НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна . Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

Цілі і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є виявлення закономірностей підготовки та здійснення розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, підготовка науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації розслідування злочинів у цій сфері.

Поставлена ??мета досягається вирішенням наступних завдань: 1) формування емпіричної і теоретичної бази дисертаційного дослідження;

Курман. P.P. Методика розслідування шахрайства на ринку цінних паперів: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

7

2) опис та аналіз кримінальних проявів на ринку цінних паперів

в дореволюційній, радянській і сучасній Росії; 3)

опис і аналіз елементів криміналістичної характеристики розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 4)

систематизація, класифікація та опис основних способів розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів і відповідних їм криміналістичних ознак вчинення розглядуваного злочину; 5)

розробка переліку обставин, які підлягають встановленню у справах про розкрадання, скоєних шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 6)

розробка коротких програм дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 7)

розробка коротких програм початкового етапу розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, т.

е. «корпоративного захоплення »організації.

Об'єкт і предмет дисертаційного дослідження

Об'єктом дослідження є: 1)

злочинна діяльність осіб, підготовляють, які роблять і що приховують розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 2)

діяльність співробітників правоохоронних органів з виявлення, розслідування і розкриття розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів.

Як предмет дослідження виступають: 1)

закономірності механізму даної групи злочинів-розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, виникнення інформації про злочини і його учасників; 2)

закономірності виявлення, розслідування і розкриття розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів. 3)

8 Методологія і методи дослідження

Дисертація являє собою комплексне дослідження криміналістичних проблем боротьби з розкраданнями шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, проведене з використанням системного підходу до вивчення, опису та аналізу розглянутого соціального явища, а також діалектичного методу пізнання. У даній роботі для збору, обробки та аналізу матеріалу застосовувалися загальнонаукові та частнонаучние методи пізнання: історичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, спостереження, анкетування, моделювання та інші методи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цілі і завдання дослідження "
 1. Кутузов Олег Володимирович. Спадкування за заповітом В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2008

 2. 26. Поняття покарання, його цілі і завдання.
  Мети. Відповідно до ч.2 ст.43 КК РФ, покарання застосовується з метою вос-становлення соціальної справедливості, а також виправлення засудженого і попередження-ня вчинення нових злочинів. Кримінальний закон визначає цілі застосування нака-зания, але не гарантує їх безумовне досягнення. Досягнення цілей, поставлених перед кримінальним покаранням, розкриває і іншу, поряд з карою, найважливішу
 3. Наукова новизна дисертації
  цілі і завдання дослідження, висунуті наукові рішення проводяться вперше в юридичній літературі. У дисертації досліджено норми Конституції Російської Федерації під кутом зору їх функціональної ролі у формуванні статусу індивідуального підприємця. Сформовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення російського
 4. 2. Цілі, завдання, функції та система кримінології
  цілі, завдання, функції, ис-
 5. Висновок
  мети і поставлених завдань, автор далекий від думки, що правове регулювання організації та діяльності холдингів не потребує подальшому розгляді, а зроблені в роботі висновки - в подальшому вдосконаленні. Оскільки підприємницькі об'єднання являють собою організаційно-правове вираження економічних реалій в той чи інший історичний період, дослідження цієї проблеми
 6. Цілі і завдання дослідження.
  Мети в роботі поставлені наступні завдання: проаналізувати форми інтеграційних процесів в сучасний період; дослідити тенденції гармонізації законодавства в галузі -. До правової охорони об'єктів інтелектуальної власності на міжнародному рівні (в рамках угод ВОІВ та ТРІПС) і регіональному (в рамках Європейського Союзу); розглянути основні положення гармонізаціонних актів, в
 7. Структура дисертації та спосіб викладу матеріалу.
  Мети дослідження визначили внутрішню логіку і структуру даної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що включають 8 підрозділів, висновків, бібліографії та додатку.
 8. Цілі і завдання дослідження.
  Мети дисертаційної роботи можливе на основі вирішення таких конкретних завдань дослідження: - визначити ознаки договору, що укладається в електронній формі; - проаналізувати особливості укладення договорів з використанням електронних засобів зв'язку; - розглянути умови дійсності договорів в електронній формі ; - визначити особливості правового статусу суб'єктів
 9. Цілі і завдання дослідження.
  Мети вирішувалися наступні завдання проведеного дослідження: - історичний аналіз розвитку кримінальної політики Російської держави в сфері оподаткування; - характеристика складів податкових злочинів і відповідальності за їх вчинення з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в кримінальне законодавство; 12 - аналіз основних базових
 10. Наукова новнзна.ісследованія
  задача з оптимізації дії нормативних правових актів різних рівнів системи законодавства Російської Федерації в умовах російського федералізму. Г1о думку автора, елементи новизни дослідження проявляються і в самому підході до дослідження поставленої проблеми як комплексної і багатопланової, і в пропоновані рішення ряду конкретних питань, що знаходить вираз в основних