НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Шиткіні, Ірина Сергіївна. Правове регулювання організації та діяльності холдингу як форми підприємницького об'єднання [Електронний ресурс]: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. - М. - (З фондів Російської Державної Бібліотеки)., 2006 - перейти до змісту підручника

6. Строк дії Договору та порядок його розірвання 6.1.

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом 5 років до відповідного рішення ради директорів Товариства про призначення Генерального директора.

Якщо рішенням ради директорів Товариства з якої-небудь причини (не було висунуто жодного кандидата у строки та порядку, передбачені статутом, усі кандидати зняли свої кандидатури, не було кворуму засідання тощо) не призначений новий Генеральний директор, повноваження особи, яка виконує обов'язки Генерального директора, продовжуються до вступу на посаду його наступника, що обирається на наступному засіданні ради директорів Товариства. Термін дії Договору в цьому випадку продовжується відповідно на зазначений період.

6.2.

Договір може бути припинений достроково: -

з ініціативи Генерального директора, якщо він подав відповідну заяву про дострокове припинення повноважень. Заява Генерального директора має бути подана не пізніше ніж за 1 місяць до розірвання Договору; -

за рішенням ради директорів Товариства; -

по інших підстав, встановлених трудовим законодавством. 6.3.

У разі дострокового припинення повноважень Генерального директора з ініціативи ради директорів за відсутності з його боку винних дій, якими завдано збитків Товариству, Генеральному директору виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі руб. Виплата компенсації повинна бути здійснена не пізніше

п'яти днів після рішення ради директорів про дострокове припинення повноважень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Строк дії Договору та порядок його розірвання 6.1. "
 1. 7. Термін дії і порядок розірвання договору 7.1.
  Термін до «» р. (не більше ніж термін повноважень одноосібного виконавчого органу відповідно до законодавства та Статуту Керованого суспільства). 7.2. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, затвердженим компетентними органами управління Керованого суспільства і Керуючою організації. (Для Керованого суспільства - це орган, повноважний утворювати одноосібний
 2. 9.20. Виселення наймача і проживають разом з ним членів його сім'ї у разі несплати за житлове приміщення
  термін, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором строку платежу, а також у разі руйнування та псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає. За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання
 3. 27.8. Розірвання договору оренди
  дії). На підставі вищевикладеного прошу: прийняти рішення про розірвання договору оренди та стягнути з відповідача суму заборгованості з орендної плати, а також неустойку за прострочення платежу в розмірі (сума цифрами і прописом) руб. Додаток: 1. Копія договору оренди N ____ від "____" __________ 200___ р. 2. Копія претензії N ____ від "____"
 4. Тема 6. Договір найму житлового приміщення
  договору найму житлового приміщення. Предмет договору найму житлового приміщення. Форма та умови договору найму житлового приміщення. Договір комерційного найму житлового приміщення. Умови та правові особливості договору. Договір соціального найму житлового приміщення. Права та обов'язки сторін у договорі найму житлового приміщення. Права члена сім'ї наймача у договорі найму житлового
 5. 5. Розірвання договору найму житлового приміщення.
  Термін. Особливі терміни обчислення невнесення плати діють при короткостроковому наймі; руйнування або псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає. У другому випадку законодавець передбачає можливість усунення допущених порушень протягом визначеного судом терміну. Якщо наймач не усунув ці порушення, суд за повторним зверненням
 6. 2. Способи та підстави зміни і розірвання договору
  термін), in diem addictio (угода про право продавця розірвати договір, якщо до домовленого терміну надійшла вигідніша пропозиція від іншого покупця, навіть якщо він його і не прийняв) , pactum displicentiae (угода про право покупця купити те-вар на пробу і повернути його продавцю, розірвавши договір, якщо річ йому не сподобається). Такі умови ставляться до випадків зміни та розірвання
 7. Коли досудовий порядок врегулювання спорів обов'язковий?
  Термін, якщо інший строк не передбачено законом, договором або не містять в реченні змінити або розірвати
 8. 6. Зміна, розірвання і припинення договору соціального найму житлового приміщення
  договору соціального найму житлового
 9. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного профспілкового органу в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  договорів з працівниками відповідно до п. 2 ст. 81 цього Кодексу роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це виборному профспілковому органу даної організації не пізніше ніж за два місяці до початку проведення відповідних заходів, а в разі, якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації може призвести до масового звільнення працівників - не
 10. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  термін він був укладений, попередивши роботодавця письмово про свої наміри не пізніше ніж за два тижні. Для такого звільнення не потрібно згоди роботодавця. Таким чином, Трудовий кодекс усунув відмінність в порядку звільнення з ініціативи працівника для осіб, які уклали трудовий договір на невизначений термін, та осіб, прийнятих на роботу за строковим трудовим договором. Раніше
 11. Тема 7. Договір безоплатного користування
  договору безоплатного користування (позички). Предмет і форма договору. Сторони у договорі безоплатного користування. Наслідки зміни сторін. Права та обов'язки сторін. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування речі. Припинення договору безоплатного користування. Дострокове розірвання договору. Відмова від договору. Відповідальність сторін. Відповідальність за шкоду,
 12. Тема 1. Договір купівлі-продажу
  терміни, терміни придатності і терміни служби на товари. Продаж товарів за зразками і з використанням автоматів. Продаж товарів з умовою їх доставки покупцеві. Договір поставки товарів Поняття договору поставки. Предмет договору. Врегулювання розбіжностей при його укладенні. Порядок і строки поставки та доставки товарів. Заповнення нестачі товарів.
 13. ЗМІСТ
  дійсності 64-76 Глава 2. Проблеми зміни договорів та гарантії належного їх виконання 77-100 § 1. Підстави та порядок зміни договорів 77-87 § 2. Цивільно-правові гарантії та способи захисту від довільної зміни або неналежного виконання умов укладених договорів 87-100 Глава 3. Проблеми припинення договорів і відповідальність сторін за неправомірне їх
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш