Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право зарубіжних країнДжерела, система і структура конституційного права → 
« Попередня Наступна »
Мальцев В. А.. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. - Воронеж: Видавництво Воронезького державного університету,. - 384 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Структура конституцій

З х е м а 7

Характерні риси внутрішнього змісту конституцій

Схема 8

Зміст Конституції США 1787

^ х з м сі 9

Зміст Конституції Франції 1958 I.

Про суверенітет (ст. 2-4) Франція як світська, неподільна, соціальна Республіка. Національний суверенітет належить народу П. Президент Республіки (ст. 5-19) Порядок обрання, функції і повноваження Президента III. Уряд (ст. 20-23) Вимоги, що пред'являються до члена Уряду IV. Парламент (ст. 24-33) Порядок обрання та роботи Парламенту V. Про відносини між Парламентом та Урядом (ст. 34-51) Поділ прав Уряду та Парламенту VI. Про міжнародні договори і угоди (ст. 51-1-55) Порядок укладення та набрання чинності VII. Конституційна рада (ст. '56-63) Склад і функції Конституційної ради VIII. Про судової влади (ст. 64-66) Склад, функції, повноваження Вищої ради магістратури IX. Висока палата правосуддя (ст. 67-68) Склад і обрання Високої палати правосуддя. Пред'явлення обвинувачення Президенту X. Про кримінальну відповідальність членів Уряду (ст. 68-1-68-3) Підсудність Суду Республіки. Склад Суду Республіки XI. Економічна і соціальна рада (ст. 69-71) Склад і повноваження Економічної і соціальної ради XII. Про місцеві колективах (ст.
72-76) Види місцевих колективів, режим і адміністративна організація заморських департаментів XIII. Про Співтоваристві і / (ст. 77-87) "Органи Співтовариства і їх повноваження XIV. Про Угодах про об'єднання (ст. 88) Висновок Республікою угод з іншими державами XV. Про Європейських Співтовариствах і Європейському Союзі (ст. 88-1 -88 -4) Республіка бере участь в Європейських Співтовариствах і в Європейському Союзі XVI. Про перегляд Конституції (ст. 89) Про ініціативу перегляду Конституції та порядок прийняття пропозиції про це XVII. Перехідні положення (ст. 90-93) Розділ скасований Конституційним законом № 95 - 880 від 5 серпня 1995

Схема 10

Зміст Конституції Японії 1947

Г л а в а 1 Імператор (ст . 1-8) Права, обов'язки та повноваження імператора Г л а в а 2 Відмова від війни (ст. 9) Глава 3 Права та обов'язки народу (ст. 10 - 40) Умови громадянства. Закріплення виборчого права; права на відшкодування збитків; свободи думки, совісті, об'єднань, релігії, наукової діяльності, вибору місця проживання і ДР. Глава 4 Парламент (ст. 41 -64) Принципи роботи Парламенту і термін його повноважень Глава 5 Кабінет (виконавча влада) (ст. 65 -75) Склад Кабінету. Його права, обов'язки та повноваження Глава 6 Судова влада (ст. 76-82) Верховний суд і нижчі суди як органи судової влади. Функції Верховного суду, правила здійснення судочинства, порядок призначення суддів Глава 7 Фінанси (ст. 83 - 91) Парламент як орган, який розпоряджається фінансами. Порядок введення податків Глава 8 Місцеве самоврядування (ст. 92 -95) Порядок роботи, права місцевих органів публічної влади. Порядок обрання їх членів Глава 9 Поправки (ст. 96) Парламентська ініціатива внесення поправок. Схвалення шляхом референдуму Глава 10 Верховний закон (ст. 97-99) Обов'язковість виконання Конституції усіма громадянами і посадовими особами держави Глава 11 Додаткові положення (ст. 100-103) Порядок набуття чинності цієї Конституції

