НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

9.1. Створення злочинної організаціїЗлочинною визнається організація, яка має всі ознаки організації:
а) певну кількість членів, які є учасниками цієї органі зації;
б) розроблений і схвалений учасниками організації план (статут) злочинної діяльності організації (письмо вий чи усний);
в) певну структуризацію - розподіл ролей, підпоряд кованість членів організації;
г) наявність організатора (керівника);
д) прикриття своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх осіб (у тому числі і підкупом хаба рами посадових осіб);
е) підбір нових членів організації;
ж) наявність загальних правил поведінки і дисципліни;
з) наявність матеріальної бази - транспорту, примі щень, сховищ, коштів, засобів зв'язку тощо.
Злочинна організація може мати всі ці ознаки, а може деяких з них і не мати.
Головною ознакою, за якою злочинна організація відрізняється від усіх інших (виробничих, громадських, спортивних та інших) організацій - є мета і завдання злочинної організації: вчинення одного або кількох тяжких чи особливо тяжких (ч. 4 і ч. 5 ст. 12 КК) злочинів.
За ст. 255 КК, кваліфікується одне з зазначених у цій статті діянь:
- створення організації (підбір учасників, розподіл ролей, пошуки матеріальних засобів - грошей, транспорту, приміщень тощо, розробка планів, пошуки об'єктів нападу і т. ін.) з метою вчинення тяжкого чи особливого тяжкого злочину;
360
керівництво організацією (підбір членів, розробка планів, постановка завдання і призначення виконавців, отримання звітів про виконання завдання тощо);
участь у злочинній організації (вступ до організа ції, прийняття обов'язків члена організації, участь у роз робці планів і участь у їх реалізації, дотримання встанов лених організацією правил поведінки тощо);
організація і проведення зборів (сходок) членів і керівників різних злочинних організацій з метою роз робки спільних планів дій;
координація (погодженість) дій об'єднань злочин них організацій і груп.
Від банди (ст. 257 КК) і від воєнізованого чи збройного формування (ст. 260 КК) злочинна організація відрізняється відсутністю зброї, неозброєністю.
Створення (організація) озброєної злочинної організації з метою вчинення нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян кваліфікується як бандитизм за ст. 257 КК, а створення воєнізованих чи збройних формувань для виконання політичних завдань -заст.260КК.
Створення злочинної організації вчинюється умисно з метою створити організацію для вчинення одного чи кількох тяжких чи особливо тяжких злочинів.
Відповідальність за створення злочинної організації настає з шістнадцяти років.
Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "9.1. Створення злочинної організації"
 1. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а так само і участь у цих формуваннях (ст. 260 КК). 1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- С. 80. Вчинення деяких злочинів групою осіб значно підвищує їх суспільну небезпечність, але закон не передбачає посилення покарання за них у разі вчинення їх за попередньою змовою групою осіб чи організованою
 2. 3.3. Класифікація злочинів
  створення злочинної організації (ст. 255 КК), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, є кваліфікуючою ознакою (яка посилює відповідальність) злочину, передбаченого ст. 372 КК, заздалегідь не обіцяне приховування лише тяжкого чи особливо тяжкого злочину тягне відповідальність за ст. 396 КК тощо. Як
 3. 10.2. Види співучасників
  створення і функціонування структур так званої організованої злочинності. Отже, закон розрізняє два види організаторів: 1) організатор або керівник вчинення одного або декількох злочинів; 2) особа, яка утворила структуру організованої злочинності (організовану групу або злочинну організацію) або керувала нею, забезпечувала фінансування чи приховування її злочинної діяльності. Організатор вчинення
 4. 10.4. Відповідальність співучасників
  створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального
 5. 10.5. Причетність до злочину
  створення злочинної організації), який зафіксовано у ст. 256 КК (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). У ст. 256 КК кримінальна відповідальність настає за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій (ч. 4 ст. 28 КК) та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів,
