НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїЗагальні питання кримінального права → 
Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Зміст


Глава I. Злочини проти основ конституційного ладу
і безпеки держави
1. Поняття і система норм злочинів проти державної
влади
2. Поняття і види злочинів проти основ конституційного ладу
і безпеки держави
3. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за державні злочини
4. Злочини, що посягають на зовнішню безпеку Росії
5. Злочини, що посягають на осіб, які здійснюють державну
або громадську діяльність
6. Злочини, що посягають на внутрішню безпеку
або політичну систему Росії
7. Злочини, що посягають на економічну безпеку
і обороноздатність Росії
8. Злочини, що посягають на проголошений Конституцією РФ
принцип рівності громадян незалежно від раси, національності
та віросповідання
Глава II. Злочини проти державної влади, інтересів
державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів
проти державної влади, інтересів державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти державної влади, інтересів
державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування
3. Відповідальність за загальні види злочинів
проти державної влади, інтересів державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування
4. Відповідальність за конкретні види злочинів
проти державної влади та інтересів державної служби
та служби в органах самоврядування
Глава III. Злочини проти правосуддя
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів
проти правосуддя
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність
за злочини проти правосуддя
3. Злочини проти правосуддя, що посягають на життя, здоров'я,
честь і гідність осіб, які здійснюють правосуддя
4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками
правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню
цілей і завдань правосуддя
5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя
посадовими особами - працівниками правоохоронних органів
6. Злочини, що перешкоджають виконанню покарання або відшкодуванню
заподіяної шкоди
Глава IV. Злочини проти порядку управління
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку
управління
2. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність
за злочини проти порядку управління
3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам
управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
4. Злочини, що посягають на режим Державного кордону
Російської Федерації та символи державності
5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення
офіційних документів і документальне оформлення фактів,
мають юридичне значення
6. Злочини, пов'язані з посяганнями на встановлений
порядок реалізації прав і обов'язків громадян
Глава V. Злочини проти військової служби
1. Поняття і види злочинів проти військової служби
2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних
взаємин
3. Злочини проти порядку перебування на військовій службі
4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
5. Злочини проти порядку використання та заощадження військового
майна
6. Злочини проти порядку експлуатації військово-технічних
коштів
Глава VI. Злочини проти миру і безпеки людства
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти миру
і безпеки людства
2. Злочини проти миру
3. Військові злочини
4. Злочини проти людства
Глава VII. Особлива частина кримінального права зарубіжних держав
(Англії, США, Франції та ФРН)
1. Поняття і загальна характеристика Особливої ??частини кримінального права
зарубіжних держав
2. Злочини проти життя і здоров'я
3. Злочини проти власності
4. Злочини проти інтересів держави
5. Посадові злочини з кримінального права США, Франції і ФРН
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Зміст "
 1. параноя (ПАРАНОЙЯЛННИЙ СИНДРОМ)
  змісту (напр., марення переслідування, винахідництва, сутяжництва, реформаторства, любовного, ревнощів, релігійного змісту). У фабулі марення можуть відбиватися реальні події. Зміст цих маренням не буває абсурдним, безглуздим, т. к. відзначається певна послідовність і зовнішня правдоподібність доводів. Вся психічна активність підпорядковується маревним переживань, які
 2. 1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  зміст інститутів житлового права та законодавства, їх особливості, зміст правових актів житлового законодавства і застосовувати їх положення на практиці; бути ознайомленим: - з історією розвитку житлового права Російської Федерації; - з новітньою літературою та науковими дослідженнями в галузі житлового
 3. Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
  утримування, осквернення або знищення релігійних святинь караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом злочину є право громадян на свободу совісті, проголошене ст. 35 Конституції України, і їхні права щодо своїх релігійних святинь. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
 4. Позовна заява про стягнення коштів на утримання дідуся (бабусі)
  зміст від своїх дітей (дружина) не можу ___ (вказати причини) Відповідач володіє достатніми коштами і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цей обов'язок не бажає. Відповідно до ст. 95
 5. Наукова новизна дослідження
  змісті і здійсненні. Використання системного і структурно-функціонального методів роботи над темою дозволило сформувати системну модель суб'єктивного виключного права і досліджувати функціонування цієї моделі. У роботі пропонується оригінальний підхід до змісту суб'єктивного виключного права, зокрема обгрунтовується доцільність виділення правомочності володіння
 6. Тема 5 Форми адвокатських утворень
  зміст і порядок затвердження. Філії колегії адвокатів. Адвокатське бюро, укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати
 7. 2. Зміст курсу
  2. Зміст
 8. III Зміст курсу
  III Зміст
 9. § 9. Поняття і зміст банківських правовідносин
  зміст банківських
 10. Стаття 62. Вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 2. Вміст у дисциплінарному батальйоні
 11. Науково-теоретичне значення роботи
  зміст і механізм реалізації конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, які розвивають і доповнюють розділ науки конституційного права, присвячений інституту прав і свобод людини і громадянина. У дисертації сформульовані змістовні характеристики понять: «конституційно-правовий статус індивідуального підприємця», «зміст конституційно-правового
 12. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 13. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: - виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 14. Глава 2. Система і зміст виключного права
  зміст виключного
 15. Глава 2. Адресати і зміст кримінально-процесуальних привілеїв
  зміст кримінально-процесуальних
 16. Глава 2. Категорія процесуального доказування: поняття та зміст
  зміст
 17. Зміст
  зміст і види цивільної правосуб'єктності 85 § 2. Цивільна правоздатність фонду 95 § 3. Громадянська дієздатність фонду 114 Глава 3. Створення та припинення діяльності та фонду 133 § 1. Створення фонду 133 § 2. Припинення діяльності фонду 144 Висновок 155 Бібліографія 161 Список використовуваних
 18. Природоресурсове правовідносини
  зміст правоотношенія43. Юридичний зміст складають права та обов'язки суб'єктів, а фактичний зміст - їхні дії. При здійсненні права ресурсокористування суб'єкти природоресурсного права вступають між собою в найрізноманітніші правовідносини, які встановлюють права та обов'язки ресурсопользователей та учасників природоресурсних відносин. Зміст і обсяг прав
 19. Класифікація правових можливостей у суб'єктивному права
  зміст виключного права (а рівно будь-якого іншого цивільного права), можна розбити на три групи і відповідно з цим виділити три правомочності у змісті суб'єктивного права: - правові можливості, що опосередковують дії з об'єктом права - правомочність на дії з об'єктом права \ - правові можливості, що опосередковують вплив на суб'єкта обов'язки, кореспондуючий даному
 20. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
  утримання непрацездатних батьків карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. 2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк. Відповідно до ст. 51