НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКримінальний кодекс України → 
« Попередня Наступна »
Ю.А. Кармазін, Е.Л. Стрельцова. Кримінальний кодекс України. Коментар: Під редакцією Ю.А. Кармазіна і Е.Л. Стрельцова. - Харків, ТОВ-Одіссей-, 2001.-960 с., 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 373. Примус до дачі показань1. Примус до дачі показань при допиті шляхом
незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, наказивется обмеженням волі на строк до трьох
років або позбавленням волі на той же термін.
2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, наказивется позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років.
1. Кримінально-процесуальне законодавство забороняє домагатись показань обвинуваченого та інших беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних
заходів (ст. 22 КПК). Стаття 373 є кримінально-правової
гарантією дотримання вимог законності під час
проведення допиту.
778
Потерпілими від даного злочину слід визнати таких учасників кримінального процесу: свідок,
підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, експерт.
2. Об'єктивна сторона злочину визначає характер дій (примушування давати показання) і спосіб здійснення цього примусу (шляхом незаконних дій). Примус давати показання - це вимога від
допитуваного особи бажаних показань шляхом застосування психічного чи фізичного насильства.
Незаконними діями за ч.1 ст. 373 визнаються
різні форми психічного впливу, що виражаються в погрозах заподіяти будь-якої шкоди допитуваному особі або її близьким (наприклад, розголосити ганебні відомості, побити, погіршити умови утримання під
вартою і т.п.). Незаконне вплив може також висловитися в підкупі, обмані допитуваного особи, застосуванні гіпнозу і т.п.
Злочин, передбачений ст. 373, визнається закінченим з моменту застосування незаконних дій, спрямованих на примушування до дачі показань (застосування загрози, вжиття заходів до обману або підкупу).
3. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу.
4. Суб'єктом злочину може бути особа яка провадить дізнання, попереднє слідство, незалежно від
посади, яку вона займає.
Дії, зазначені в ст. 373, якщо вони вчинені працівником правоохоронних органів не під час допиту чи іншої слідчої дії, кваліфікуються за ст. 365.
5. Кваліфікуючими ознаками даного злочину є: 1) застосування насильства; 2) знущання над особистістю потерпілого.
Насильство як засіб примусу до дачі показань
представляє собою фізичний вплив на допитуваного (нанесення побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень). Нанесення тяжкого тілесного ушкодження, при
такому насильстві, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів.
Під знущанням над особистістю слід розуміти
випадки особливо принизливого поводження з допитуваним,
глибокого приниження почуття, його власної гідності, глумління над ним і т.п.
779
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 373. Примус до дачі свідчень"
 1. ЗМІСТ
  стаття ... ... . 6 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ... ... 9 Розділ I. Загальні положення ... ... 9 Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України ... 9 Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності ... 13 Розділ II. Закон про кримінальну
 2. Стаття 386. Перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку
  примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством , знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення ганебних їх відомостей або підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією ж метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи
 3. 40. Адвокат у цивільному та кримінальному процесі
  стаття 291 КК РФ; неповагу до суду - стаття 297 КК РФ; фальсифікація доказів - стаття 303 КК РФ; підкуп або примушування до дачі показань або до ухилення віддачі показань - стаття 309 КК РФ; ухилення від сплати податків - стаття 198 КК РФ), він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. г
 4. 2.3. Проблемні питання розмежування вимагання з іншими корисливо-насильницькими злочинами
  статтями КК РФ. Правильна кваліфікація відповідає таким принципам кримінального законодавства як законність і справедливість. Як тільки в склад вимагання було введено такий ознака як фізичне насильство, він надзвичайно зблизився з поняттям насильницького грабежу та розбійного нападу. Зблизився настільки, що нерідко вимагання визначалося як самостійна форма розкрадання. В
 5. § 2. Особливий порядок провадження у кримінальних справах в стадії попереднього розслідування
  стаття також не містить уповноваження про погодження (тобто одержанні санкції - за змістом п. 39 ст. 5 КПК РФ) з прокурором області затримання депутатів органу місцевого самоврядування. Таким чином, є обгрунтованим висновок суду про те, що КПК України не містить вимог про узгодження з прокурором області дій по затриманню депутатів органів місцевого самоврядування. Закріпивши інший порядок
 6. § 1. Декриміналізація ДІЯННЯ І ЗВОРОТНИЙ СИЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
  стаття 213 КК РФ у частині першій відповідає частині другій ст. 206 колишнього КК, а діяння, описане в першій частині цієї статті, відтепер спричинятиме адміністративну відповідальність »100. Однак ч. 1 ст. 213 КК РФ передбачає відповідальність не тільки за грубе порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, що супроводжувалося застосуванням насильства, що раніше
 7. Стаття 66. Обставини, що пом'якшують покарання
  примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності; 7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого; 8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності ; 9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або
 8. Стаття 384. Завідомо неправдиве показання
