Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації
ЗМІСТ:
І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві, 2011
З 2002 року книга «Довідник по доведенню в цивільному судочинстві. 5-е вид., Перераб »перевидавалася 5 разів. Дата першого видання «Довідник по доведенню в цивільному судочинстві»: січня 2002 року, останнє, 5-е видання вийшло в лютому 2011 року. Зараз можна.
Список скорочень
Вступна стаття
Передмова
Розділ I.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Судове доведення (АЛГОРИТМ ДОВЕДЕННЯ ПО будь-яким цивільно СПРАВІ В СУДІ)
Глава 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСТАВИН, підлягають доведенню
1.1. Предмет доказування
1.2. Тягар доказування
Глава 2. Виявлення і збирання доказів у справі
2.1. Поняття судового доказу
2.2. Належність доказів
2.3. Допустимість доказів
2.4. Достовірність доказів
2.6. Види судових доказів
2.7. Способи виявлення і збирання доказів
Глава 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ
3.1. Пояснення сторін і третіх осіб
3.2. Показання свідків
3.3. Висновки експертів
3.4. Письмові докази
3.5. Речові докази
Глава 4.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ
4.2. Проміжна оцінка доказів
Глава 5.
Перевірка правильності судового доказування при перегляді судових АКТІВ
Розділ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Судове доведення (ДОВЕДЕННЯ за окремими категоріями СПРАВ У СУДІ)
Частина 1. Позовна ВИРОБНИЦТВО
Глава 1. ДОВЕДЕННЯ по цивільних справах
1.1. Справи про визнання угоди недійсною
1.2. Справи про визнання недійсними договорів
1.2.2. Справи про визнання недійсним удаваного договору
1.2.3. Справи про визнання недійсним договору, укладеного під впливом насильства (погрози)
1.3. Справи про розірвання договору майнового найму
1.4. Справи про стягнення заборгованості за договорами позики (кредитними договорами)
1.4.2. Справи про стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника
1.4.3. Справи про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника та поручителя
1.4.4. Справи про стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника та поручителя
1.4.5. Справи про стягнення заборгованості за кредитним договором з зверненням стягнення на заставлене майно
1.5. Справи про повернення банківського вкладу
1.6. Справи про захист прав споживачів
1.6.1. Особливості доказування при продажу товарів
1.6.2. Особливості доказування при виконанні робіт (наданні послуг)
1.6.3. Особливості доказування при наданні послуг у сфері туризму
1.7. Справи про відшкодування понесених збитків
1.8. Справи про стягнення безпідставного збагачення
1.9. Справи про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки
1.10. Справи про захист честі, гідності та ділової репутації
1.11. Справи про компенсацію моральної шкоди
1.12.1. Справи про право на спадкування і про розділ спадщини
1.12.2. Справи про визнання заповіту недійсним
Глава 2. ДОВЕДЕННЯ ПО ЖИТЛОВИМ СПРАВАХ
2.1. Справи про право користування житловими приміщеннями за договором соціального найму 2.1.1. Справи про визнання права користування житловими приміщеннями
2.1.2. Справи про визнання наймача (члена його сім'ї), що втратив право користування житловим приміщенням
2.1.3. Справи про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування про надання житлового приміщення за договором соціального найму
2.1.4. Справи про примусовий обмін
2.1.5. Справи про визнання відмови в дачі згоди на обмін недійсним
2.1.6. Справи про визнання обміну жилими приміщеннями, наданими за договором соціального найму, недійсним
2.2. Справи, пов'язані з приватизацією житлових приміщень, що відносяться до житлового фонду соціального використання 2.2.1. Справи про відмову в приватизації житлових приміщень
2.2.2. Справи про визнання приватизації житлового приміщення недійсною
2.2.3. Справи про включення жилого приміщення в спадкову масу наймача
2.2.4. Справи у спорах між власниками житла про виділ частки житлового приміщення
2.3. Справи про надання жилого приміщення за договором соціального найму 2.3.1. Справи про надання жилого приміщення протягом визначеного законом терміну
2.3.2. Справи про надання жилого приміщення (кімнати), звільнився в комунальній квартирі
Глава 3. ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
3.1. Справи у спорах про межі земельних ділянок
3.2. Справи про визнання права власності на самовільну споруду
Глава 4. ДОВЕДЕННЯ ПО СІМЕЙНИХ СПРАВАХ
4.1. Справи про розірвання шлюбу
4.2. Справи про визнання шлюбу недійсним
4.3. Справи про визнання шлюбного договору недійсним (повністю або в частині)
4.4. Суперечки, які з аліментних зобов'язань
4.4.1. Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
4.4.2. Справи про стягнення аліментів на непрацездатних повнолітніх дітей
4.4.3. Справи про стягнення з працездатних повнолітніх дітей аліментів на непрацездатних нужденних батьків
4.4.4. Справи про стягнення аліментів на чоловіка (колишнього чоловіка)
4.4.5. Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх та непрацездатних нужденних повнолітніх інших членів сім'ї
4.4.6. Справи про зміну встановленого судом розміру аліментів або про звільнення від сплати аліментів
4.4.7. Справи про визначення заборгованості по аліментах
4.4.8. Справи про звільнення від сплати заборгованості по аліментах
4.4.9. Справи про зміну або розірвання угоди про сплату аліментів
4.4.10. Справи про визнання недійсною угоди про сплату аліментів
4.5. Справи про встановлення та оспорювання батьківства (материнства) 4.5.1. Справи про встановлення батьківства (материнства)
4.5.2. Справи про оскарження батьківства (материнства)
4.6. Справи, пов'язані з вихованням дитини
4.7. Справи про визначення правового режиму майна подружжя та його розділі
Глава 5. ДОВЕДЕННЯ з трудових спорів
5.1. Справи про поновлення на роботі
5.1.1. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених за власним бажанням (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ)
5.1.3. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.4. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.5. Справи про поновлення на роботі керівника організації, його заступників та головного бухгалтера, звільнених у зв'язку зі зміною власника майна організації (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.6. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з неодноразовим невиконанням без поважних причин трудових обов'язків, якщо працівник мав дисциплінарне стягнення (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.7. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, що виявилися в прогулі (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. "А" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.8. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, що виявилися в появі на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. "Б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.9. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, що виявилися в розголошенні охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, у тому числі розголошенні персональних даних іншого працівника (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.10. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, що виявилися у скоєнні за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. "г" п. 6 ч. 1
5.1.11. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, що виявилися в установленому комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.12. Справи про поновлення на роботі осіб, безпосередньо обслуговували грошові або товарні цінності, звільнених у зв'язку з вчиненням винних дій, якщо ці дії дали підставу для втрати довіри до працівника з боку роботодавця (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.13. Справи про поновлення на роботі осіб, які виконували виховні функції, звільнених у зв'язку з вчиненням аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.14. Справи про поновлення на роботі керівника організації (філії, представництва), його заступників та головного бухгалтера, звільнених у зв'язку з прийняттям необгрунтованого рішення, що спричинило порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.15. Справи про поновлення на роботі керівника організації (філії, представництва), його заступників, звільнених у зв'язку з одноразовим грубим порушенням своїх трудових обов'язків (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.16. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з поданням роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.17. Справи про поновлення на роботі керівника організації, членів колегіального виконавчого органу організації, звільнених у зв'язку з наявністю підстав, передбачених трудовим договором з ними (п . 4 ч. 1 ст. 77, п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
5.1.19. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених внаслідок порушення встановлених ТК РФ або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору (п. 11 ч. 1 ст. 77, ст. 84 ТК РФ)
5.2. Справи про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
5.4. Справи про матеріальну відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
Глава 6.
ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ Про КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ПРОВАДЖЕННЯ У розумного строку або ПРАВА НА виконання судового акта в розумний строк
Частина 2. СПРАВИ, виникають з публічних правовідносин
Глава 1. ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ недіючого
Глава 2.
ДОВЕДЕННЯ у справах про оскарження ДІЙ І РІШЕНЬ, порушують права і свободи ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Глава 3.
ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ І ПРАВА НА УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМІ ГРОМАДЯН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Глава 4.
СПРАВИ Про тимчасове розміщення ІНОЗЕМЦЯ, яка підлягає реадмісії, В спеціальних установ АБО ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦЯ, яка підлягає реадмісії, в спеціальній установі
 Частина 3.