 6. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  створена кількома злочинами як тоді, коли особа взагалі ще не була засуджена, так і тоді, коли після винесення їй вироку з'ясовується, що вона винна і в іншому злочині, який скоїла ще до суду. Засудженою визнається особа, щодо якої було проголошено обвинувальний вирок, тобто з моменту (дня) винесення вироку.2 Криміналісти XIX століття сукупність злочинів називали «збігом (стечением) злочинів», що
 7. 9.2. Сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності
  створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності. Сприяння учасникам злочинної організації або укриття їх злочинної діяльності, вчинене повторно або посадовою особою, кваліфікується за ч. 2 ст. 256 КК. Причетність до діяльності злочинної організації вчинюється умисно з метою допомоги її учасникам уникнути відповідальності. Відповідальність за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам
 8. 9.3, Бандитизм
  створення банди - організованої, озброєної, стійкої групи осіб, що зорганізувалися для вчинення нападів на громадян, підприємства, установи, організації. 362 Такими діями є: розроблення планів злочинної діяльності; вербування, пошуки учасників; _ розподіл ролей між членами банди; добування, пошуки зброї; пошуки транспорту, коштів; вибір об'єктів для нападу тощо. Якщо внаслідок цих дій банда не
 9. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК); проституція (ст. 303 КК); організація кубла або держання місць для вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 317КК), організація або держання дому для вживання одурманюючих засобів (ст. 322 КК) та деякі інші. Вчинення злочину у вигляді промислу (злочинний промисел) є вчинення злочину з корисливих мотивів,
 10. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  створення нових кримінально-правових, виділення конкретизованих норм з більш загальних норм, які передбачають відповідальність за окремі випадки вчинення загальних видів злочинів, і т. ін. Але недоцільно і безпідставно, як зауважує академік В. М. Кудрявцев, свавільно створювати нові норми.1 Конкуренція норм, яка не має відповідного обгрунтування, призводить лише до ускладнень кваліфікації
 11. 5.2.10. Грубе порушення законодавства про працю
  створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства (ч. З ст. 24 Конституції України). Злочин, передбачений ч. 2 ст. 172 КК, посягає на конституційні права жінки, неповнолітньої особи. Об'єктивна сторона цього злочину проявляється у вчиненні одного із зазначених у ч. 2 ст. 172 КК діянь: а) у
 12. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (ч. 4 ст. 28 КК). Розкрадання чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфікується за частинами 2 статей 185-190 та ч. З ст. 191 КК, а розкрадання чужого майна, вчинене організованою групою,- за частинами 5 статей 185, 186, ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК.
 13. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  створені чи вирощені потерпілим у результаті трудової діяльності. Якщо потерпілий придбав майно за ринковими чи комісійними цінами, то його вартість визначається виходячи з цих цін на час вчинення злочину. За відсутності цін на майно його вартість визначають експерти. Для кваліфікації дій винної особи за ч. З ст. 189 КК за ознакою заподіяння потерпілому великої шкоди необхідно довести, що така
 14. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  створено монетне виробництво, де карбуються монети масового обігу, пам'ятні та ювілейні монети з золота, срібла та інших металів. У квітні 1997 р. прийнята в експлуатацію фабрика банкнотного паперу (м. Малин Житомирської обл.). Технологічні потоки фабрики дозволяють виготовляти високоякісне волокно як із бавовни, так і з бавовняного літу. Папір виготовляється на циліндровій круглоеітковій
 15. 9.4. Терористичний акт
  створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією і участь у такій групі чи організації, а також матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Терористична група характеризується такими ознаками: а) двоє чи більше членів групи; б) домовленість про спільне вчинення одного чи
 16. 9.6. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
  створення (організація) не передбачених законодавством воєнізованих чи збройних формувань. 366 Згідно з пунктами 1 і 2 примітки до ст. 260 КК, воєнізованими визнаються формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і у яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка. Збройними визнаються воєнізовані