  дачі узгоджених неправдивих свідчень тощо): в) кори802 стная мета - отримання від зацікавлених осіб матеріальної винагороди, житлової площі засудженого і т.п. Дії суб'єкта в такому випадку можуть мати як обвинувальний, так і виправдувальний
 9. § 1 Функції російської нотаріату та конституційно-правовий статус нотаріуса
  статтями 45, 46, 48 Конституції Російської Федерації, в силу яких громадянам гарантується державна захист прав і свобод, в тому числі шляхом надання кваліфікованої правової допомоги, а судовий захист порушених або оспорюваних прав розглядається лише як одна з форм державної защіти21. Тобто Конституція РФ закріплює обов'язок держави забезпечити право громадян на
 10. 2.1. Об'єктивно-суб'єктивні ознаки кримінально-правового понятіявимогательства
  статтях передбачений термін «насильство». Етимологічний зміст слова «насильство» в тлумачних словниках російської мови пов'язують зі словами, похідними від слова «гвалтувати», тобто неволити, примусити, змушувати проти волі, силою. Е.Ф. Побегайло, розкриваючи юридичний термін «насильство», зазначає: »У загальноприйнятому значенні (етимологічному сенсі) під насильством розуміється беззаконне застосування
 11. Глава 3. Кримінально-правове поняття шантажу та проблеми відповідальності за його вчинення
  примус зазначених осіб до ухилення від дачі показань, поєднане з шантажем ... ". При характеристиці об'єктивної сторони перерахованих дев'яти складів необхідно розкривати зміст ознак шантажу, зазначених у ч.1 ст.163 КК РФ - вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під загрозою поширення відомостей,
 12. § 2. Засоби реалізації принципу публічності (офіційності)
  статтях термін «вправі» на - «зобов'язаний». Як синонім терміну «зобов'язаний», законодавець в КПК РФ використовує, також вперше поняття «не має права». Ілюстрацією може служити ч. 4 ст. 271 КПК РФ, згідно з її змістом, «суд не вправі відмовити у задоволенні клопотання про допит в судовому засіданні особи як свідка або спеціаліста, якому з'явився в суд за ініціативою сторін». Іншими словами, суд
 13. 2.1. Об'єктивно -суб'єктивні ознаки кримінально-правового поняття вимагання
  статтях передбачений термін «насильство» .100 Етимологічний зміст слова «насильство» в тлумачних словниках російської мови пов'язують зі словами, похідними від слова «гвалтувати», тобто неволити , примусити, змушувати проти волі, сілою.101 Е.Ф. Побігайло, розкриваючи юридичний термін «насильство», зазначає: »У загальноприйнятому значенні (етимологічному сенсі) під насильством розуміється беззаконне застосування
 14. § 1. Досудове провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх в дореволюційній Росії
  примусу. На думку П.І. Люблінського, остання система була найбільш вдалою, оскільки виробництво попереднього слідства було тісно пов'язано із закінченням провадження у справі, в зв'язку, з чим з самого початку бажано було «поставити неповнолітнього в зв'язок з суддею, який буде вирішувати справу». Слід зазначити, що в Англії до початку XX в. по відношенню до неповнолітніх
 15. § 2. Формування досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх в радянський та пострадянський періоди розвитку Росії
  стаття була змінена на «Припинення кримінальної справи щодо неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного впливу»); ст. 10 - напрям матеріалів без порушення кримінальної справи до комісії у справах неповнолітніх для застосування заходів громадського впливу (Федеральним законом від 21 грудня 1996 р. № 160-ФЗ дана стаття була виключена); п. 8 ст. 34 -
 16. § 2. Особливості провадження слідчих дій за участю неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених
  стаття, яка регламентує процесуальне становище педагога (психолога) 5. Безсумнівно, для притягнення особи як педагога чи психолога для участі у слідчій дії слідчий повинен дотримати ряд умов. По-перше, ця особа повинна мати відповідну освіту (наявність диплома про освіту), по-друге, це здійснення їм практичної діяльності за фахом. Вивчення
 17. § 4. Особливості закінчення попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  примусу, що застосовується до неповнолітніх за вчинення ними злочинів, на відміну від покарання, не тягне за собою судимості і призначається на основі даних про особу винного та умови його життя з метою виправлення неповнолітнього без ізоляції від загально-ства. Проведений опитування виявило, що тільки близько 25% дізнавачів і слідчих припиняли кримінальне переслідування відносно
 18. § 1. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
  стаття 3 Конституції РФ). Забезпечення реалізації місцевого самоврядування в межах своїх повноважень в Російській Федерації та його самостійність закріплені в ст. 12 Конституції Російської Федерації. Крім того, найбільш загальні положення, що дозволяють регламентувати діяльність, повноваження і предмети відання місцевого самоврядування були об'єднані законодавцем в окрему главу
 19. § 2. Зміст кримінально-процесуальних привілеїв окремих категорій осіб
  статтях 10, 120 і 123 (частина 3) Конституції Російської Федераціі.105 Іншими словами суд не вправі в ув'язненні робити висновки, які можуть бути встановлені лише вироком (стаття 302 КПК Російської Федерації) або іншим підсумковим рішенням, постановляю за результатами безпосереднього дослідження в ході судового розгляду зібраних у кримінальній справі доказів, у тому числі - про
 20. Стаття 6. Повноваження адвоката
  дачі неправдивих свідчень. Це означає, що адвокат не слуга клієнта, навпаки, він самостійний у виборі правової позиції і засобів захисту при незмінній умові - не шкодити клієнту, завжди залишатися захисником його законних інтересів (але не помилкових домагань). 2. Адвокати у своїй діяльності керуються законами, указами Президента, постановами Уряду, інструкціями і