 ОСОБЛИВА ВИРОБНИЦТВО
 Глава 1.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 1.2. Справи про встановлення факту перебування особи на утриманні
 1.3. Справи про встановлення факту реєстрації народження, усиновлення (удочеріння), шлюбу, розірвання шлюбу, смерті
 1.4. Справи про встановлення факту визнання батьківства
 1.5. Справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, ім'я, по батькові або прізвище якого, зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем цієї особи, зазначеними в паспорті або свідоцтві про народження
 1.6. Справи про встановлення факту володіння і користування нерухомим майном
 1.8. Справи про встановлення факту смерті особи в певний час і за певних обставин у разі відмови органів загсу в реєстрації смерті
 1.10. Справи про встановлення інших фактів, мають юридичне значення
 Глава 2. ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА Безвісно відсутнім І ПРО ОГОЛОШЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ПОМЕРЛОЇ
 2.1. Справи про визнання громадянина безвісно відсутнім
 2.2. Справи про оголошення громадянина померлим
 Глава 3. ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ГРОМАДЯНИНА, про визнання громадянина недієздатним, ПРО ОБМЕЖЕННЯ АБО ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ неповнолітніми ВІКОМ ВІД 14 ДО 18 РОКІВ ПРАВА САМОСТІЙНО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СВОЇМИ ДОХОДАМИ
 3.1. Справи про обмеження дієздатності громадянина
 3.2. Справи про визнання громадянина недієздатним
 3.3. Справи про обмеження або про позбавлення неповнолітнього у віці від 14 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
 Глава 4. ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ Про усиновлення (удочеріння) ДИТИНИ
 4.1. Справи про усиновлення (удочеріння) дитини громадянами Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації
 4.2. Справи про усиновлення (удочеріння) громадянами Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземними громадянами або особами без громадянства дитини, яка є громадянином Російської Федерації
 Глава 5.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОГОЛОШЕННЯ Неповнолітнього повністю дієздатним (Емансипація)
 Глава 6.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ рухомі речі Безхазяйне та визнання права муніципальної ВЛАСНОСТІ НА безхазяйного нерухомого РІЧ
 Глава 7.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ За втраченим цінних паперів на пред'явника або Ордерним цінних паперів (викличний виробництво)
 Глава 8.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ Про ПРИМУСОВОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНИНА в психіатричному стаціонарі І примусовий психіатричний огляд
 8.1. Справи про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар
 Глава 9.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВНЕСЕННЯ ВИПРАВЛЕНЬ АБО ЗМІН ДО ЗАПИСИ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 Глава 10.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ Про ДОСКОНАЛИХ Нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні
 Глава 11.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ Втраченого судового провадження
 Частина 4. ВИКОНАВЧЕ ВИРОБНИЦТВО
 Глава 1. ДОВЕДЕННЯ у справах про оскарження ПОСТАНОВ, Дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця
 1.1. Справи про відмову в порушенні виконавчого провадження
 1.2. Справи про звернення стягнення на грошові кошти боржника
 1.3. Справи про звернення стягнення на майно боржника-громадянина
 1.4. Справи про звернення стягнення на майно боржника-організації
 1.5. Справи про звернення стягнення на предмет застави
 1.6. Справи про звернення стягнення на частку боржника в спільному майні
 1.7. Справи про звернення стягнення на майно боржника, перебуває у третіх осіб
 1.8. Справи про оскарження оцінки майна боржника
 1.9. Справи про визначення заборгованості по аліментах
 1.10. Справи по немайнових стягненням
 1.11. Справи про завершення виконавчого провадження
 1.12. Справи про стягнення виконавчого збору
 1.13. Справи про оскарження бездіяльності судового пристава-виконавця
 1.14. Справи про обмеження права на виїзд з Російської Федерації
 Глава 2.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ про стягнення грошових сум, Не втримався З ДОЛЖНИКА
 Глава 3.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА ВІД АРЕШТУ (виключення з опису)
 Глава 4.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ МАЙНА ДОЛЖНИКА
 Глава 5.
 ДОВЕДЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ судових приставів
 Частина 5.
 ДОВЕДЕННЯ ПРИ ВЧИНЕННЯ Окремих процесуальних дій
 Досягнення сторонами мирової угоди.
 Відстрочка, розстрочка сплати державного мита або зменшення її розміру.
 Доведення при зверненні до суду за сприянням у збиранні доказів.
 Доведення наявності права на позов і дотримання умов пред'явлення позову.
 Судочинство в Російській Федерації:
  1.  Ткачова Н.Н.. Забезпечення позову в цивільному судочинстві: наук.-практ. посібник - "Волтерс Кпувер". - 136 с. - 2011 рік
  2.  Боровик Ольга Вікторівна
     . Особливості досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 2006 - 2006 год
  3.  Халатов, Сергій Олександрович. Проблеми представництва в цивільному Судочинстві / Дисертація - 2002 рік