Головна
Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Правова деонтологія

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія 1999

У Книзі з позіцій новітніх знань и досягнені науки и передова ¬ го досвіду Юридичної практики відображено сучасний стан право ¬ вої деонтології та показані шляхи ее пріорітетного розвітку. Ця книга написана з урахуванням Положень конституції Укра ¬ їни (1996). вісвітлює оригінальний підхід авторів періоду реформ в Україні.
О.Ф. Скакун, Н.І. Овчаренко. Юридична деонтологія: [Підручник] 1999

Цей підручник має на меті ввести початківця юриста в майбутню професію, ознайомити його з місцем юриста -практика в суспільстві; показати ринок праці та сферу докладання знань; розкрити деонтологічні вимоги, пропоновані до фахівця; дати загальне уявлення про принципи, нормах, уміннях і навичках, якими він повинен опанувати, щоб відповідати своєму професійному призначенню.