Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право / Радянське законодавство
ГоловнаЦивільне право РосіїДисертації з цивільного права → 
Наступна »
ВАСІНА КСЕНИЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ ПО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Діссертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 2008, 2008 - перейти до змісту підручника

Зміст


Введення 3
Глава Ь Поняття, ознаки та класифікація фондів 12
§ 1. Поняття фонду в теорії і в законодавстві Росії та
зарубіжних країн 12
§ 2. Ознаки фонду 31 § 3. Відмежування фонду від інших організаційно-правових
форм юридичних осіб 62
§ 4. Класифікація фондів 78
Глава 2. Громадянська правосуб'єктність фонду 85
§ 1. Поняття, зміст і види цивільної правосуб'єктності 85
§ 2. Цивільна правоздатність фонду 95
§ 3. Громадянська дієздатність фонду 114
Глава 3. Створення та припинення діяльності та фонду 133
§ 1. Створення фонду 133
§ 2. Припинення діяльності фонду 144
Висновок 155
Бібліографія 161
Список використовуваних скорочень 186

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст"
 1. параноя (ПАРАНОЙЯЛННИЙ СИНДРОМ)
  змісту (напр., марення переслідування, винахідництва, сутяжництва, реформаторства, любовного, ревнощів, релігійного змісту). У фабулі марення можуть відбиватися реальні події. Зміст цих маренням не буває абсурдним, безглуздим, т. к. відзначається певна послідовність і зовнішня правдоподібність доводів. Вся психічна активність підпорядковується маревним переживань, які
 2. 1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  зміст інститутів житлового права та законодавства, їх особливості, зміст правових актів житлового законодавства і застосовувати їх положення на практиці; бути ознайомленим: - з історією розвитку житлового права Російської Федерації; - з новітньою літературою та науковими дослідженнями в галузі житлового
 3. Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
  утримування, осквернення або знищення релігійних святинь караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом злочину є право громадян на свободу совісті, проголошене ст. 35 Конституції України, і їхні права щодо своїх релігійних святинь. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
 4. Позовна заява про стягнення коштів на утримання дідуся (бабусі)
  зміст від своїх дітей (дружина) не можу ___ (вказати причини) Відповідач володіє достатніми коштами і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цей обов'язок не бажає. Відповідно до ст. 95
 5. Наукова новизна дослідження
  змісті і здійсненні. Використання системного і структурно-функціонального методів роботи над темою дозволило сформувати системну модель суб'єктивного виключного права і досліджувати функціонування цієї моделі. У роботі пропонується оригінальний підхід до змісту суб'єктивного виключного права, зокрема обгрунтовується доцільність виділення правомочності володіння
 6. Тема 5 Форми адвокатських утворень
  зміст і порядок затвердження. Філії колегії адвокатів. Адвокатське бюро, укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати
 7. 2. Зміст курсу
  2. Зміст
 8. III Зміст курсу
  III Зміст
 9. § 9. Поняття і зміст банківських правовідносин
  зміст банківських
 10. Стаття 62. Вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 2. Вміст у дисциплінарному батальйоні
 11. Науково-теоретичне значення роботи
  зміст і механізм реалізації конституційно-правового статусу індивідуального підприємця, які розвивають і доповнюють розділ науки конституційного права, присвячений інституту прав і свобод людини і громадянина. У дисертації сформульовані змістовні характеристики понять: «конституційно-правовий статус індивідуального підприємця», «зміст конституційно-правового
 12. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: - виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 13. Мета і завдання дослідження
  змісту суб'єктивного виключного права, а також загальних закономірностей здійснення виключного права як системи особливим чином організованих і взаємодіють один з одним правових можливостей правовласника. I Досягнення цілей забезпечує вирішення наступних завдань: виявити, узагальнити і критично осмислити основні доктринальні підходи до вивчення юридичної природи
 14. Глава 2. Система і зміст виключного права
  зміст виключного
 15. Глава 2. Адресати і зміст кримінально-процесуальних привілеїв
  зміст кримінально-процесуальних
 16. Глава 2. Категорія процесуального доказування: поняття та зміст
  зміст
 17. Природоресурсове правовідносини
  зміст правоотношенія43. Юридичний зміст складають права та обов'язки суб'єктів, а фактичний зміст - їхні дії. При здійсненні права ресурсокористування суб'єкти природоресурсного права вступають між собою в найрізноманітніші правовідносини, які встановлюють права та обов'язки ресурсопользователей та учасників природоресурсних відносин. Зміст і обсяг прав
 18. Класифікація правових можливостей у суб'єктивному права
  зміст виключного права (а рівно будь-якого іншого цивільного права), можна розбити на три групи і відповідно з цим виділити три правомочності у змісті суб'єктивного права: - правові можливості, що опосередковують дії з об'єктом права - правомочність на дії з об'єктом права \ - правові можливості, що опосередковують вплив на суб'єкта обов'язки, кореспондуючий даному
 19. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
  утримання непрацездатних батьків карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. 2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк. Відповідно до ст. 51
 20. Стаття 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
  утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень для таких цілей караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом даного злочину є здоров'я