Головна
Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Кримінальний процес

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
Тертишник В. М. Кримінальний процес: Навчальний посібник. - 2-е вид., Пров. і доп. - Харків: Арсис, 1999. - 528 с. 1999

У цьому навчальному посібнику докладно викладені основні питання курсу кримінального процесу. Вперше, з використанням положень нових Конституцій України та Росії, а також сучасного законодавства розглянуті найбільш актуальні проблеми теорії та практики правосуддя (використання в доведенні матеріалів, отриманих органами оперативно-розшукової та адміністративної юрисдикції, забезпечення безпеки учасників процесу, захисту права власності, честі і гідності громадянина, реабілітації осіб, незаконно притягнутих до відповідальності тощо), запропоновані евристичні шляхи їх вирішення.
Коблікова А.С. Кримінальний процес. Підручник для вузів. 1999

Підручник відповідає державній програмі для юридичних вузів. У ньому аналізуються норми Конституції Російської Федерації та кримінально-процесуального законодавства, враховані закони, прийняті в ході судової реформи, використані матеріали судової практики станом на січень 1999