксенія Борисівна. Конституційне право на соціальне забезпечення в системі прав людини і громадянина [Електронний ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - Челябінськ: РДБ 2007

Мета дослідження полягає у розкритті змісту конституційного права громадян на соціальне забезпечення, розробці пропозицій, спрямованих на забезпечення ефективності та доступності реалізації громадянами своїх конституційних прав в соціальній сфері.

Дорохін С.В. Розподіл права на публічне і приватне: конституційно-правовий аспект Монографія, Москва, Волтерс Клувер, 136 стор 2006

Робота С.В. Дорохіна являє собою перше глибоке, комплексне дослідження теоретичних і практичних питань співвідношення елементів публічного і приватного права в конституційному праві Російської Федерації. Перед автором стояла мета шляхом аналізу висунутих в різний час наукових гіпотез і їх зіставлення з правовою системою сучасної Росії виявити актуальні критерії розмежування публічного та приватного права і властиві їм взаємозв'язку, а потім, використовуючи отримані висновки, встановити співвідношення елементів публічного і приватного права в російському конституційному праві. Багато з висловлених автором положень вельми оригінальні і при цьому глибоко обгрунтовані.

І.Т. Беспалий Державне право Російської Федерації. Навчальний посібник. Частина 1. Вид-во "Самарський університет". Самара, 2004. 140 С. 2004

Дослідження будь-якого суспільного явища має починатися з з'ясування його поняття і його специфіки. Чи не становить виняток у цьому плані й державне право Російської Федерації.
Однак, перш за все, слід звернутися до з'ясування змісту самого терміну - "державне право". Цей термін має багатогранне значення і вживається для позначення галузі права, галузі науки права, навчальної дисципліни.

Стародубцева Інна Олексіївна КОЛІЗІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РІВНІ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ. Воронеж - 2003. 2003
Метою дисертаційного дослідження є вирішення актуальної наукової задачі, обгрунтування і розробка теоретичних і методичних основ дослідження колізій конституційного законодавства на рівні суб'єкта Російської Федерації.
333_Деленіе права на публічне і приватне: конституційно-правовий аспект Монографія, Москва, Волтерс Клувер, 136 стор