Схема 11

Зміст Конституції Італії 1947

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Структура конституцій"
 1. Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
  структура зарубіжних конституцій. Писані (США, Франція, Італія, Мексика, Японія тощо) і неписані (Великобританія, Нова Зеландія) конституції. Інші види зарубіжних конституцій: постійні і тимчасові, кодифіковані й некодифицированного, жорсткі (США, Франція, Японія, Індія) і гнучкі (Великобританія, Нова Зеландія), змішані. 5. Внутрішня структура зарубіжних конституцій.
 2. Внутрішня структура зарубіжних конституцій
  структур конституцій можна вказати наступні: Преамбула конституції (фр. "preambule" - передмова) - вступна частина конституції, в якій зазвичай викладаються принципові положення, спонукальні мотиви, цілі видання відповідного акта. Преамбула конституції містить так звані норми-цілі і норми-принципи, які не володіють безпосередньою юридичною силою, але можуть
 3. 2. Конституційні основи правового регулювання земельних відносин
  конституція республік. Передбачається прийняття статутів іншими суб'єктами РФ. Конституція РФ містить ряд статей, як прямо, так і побічно регулюють земельні відносини. Помітне місце в Конституції займають питання власності на землю (ст. 8, 9 і 36). В ст. ст. 71 і 72 Конституції РФ визначені відповідно сфери ведення РФ і спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Переважно
 4. Структура дисертації та спосіб викладу матеріалу.
  структуру даної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що включають 8 підрозділів, висновків, бібліографії та додатку.
 5. Протокол Роз'яснення потерпілому ст. 51 Конституції РФ та ст. 42, 43, п. 4, 5, 6 ст. 246 КПК РФ
  "__" ___ 20__ р. ___ Світовий суддя ___ судового ділянки ___ судового району ___ області ___ роз'яснив потерпілому ___ його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 42, 43, п. 4, 5, 6 ст. 246 КПК України, ст. 51 Конституції РФ. Відповідно до ст. 51 Конституції РФ ніхто не зобов'язаний
 6. § 4. Класифікація конституцій
  структури. Вона також веде до більш чіткого оформлення наших знань про конституції. Форма конституції. - Це спосіб організації та вираження конституційних норм. Насамперед, форма конституції визначається тим, що вона може складатися з одного або декількох нормативних актів. Так, єдиним і єдиним конституційним актом є Основний закон Німеччини, Конституція Іспанії та ін Навпаки,
 7. 3. Функції державного земельного управління
  структуру федеральних органів виконавчої влади ». Земельне право. Улюкаєва В.Х., Москва, 2002 р. Земельне право. Краснова І.О., Москва, 2003 г . Додаткова література: Коментар до ЗК РФ. Бархатов М.В. Москва, 2002 р. Коментар до земельного законодавства РФ. Кравцов О.І. Москва, 2002 р. 3. Коментар до ЗК РФ. Боголюбов С. А. Москва, 2002 м. Контрольні питання: Загальна
 8. Державно-територіальний устрій
  структура парламенту. 4. На відміну від унітарної держави федерація має дві системи вищих органів влади: федеральні органи та відповідні органи членів федерації. 5. Федеральні органи здійснюють свої повноваження та функції на всій території країни. 6. Державні утворення, складові федерацію, не є державами у власному розумінні слова. Вони не
 9. Розпорядженням Уряду РФ від 30 серпня 2002 р. № 1217 - р було затверджено склад Урядової комісії
  структуру. У свою чергу структура федеральних органів виконавчої влади - перелік конкретних органів, що входять в систему федеральних органів виконавчої
 10. 17. Загальна характеристика злочинності в Росії в радянський період
  структурі тяжких злочинів; політичний, контрреволюційний характер багатьох з них. У 1936 р. відзначалося зниження злочинності порівняно з 1929 р. по республіці вдвічі- втричі. Змінювалася і структура злочинності. У 1925-1927 рр.. на першому місці стояли злочини проти порядку управління, друге місце займали майнові злочини. К1927 р. вони опинилися на третьому місці (після
 11. Структура та органи управління ЦБ РФ
  Структура та органи управління ЦБ
 12. Постанови пленуму Верховного Суду РФ:
  Постанова пленуму ВС РФ від 24 грудня 1993 р . № 13 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням статей 23 і 25 Конституції Російської Федерації» / / Бюлетень ЗС РФ. - 1994. - № 3. Постанова пленуму ВС РФ від 31 жовтня 1995 р. № 8 «Про деякі питання застосуванням судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя »/ / Бюлетень ЗС РФ. - 1996. - №
 13. 3. Джерела сімейного права
  структурі Сімейний кодекс РФ складається з восьми розділів, що включають двадцять одну главу і сто сімдесят статей. Цивільний кодекс РФ - правила застосування цивільного законодавства до сімейних відносин визначені в ст.4 СК РФ, згідно з якою цивільне законодавство застосовується, якщо: - сімейні відносини не врегульовані сімейним законодавством або угодою сторін; -
 14. Глава V. Правовий статус і структура Банку Росії
  структура Банку
 15. Структура ринку цінних паперів. Фондова біржа
  Структура ринку цінних паперів. Фондова
 16. Оскільки «система» і «структура» є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина
  структура » є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина, який відзначає, що «багатозначним поняттям« структура органів виконавчої влади »охоплюються: 1) структура системи органів виконавчої влади в Росії (усіх без винятку), 2) структура системи федеральних органів виконавчої влади; 3) структура системи органів виконавчої влади суб'єктів
 17. Правові основи суспільної безпеки
  структури та інститути, що забезпечують внутрисистемное єдність, узгодженість функціонування елементів конкретних організаційних структур і відображають динамічний характер організації певних суб'єктів, але ці норми в кінцевому підсумку носять також юридичний характер. Водночас необхідно конкретизувати питання, які стосуються адміністративно-правовому регулюванню відносин у