Головна
Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Історія держави і права

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
Крашенинникова Н.А, Жидков О. А. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. 1997

Автори підручника - провідні російські вчені в галузі держави і права зарубіжних країн - докладно розглядають історичні процеси розвитку складної системи державних і юридичних установ стародавнього і середньовічного світу. Відмовляючись від панував раніше в російській літературі доктринерського підходу до періодизації людської історії, вони використовують загальнофілософської та спеціальні (конкретно-історичний, порівняльно-правовий, системний та ін) методи дослідження, що дозволяють створити широку історичну панораму, де держава і право минулого постають у своєму дійсному, неспотвореному ідеологічними забобонами вигляді.

Для студентів, аспірантоз і викладачів юридичних вузів і факультетів. <

Крашенинникова Н.А, Жидков О. А. Історія держави і права зарубіжних країн. Ч2 1991

П.П. Музиченко, Н.І. Долматова Історія держави і права України в питаннях і відповідях. Ч. 1. 1999
Навчальний посібник містить перелік питань, що виносяться на іспит з предмету «Історія держави і права України» ч. 1 і максимально повні відповіді на них. Матеріал посібника представлений відповідно до вимог навчальної програми з цього курсу. Навчальний посібник розрахований на студентів юридичних спеціальностей, викладачів історії та права вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.
Загрузка ...
Черниловский З.М. Загальна історія держави і права 1996
Наука історії виникає на самій зорі цивілізації, щоб зробитися незмінним супутником людини, її вчителем, вихователем, натхненником. Вже самі древні автори прагнули не тільки описати відомі їм факти історії, але і пояснити їх.
О.І. Чистяков Історія вітчизняного держави і права. Ч. I: Підручник 2001
Підручник являє собою нове видання, перероблене і доповнене, істотно відмінне від колишніх, що виходили у видавництві МГУ (1992) і у видавництві БЕК (1996). Він охоплює епоху від виникнення держави і права на території нашої країни і до Жовтня 1917 р. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією нашої Вітчизни, його держави і права.
С.Грабовській, С.Ставрояні, Л.Шкляр. Нариси з історії українського державотворення 2000
У Книзі вісвітлюються основні етапи истории украинского державності від найдавнішіх часів до Сучасності. Це одна з дерло СПРОБА АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОЇ історії та політічніх Ідей, на Які спіралі українство в боротьбі за создания власної держави
С. Л. Сказкіна Хрестоматія з історії середньовіччя ТОМ I 2000
Вперше в Хрестоматію увійшли джерела з історії раннього середньовіччя Італії, Іспанії, Англії, Скандинавії, країн Сходу. Ряд нових документів включений в розділи, присвячені південним і західним слов'янам, Візантії, Франкскому державі, Німеччини і Франції в IX - початку XI ст.
Ільїн Ю.Д. Лекції з історії та права Європейського Союзу 2000
У своїх лекціях завідувач кафедри міжнародного права юридичного інституту Московського державного соціального університету професор Ю . Д. Ільїн розповідає про основні інститутах Європейського Союзу (ЄС), джерелах його права, співвідношення права ЄС і національного права механізмі реалізації рішень ЄС, правові основи участі ЄС у зовнішніх зносинах і ін Для науковців, студентів, всіх тих, хто цікавиться питаннями міжнародного права .