Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКриміналістика → 
Судова експертиза
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
Збірник наукових праць Актуальні проблеми криміналістики та судових експертиз. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної інтернет конференції / В авторській редакції. - Іжевськ: Іжевський філія ГОУ ВПО «Нижегородська академія МВС Російської Федерації»,. Вип.4. 144 с. 2009

У збірнику наукових праць представлені матеріали міжнародної міжвідомчої науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми криміналістики та судових експертиз», яка відбулася з 1 березня по 31 травня 2009 року на порталі izh.sudmed.ru, присвячена 90-річчю експертно-криміналістичної служби та 70-річчя завідувача кафедри судової медицини, д.м.н., професора, заслуженого діяча науки УР, дійсного члена РАМТН (РФ), РАЙ (РФ ), ЕАЕН (Німеччина) Вітера Владислава Івановича.

Матеріали збірника призначені для професорсько-викладацького складу, науковців, студентів, курсантів і слухачів юридичних вузів, співробітників правоохоронних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами кримінально-процесуальної діяльності.

В.А. Клевно, В.Д. Ісакова АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТРУПИ / 2008
Збірник матеріалів Всеросійської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Санкт -петербурзького ГУЗ «Бюро судово-медичної експертизи» (5-6 червня 2008 року)
А.В. Алімов СУЧАСНІ АСПЕКТИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І КРИМИНАЛИСТИКИ 2006

У збірнику тез наведені матеріали Республіканської науково-практичної конференції судових медиків і криміналістів, яка проводиться вперше за роки незалежності нашої Республіки.

Особливу увагу приділено питанням підготовки кадрів викладання судової медицини та криміналістики у вищих навчальних закладах та післядипломній підготовці фахівців. Актуальними залишаються наукові дослідження при масових катастрофах і можливих терористичних актах, де особливо необхідні спільні зусилля судових медиків і криміналістів.

Проведення подібних спільних конференцій розкриває загальні «наболілі» проблеми двох суміжних спеціальностей, які виконують одну загальну задачу по швидкому розкриттю злочинів, а головне, щодо їх запобігання.

Е.А.Бакін, І.Ф.Алешіна Судові експертизи на стадії досудового кримінального судочинства. Частина 2. Методичний посібник. Москва. 2003

Матеріальні об'єкти із забрудненнями грунтового, грунтово-рослинного і грунтово-техногенного походження часто служать речовими доказами у кримінальних справах про вбивства, згвалтування, дорожньо-транспортних пригодах і т.п.

Замараєва, Наталія Олександрівна Правові та організаційно-методичні проблеми використання комп'ютерних технологій при виробництві судових експертиз [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.-М.: РДБ (З фондів Російської Державної бібліотеки) 2003
Основна мета дисертаційного дослідження полягає в подальшому вдосконаленні експертної практики, заснованому на єдиному, загальному підході до комп'ютеризації судової експертизи та вироблення методичних рекомендацій щодо застосування комп'ютерних та інформаційних технологій в судовій експертизі.
Нагаєв В.В. Основи судово-психологічної експертизи: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 333 с. 2000
Розглядаються форми використання спеціальних психологічних знань, види судово-психологічних експертиз (СПЕ) за місцем і умовами проведення, по процесуальному становищу підекспертних, висвітлюються методологія і приватні методики проведення СПЕ, різні аспекти організації судово-психологічної та судово-психіатричної діагностики, особливості експертизи в конкретних галузях права. Особливу увагу приділено СПЕ неповнолітніх, розслідування випадків сексуального насильства і правильної їх кваліфікації. Для студентів і слухачів юридичних вузів і факультетів, фахівців-практиків, експертів в галузі цивільного, кримінального та адміністративного права.
Загрядская А.П., федоровці А.Л., Еделєв Н.С. Судово-медична експертиза в кримінальному процесі: Довідковий посібник для лікарів і слідчих. - Нижній Новгород: Изд-во Нижегородської держ. мед. академії,. - 160 с. 1999

В аспекті вимог діючих в Російській Федерації Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, а також розроблених на їх основі для судових медиків підзаконних актів (інструктивних «Правил») в посібнику представлені питання довідкового характеру, пов'язані з призначенням судово-медичних експертиз та досліджень: приводи до призначення, об'єкти дослідження, які вирішуються питання, принципи оцінки результатів; підкреслені умови, при дотриманні яких експертизи можуть бути успішними.

Як додаток долучені інструктивні «Правила судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю», діючі в Росії з 1 січня 1997 року.

Посібник адресований слідчим, а також лікарям, які не працюють штатними судово-медичними експертами, але які можуть бути залучені в якості експертів у справі або фахівців при різних слідчих діях.

Корисні для себе відомості можуть знайти в книзі криміналісти, судді, адвокати, викладачі медичних та юридичних навчальних закладів, судово-медичні експерти.

А. П. Загрядская СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЕЯКИХ речові сліди злочину. (Лекція для студентів) 1977

Поряд з новітніми літературними даними в лекції відображені результати наукових вишукувань і практичний досвід колективу кафедри з дослідження різних об'єктів, а також з проведення комплексних судово-медичних експертиз накладень на знаряддях травми і подногтевого вмісту.

Матеріали, викладені в лекції, можуть представити інтерес для практичних лікарів-судово-медичних експертів, для працівників органів дізнання, слідства і суду.