Головна
Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Логіка

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка: Підручник для юридичних вузів 1999

У підручнику, підготовленому відповідно до державного освітнього стандарту для юридичних вузів, враховані особливості викладання курсу логіки студентам вищих юридичних навчальних закладі. Використано матеріали з області правових наук, показано значення логічних законів, прийомів і операцій в роботі юриста. Дано предметний покажчик та перелік логічних символів. Дане видання є п'ятим, переробленим і доповненим. Попередні видання: М.: Вища школа, 1982 (удостоєно бронзової медалі ВДНГ); М.: Вища школа, 1987: М.: Манускрипт. 1992: М.: МАУП, 1995. Підручник може бути використаний не тільки студентами-юристами, але також студентами інших гуманітарних спеціальностей.
А. А. Еришев, Н. П. Лукашевич, Є. Ф. Сластенко Логіка: Курс лекцій 2000

У пропонованому курсі лекцій містяться теми про предмет логіки, логічних законах мислення, понятті, судженні, умовиводі, аналогії, гіпотези і доказі. На матеріалах з області правових наук, теорії та практики менеджменту показано значення логіки, її законів, прийомів і операцій в практичній роботі юриста, бізнесмена, фахівця в сфері персоналоведенія. Для студентів управлінських спеціальностей, а також слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів.