НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

9.4. Терористичний актТерористичним актом називається вбивство або погроза вчинити вбивство чи застосувати до потерпілих жорстокі тортури з метою досягнення політичної мети, а також учинення з такою метою вибухів, підпалів, затоплень або інших дій, небезпечних для життя чи здоров'я людей, а також погроза вчинити такі дії.
За ч. 1 ст. 258 ЮС кваліфікується терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади, посадовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.
Суб'єктивна сторона терористичного акту характеризується прямим умислом і політичною метою - порушити громадську безпеку, залякати населення, спровокувати воєнний конфлікт, міжнародні ускладнення або добитися бажаного рішення органами державної влади чи посадовими особами, об'єднаннями громадян, юридичними особами або привернути увагу громадськості до певних політичних чи релігійних поглядів терориста.
1 Пункт 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 року. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду У країни-С. 127.
364
Вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб або повторно, або якщо терористичним актом була заподіяна значна майнова шкода або інші тяж--і наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 258 КК, а якщо те-плпистичним актом була заподіяна смерть хоча б однієї Едини-за 4.3ст. 258 КК.
За ч. 4 ст. 258 КК кваліфікується створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією і участь у такій групі чи організації, а також матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.
Терористична група характеризується такими ознаками:
а) двоє чи більше членів групи;
б) домовленість про спільне вчинення одного чи кіль кох злочинів, передбачених частинами 1,2 або 3 ст. 258 КК або ст. 349 КК.
Терористична організація характеризується тим, що кілька осіб:
а) з метою вчинення одного чи кількох злочинів, перед бачених частинами 1, 2 або 3 ст. 258 КК або ст. 349 КК, здійснили в межах об'єднання розподіл функцій;
б) досягли домовленості про певні правила поведінки під час підготовки і вчинення цих злочинів.
Терористичний акт вчинюється умисно з політичною метою.
Відповідальність за терористичний акт настає з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК).
Частина 5 ст. 258 КК передбачає спеціальний вид звільнення особи від відповідальності за участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 4 ст. 258 КК) за сукупністю умов:
а) особа не була організатором чи керівником терорис- ичної групи чи організації;
б) особа добровільно заявила про створення терорис тичної групи чи терористичної організації правоохорон ним органам;
О особа сприяла припиненню існування чи діяльності їористичної групи або організації або сприяла роз-Іттю злочинів, учинених терористичною групою чи організацією;
)в її діях немає складу іншого злочину.
365

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "9.4. Терористичний акт"
 1. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  терористичний акт (ст. 258 КК); масові заворушення (ст. 294 КК); контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (ст. 305 КК); незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут (ст. 307 КК) або викрадення, привласнення, вимагання (ст. 308 КК) наркотичних засобів чи психотропних речовин; незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання,
 2. 9.5. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
  терористичного акту. За ч. 1 ст. 259 КК кваліфікує зазнаки, тобто безсумнівно для винної особи, неправдиве повідомлення про терористичний акт, яким створювалася загроза для життя людей чи настання інших тяжких наслідків (тілесних ушкоджень багатьом людям, заподіянням великої матеріальної шкоди тощо). Завідомо неправдиве повідомлення може стосуватися підготовки вибуху, підпалу чи інших дій, що
 3. 19.8. Посягання на життя представника іноземної держави
  терористичний акт проти представника іноземної держави. Потерпілими від цього злочину можуть бути будь-які офіційні представники будь-якої іноземної держави, що прибули в Україну для вирішення політичних, економічних чи культурних, спортивних та інших питань, взаємовідносин між державами. Такими не можуть бути визнані інші іноземці - туристи, студенти, підприємці тощо. Посягання на життя таких
 4. 5.1. Поняття об'єкта злочину
  терористичний акт (ст. 258 КК)
 5. 1.1. Кваліфікація вбивства
  терористичним актом за ст. 112 КК, при порушенні Правил охорони 117 праці за ст. 271 чи при порушенні Правил безпеки руху за ст. 286 КК? Саме тому, що при заподіянні смерті посягання спрямоване на якусь сторону особи, на особливу сторону її суті - окрему групу суспільних відносин, які утворюють якусь окрему складову частину цієї особи (державний діяч, робітник, новонароджений і т. ін.), це
 6. 10.3. Форми співучасті
  терористичну організацію (ч. 4 ст. 258 КК), не передбачене законом воєнізоване або збройне формування (ст. 260 КК), організацію, що створюється змовниками з метою планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни чи воєнного конфлікту (ст. 437
 7. 12.2. Необхідна оборона
  терористичного акту. "Якщо при необхідній обороні випадково заподіяно шкоду не причетній до нападу особі, відповідальність може настати залежно від наслідків за заподіяння шкоди через необережність" (ч. 3 п. 3 постанови). По-четверте, шляхом необхідної оборони можливий захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів