НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїАдміністративна відповідальність → 
Наступна »
І.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманева. Адміністративна відповідальність. Сбонік статей. 2001, 2001 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТ


Н. Ю. Хаманева. Проблеми адміністративної відповідальності. . . . . . . . . . . 3
І. Л. Бачило. Відповідальність органів виконавчої влади в
умовах інформатизації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
М. С. Студеникіна. Законодавче забезпечення боротьби з
адміністративними правопорушеннями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Н. Г. Салищева. Про деякі процесуальних новелах Кодексу
Російської Федерації про адміністративні правопорушення. . . . . . . . . . . 19
Г. А. Кузьмичова. Сучасний стан правового регулювання
адміністративної відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Л. А. Калініна. Проблеми вдосконалення законодавства про
адміністративні правопорушення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
В. Н. Савін. Про деякі проблеми законодавчого регулювання
адміністративної відповідальності в суб'єкт Російської
Федерації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Л. Л. Попов, Ю. Ю. Колесніченко. Адміністративна відповідальність
юридичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Є. В. Овчарова. Особливості застосування заходів адміністративної
відповідальність юридичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
М. Я. Масленніков. До питання про структуру адміністративного
процесуального кодексу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
А. К. Соловйова. Виробництво по справах про адміністративні
правопорушення та адміністративне судочинство: співвідношення
понять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
А. В. Поморжанскій. Деякі проблеми практики адміністративно-
юрисдикційної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Б. В. Російський. Деякі проблеми вдосконалення
законодавчого регулювання заходів забезпечення провадження у справах
про адміністративні правопорушення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
А. А. Глісков. Проблеми застосування адміністративного примусу до
редакції ЗМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
В. Г. Гаршин. Куди йдуть штрафи?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
В. В. Полянський. Адміністративна відповідальність у виборчих
відносинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
С. В. Фоміна. Адміністративна відповідальність за порушення
законодавства РФ про вибори і референдуми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
149. А. Ф. Виноградов. Теоретичні та практичні аспекти оцінки
ефективності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів
внутрішніх справ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Є. В. Смирнова. Деякі питання відповідальності при забезпеченні
законності відомчого нормотворчості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
В. Д. Мельгунов. Про адміністративну відповідальність у сфері
надрокористування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
А. Ю. Малишко. Адміністративна відповідальність у сфері охорони
здоров'я громадян. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Л. А. Сергієнко. Шляхи підвищення відповідальності суб'єктів права в
умовах інформатизації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Д. В. Огородов. Взаємодія публічного та приватного права в охороні
особистих таємниць. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
А. А. Антопольскій. Відповідальність за правопорушення при роботі з
конфіденційною інформацією. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Г. В. Бєлов. Відповідальність у сфері обігу непублікуемие науково-
технічної інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
С. І. Семилетов. Проблеми відповідальності і захисту авторських прав в
російському секторі мережі "Інтернет ............................. ..................... 136
Л. А. Міцкевич. Соціальне значення адміністративної
відповідальності з позицій синергетики ........................................... 143
150. ветственность.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗМІСТ "
 1. Коментар до глави 28" Рента і довічне утримання з утриманням "
  утримання з утриманням Зобов'язання ренти широко відомо праву країн з ринковою економікою. Однак у законодавстві Казахстану до переходу республіки до ринкової економіки таке зобов'язання не було передбачено, так як для нього в СРСР не було необхідних економічних умов. Правда, в якості зачатка зобов'язання ренти, норми про який отримали розвиток в главі 28 ГК, можна
 2. Тема 4. Договори ренти та довічного утримання
  утримання з утриманням: особливості виникнення, припинення. Строки виплати і розмір довічного змісту з утриманням. Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання. Наслідки смерті платника
 3. параноя (ПАРАНОЙЯЛННИЙ СИНДРОМ)
  змісту (напр., марення переслідування, винахідництва, сутяжництва, реформаторства, любовного, ревнощів, релігійного змісту). У фабулі марення можуть відбиватися реальні події. Зміст цих маренням не буває абсурдним, безглуздим, т. к. відзначається певна послідовність і зовнішня правдоподібність доводів. Вся психічна активність підпорядковується маревним переживань, які
 4. 1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  зміст інститутів житлового права та законодавства, їх особливості, зміст правових актів житлового законодавства і застосовувати їх положення на практиці; бути ознайомленим: - з історією розвитку житлового права Російської Федерації; - з новітньою літературою та науковими дослідженнями в області житлового
 5. Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
  утримування, осквернення або знищення релігійних святинь караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом злочину є право громадян на свободу совісті, проголошене ст. 35 Конституції України, і їхні права щодо своїх релігійних святинь. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
 6. Позовна заява про стягнення коштів на утримання дідуся (бабусі)
  зміст від своїх дітей (дружина) не можу ______________________________________________________________________________________________________________________________ (вказати причини) Відповідач володіє достатніми коштами і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цю обов'язок не бажає. Відповідно до ст. 95
 7. Наукова новизна дослідження
  змісті і здійсненні. Використання системного і структурно-функціонального методів роботи над темою дозволило сформувати системну модель суб'єктивного виключного права і досліджувати функціонування цієї моделі. У роботі пропонується оригінальний підхід до змісту суб'єктивного виключного права, зокрема обгрунтовується доцільність виділення правомочності володіння
 8. § 1. Поняття і зміст обов'язки по сплаті податків і зборів
  змістом категорій: податкове зобов'язання, податковий обов'язок і обов'язок по сплаті податків і зборів. Змістом податкового зобов'язання є комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених суб'єктивних прав і юридичних обов'язків держави і платника податків. Основним тут виступає право держави вимагати передачі йому у власність податкового платежу і
 9. Тема 5 Форми адвокатських утворень
  зміст і порядок затвердження. Філії колегії адвокатів. Адвокатське бюро, укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати
 10. III Зміст курсу
  III Зміст
 11. 2. Зміст курсу
  2. Зміст
 12. § 9. Поняття і зміст банківських правовідносин
  зміст банківських
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш