Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїЗагальні питання кримінального права → 
Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002, 2002 - перейти до змісту підручника

Зміст


Глава I. Поняття, предмет, система, значення і структура Особливої ??
частини російського кримінального законодавства
1. Поняття і предмет Особливої ??частини кримінального законодавства
2. Система і значення Особливої ??частини кримінального законодавства
3. Загальна характеристика структури Особливої ??частини Кримінального
кодексу РФ
Глава II. Основи кваліфікації злочинів (Особлива частина)
1. Поняття, етапи, значення кваліфікації злочинів
2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними
ознаками і по бланкетним нормам
3. Кваліфікація складних складів злочинів
4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
Глава III. Злочини проти життя
1. Злочини проти життя в системі злочинів проти
особистості
2. Поняття і загальна характеристика злочинів проти життя
3. Злочини проти життя в історії російського кримінального
законодавства
4. Поняття вбивства
5. Склад простого вбивства (ч. 1 ст. 105 КК)
6. Види кваліфікованого вбивства (ч. 2 ст. 105 КК)
7. Привілейовані види вбивства
8. Інші злочини проти життя
Глава IV. Злочини проти здоров'я
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти
здоров'я
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти здоров'я
3. Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня
тяжкості
4. Злочини проти здоров'я, пов'язані з вчиненням
неодноразових насильницьких дій
5. Злочини, що ставлять у небезпеку здоров'я людини, не пов'язані із застосуванням насильства
6. Інші злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я
людини
Глава V. Злочини проти волі, честі та гідності особи
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти
свободи, честі та гідності особи
2. Історія розвитку російського законодавства про злочини
проти волі, честі та гідності особи
3. Злочини проти свободи особи
4. Злочини проти честі і гідності особистості
Глава VI. Злочини проти статевої недоторканості та статевої
свободи особистості
1. Історія розвитку законодавства про відповідальність за статеві
злочину
2. Загальна характеристика, поняття та види статевих злочинів
3. Згвалтування
4. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК)
5. Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК)
6. Статеві зносини і інші дії сексуального характеру
з особою, яка не досягла 14-річного віку (ст. 134 КК)
Глава VII. Злочини проти конституційних прав і свобод людини
і громадянина
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти
конституційних прав і свобод людини і громадянина
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти конституційних прав і свобод людини
і громадянина
3. Злочини, що посягають на політичні права і свободи
4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права
і свободи
5. Злочини, що посягають на особисті права і свободи громадян
Глава VIII. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх
1. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти сім'ї та неповнолітніх
2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї
та неповнолітніх
3. Злочини, що сприяють антигромадської діяльності
неповнолітніх
4. Злочини, що посягають на свободу неповнолітнього
5. Злочини, що посягають на охорону сім'ї та створення необхідних
умов для утримання та виховання неповнолітніх
Глава IX. Злочини проти власності
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти
власності
2. Розвиток російського законодавства про злочини проти
власності
3. Система злочинів проти власності за чинним
законодавству
4. Поняття і основні ознаки розкрадання
5. Крадіжка
6. Кваліфікуючі ознаки крадіжки
7. Шахрайство (ст. 159 КК)
8. Привласнення чи розтрата (ст. 160 КК)
9. Грабіж (ст. 161 КК)
10. Розбій (ст. 162 КК)
11. Вимагання (ст. 163 КК)
12. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, і інші корисливі
злочини проти власності (ст. 164-166 КК)
13. Знищення або пошкодження майна (ст. 167-168 КК)
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст"
параноя (ПАРАНОЙЯЛННИЙ СИНДРОМ)
 1. змісту (напр., марення переслідування, винахідництва, сутяжництва, реформаторства, любовного, ревнощів, релігійного змісту). У фабулі марення можуть відбиватися реальні події. Зміст цих маренням не буває абсурдним, безглуздим, т. к. відзначається певна послідовність і зовнішня правдоподібність доводів. Вся психічна активність підпорядковується маревним переживань, які
  1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
 2. зміст інститутів житлового права та законодавства, їх особливості, зміст правових актів житлового законодавства і застосовувати їх положення на практиці; бути ознайомленим: - з історією розвитку житлового права Російської Федерації; - з новітньою літературою та науковими дослідженнями в галузі житлового
  Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
 3. утримування, осквернення або знищення релігійних святинь караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом злочину є право громадян на свободу совісті, проголошене ст. 35 Конституції України, і їхні права щодо своїх релігійних святинь. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
  Позовна заява про стягнення коштів на утримання дідуся (бабусі)
 4. зміст від своїх дітей (дружина) не можу ___ (вказати причини) Відповідач володіє достатніми коштами і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цей обов'язок не бажає. Відповідно до ст. 95
  Наукова новизна дослідження
 5. змісті і здійсненні. Використання системного і структурно-функціонального методів роботи над темою дозволило сформувати системну модель суб'єктивного виключного права і досліджувати функціонування цієї моделі. У роботі пропонується оригінальний підхід до змісту суб'єктивного виключного права, зокрема обгрунтовується доцільність виділення правомочності володіння
  Тема 5 Форми адвокатських утворень
 6. зміст і порядок затвердження. Філії колегії адвокатів. Адвокатське бюро, укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати
  III Зміст курсу
 7. III Зміст
  2. Зміст курсу
 8. 2. Зміст
  § 9. Поняття і зміст банківських правовідносин
 9. зміст банківських
  Стаття 62. Вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
 10. тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 2. Вміст у дисциплінарному батальйоні
  Науково-теоретичне значення роботи
 11. зміст і механізм реалізації конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, які розвивають і доповнюють розділ науки конституційного права, присвячений інституту прав і свобод людини і громадянина. У дисертації сформульовані змістовні характеристики понять: «конституційно-правовий статус індивідуального підприємця», «зміст конституційно-правового
  содержании и механизме реализации конституционно-правового статуса индивидуального предпринимателя, которые развивают и дополняют раздел науки конституционного права, посвященный институту прав и свобод человека и гражданина. В диссертации сформулированы содержательные характеристики понятий: «конституционно-правовой статус индивидуального предпринимателя», «содержание конституционно- правового