Головна

Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Цивільний процес

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
В. А. Кройтор Цивільний процес Навчальний посібник для підготовки до заліків та іспитів 2000

Цей підручник має на меті ввести початківця юриста в майбутню професію, ознайомити його з місцем юриста-практика в суспільстві ; показати ринок праці та сферу докладання знань; розкрити деонтологічні вимоги, пропоновані до фахівця; дати загальне уявлення про принципи, нормах, уміннях і навичках, якими він повинен опанувати, щоб відповідати своєму професійному призначенню.
М. Й. Штефан Цивільний процес 1997

Штефан Михайло Йосипович-доктор юридичних наук, професор кафедри Правосуддя Кіївського национального УНІВЕРСИТЕТУ имени Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки и техніки України. Визнання фахівець по вопросам Цивільного процеса, ЦИВІЛЬНИХ процесуальних ЗАСОБІВ захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав юридичних осіб і держава. Є автором прежде 130 наукових праць.