Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїЗагальні питання кримінального права → 
Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Зміст


Глава I. Злочини у сфері економічної діяльності
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері
економічної діяльності
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини у сфері економічної діяльності
3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення
підприємницької діяльності
4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави
та інших суб'єктів економічної діяльності
5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
6. Злочини, що посягають на встановлений порядок
зовнішньоекономічної діяльності
7. Злочини, що посягають на встановлений порядок звернення
(обороту) валютних цінностей
8. Злочини, що посягають на матеріальні та інші блага
споживачів
Глава II. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших
організаціях
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти
інтересів служби в комерційних та інших організаціях
2. Історія розвитку законодавства про злочини проти
інтересів служби в комерційних та інших організаціях
3. Злочини, вчинені особами, які виконують управлінські
функції в комерційних та інших організаціях
4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів
діяльності
Глава III. Злочини проти громадської безпеки
та громадського порядку
1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти
громадської безпеки та громадського порядку
2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти
громадської безпеки
3. Короткий історичний нарис розвитку законодавства
про відповідальність за злочини, що посягають на громадську
безпека
4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки.
Характеристика окремих видів злочинів проти громадської
безпеки
5. Злочини проти громадського порядку
6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил
безпеки
7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження
з загальнонебезпечним предметами
Глава IV. Пpеступлений пpотив здоpовья населення і суспільної
нpавственной
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я
населення і суспільної моралі
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти здоров'я населення і суспільної
моральності
3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих
або отруйних речовин
4. Інші злочини проти здоров'я населення
5. Злочини проти громадської моральності
Глава V. Екологічні злочину
1. Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за екологічні злочини
3. Загальні екологічні злочини
4. Спеціальні екологічні злочини
5. Зазіхання на землю та її надра
6. Злочини, що посягають на тваринний світ (фауну)
7. Зазіхання на рослинний світ
Глава VI. Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти
безпеки руху та експлуатації транспорту
2. Історія розвитку законодавства про злочини проти
безпеки руху та експлуатації транспорту
3. Злочини, безпосередньо пов'язані з порушенням правил
безпеки руху та експлуатації транспорту
4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
Глава VII. Злочини у сфері комп'ютерної інформації
1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері
комп'ютерної інформації
2. Конкретні види злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Зміст "
 1. параноя (ПАРАНОЙЯЛННИЙ СИНДРОМ)
  змісту (напр., марення переслідування, винахідництва, сутяжництва, реформаторства, любовного, ревнощів, релігійного змісту). У фабулі марення можуть відбиватися реальні події. Зміст цих маренням не буває абсурдним, безглуздим, т. к. відзначається певна послідовність і зовнішня правдоподібність доводів. Вся психічна активність підпорядковується маревним переживань, які
 2. 1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  зміст інститутів житлового права та законодавства, їх особливості, зміст правових актів житлового законодавства і застосовувати їх положення на практиці; бути ознайомленим: - з історією розвитку житлового права Російської Федерації; - з новітньою літературою та науковими дослідженнями в галузі житлового
 3. Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
  утримування, осквернення або знищення релігійних святинь караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом злочину є право громадян на свободу совісті, проголошене ст. 35 Конституції України, і їхні права щодо своїх релігійних святинь. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
 4. Позовна заява про стягнення коштів на утримання дідуся (бабусі)
  зміст від своїх дітей (дружина) не можу ___ (вказати причини) Відповідач володіє достатніми коштами і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цей обов'язок не бажає. Відповідно до ст. 95
 5. Наукова новизна дослідження
  змісті і здійсненні. Використання системного і структурно-функціонального методів роботи над темою дозволило сформувати системну модель суб'єктивного виключного права і досліджувати функціонування цієї моделі. У роботі пропонується оригінальний підхід до змісту суб'єктивного виключного права, зокрема обгрунтовується доцільність виділення правомочності володіння
 6. Тема 5 Форми адвокатських утворень
  зміст і порядок затвердження. Філії колегії адвокатів. Адвокатське бюро, укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати
 7. III Зміст курсу
  III Зміст
 8. 2. Зміст курсу
  2. Зміст
 9. § 9. Поняття і зміст банківських правовідносин
  зміст банківських
 10. Стаття 62. Вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 2. Вміст у дисциплінарному батальйоні
 11. Науково-теоретичне значення роботи
  зміст і механізм реалізації конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, які розвивають і доповнюють розділ науки конституційного права, присвячений інституту прав і свобод людини і громадянина. У дисертації сформульовані змістовні характеристики понять: «конституційно-правовий статус індивідуального підприємця», «зміст конституційно-правового
 12. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 13. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: - виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 14. Глава 2. Система і зміст виключного права
  зміст виключного
 15. Глава 2. Адресати і зміст кримінально-процесуальних привілеїв
  зміст кримінально-процесуальних
 16. Глава 2. Категорія процесуального доказування: поняття та зміст
  зміст