Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

4.4. Види складів злочинуКласифікація складів злочину має важливе значення для їх всебічного дослідження, правильної кваліфікації діяння і призначення судом справедливого вироку. Суть різних видів класифікації полягає в тому, що вони здійснюються, виходячи з положень, викладених у статтях Особливої частини КК.
За ступенем суспільної небезпеки та пов'язаного з ним виду й розміру покарання, що передбачене санкцією відповідної статті, розрізняють основний, кваліфікований (особливо кваліфікований) і привілейований склади злочинів.
Основний склад злочину формулює основні ознаки складу злочину і не містить ані обтяжуючих (кваліфікуючих), ані пом'якшуючих (привілейованих) обставин, вказаних в інших частинах цієї статті або в інших статтях. Отже, вести мову про наявність основного складу злочину можна, якщо законом передбачено кваліфіковані або привілейовані склади, тобто є можливості для їх взаємного порівняння й оцінки.
Скажімо, основний склад злочину умисного вбивства передбачено в ч. 1 ст. 115 КК.
Кваліфікований склад злочину - це такий склад, який містить обтяжуючі, порівняно з основним складом, обставини, що тягне за собою більш суворе покарання згідно з відповідною санкцією. Кваліфіковані ознаки розташовані в частині другій (і наступних) статті, а в першій частині сформульовано основний склад злочину. Скажімо, в ч. 2 ст. 115 КК сформульовані 13 пунктів, де зазначені всі види кваліфікованих вбивств (вбивств з обтяжуючими обставинами): двох або більше осіб; малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; заручника тощо. Оскільки ступінь суспільної небезпеки кваліфікованих складів, розташованих у наступних (після другої) частинах відповідної статті Особливої частини КК, зростає, як зростає і міра покарання за них, їх називають особливо кваліфікованими. Скажімо, ст. 152 КК передбачає відповідальність за зґвалтування. Вона складається з чотирьох частин. Перша містить основний склад злочину, друга - кваліфікований, третя і четверта - особливо кваліфікований.
Привілейований склад злочину - це такий склад, який містить пом'якшуючі, порівняно з основним складом, обставини, що
тягне за собою більш м'яке покарання згідно з відповідною санкцією. Привілейовані склади злочину розташовані в окремих статтях, а не в статті, де зазначено основний склад злочину. Ми вже казали про основний та кваліфіковані склади вбивства, що містяться відповідно у ч. 1 і 2 ст. 115 КК. Щодо привілейованих складів убивства, то вони розташовані в наступних за ст. 115 КК статтях. Скажімо, ст. 116 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство, пом'якшуючою ознакою якого є вчинення його у стані сильного душевного хвилювання. Максимальний строк покарання за нього - 5 років позбавлення волі, у той час як максимальний строк покарання за основним складом вбивства - 15 років позбавлення волі.
За способом опису ознак в законі (за характером структури), склади злочину поділяються на прості і складні.
Простий склад злочину містить назву або опис ознак одного діяння, яке посягає на один об'єкт і має одну форму вини.
Скажімо, погроза вбивством (ст. 129 КК), крадіжка (ст. 185 КК) тощо.
Складний склад злочину обтяжений хоча б однією з таких обставин, як двооб'єктність складу злочину (ст. 294 КК - масові заворушення, що завдають шкоди не тільки громадському порядку, а й посягають на власність, особу тощо), наявність двох форм вини (ч. 2 ст. 121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, характеризується умисною формою вини щодо заподіяння тяжкого тілесного ушкодження і необережною - щодо смерті потерпілого), наявність кількох діянь, вчинення хоча б одного з яких (в деяких випадках - хоча б з одним із вказаних предметів) становить склад закінченого злочину (ч. 1 ст. 263 КК - носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
За конструкцією складу злочину вони поділяються на злочини з формальним складом ("формальні злочини") і на злочини з матеріальним складом ("матеріальні злочини").
Злочин з формальним складом сформульований в диспозиції статті таким чином, що містить в собі тільки суспільно небезпечне діяння - дію або бездіяльність без вказівки на настання суспільно небезпечних наслідків. Скажімо, одержання хабара
(ст. 368 КК) є злочином з формальним складом, бо згідно з його формулюванням (конструкцією) він є закінченим з моменту вчинення самої дії - одержання хабара і не вимагає настання якихось наслідків.
Злочин з матеріальним складом сформульований в диспозиції статті таким чином, що містить у собі не тільки суспільно небезпечне діяння - дію або бездіяльність, а й суспільно небезпечні наслідки, які настали в результаті цього діяння. Скажімо, порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, якщо це пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах (ст. 202 КК). Тобто сама по собі дія - порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю без отримання в результаті цього доходу у великих розмірах злочином не буде.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "4.4. Види складів злочину"
 1. 4.5. Склад злочину і кваліфікація злочину
  види складів злочину. У чому полягає кваліфікація злочину і які етапи вона має? Що є формулою
 2. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  види злочинів вказувати судам на необхідність посилити увагу до кваліфікації злочинів. Зокрема, у постанові від 24 червня 1983 року № З «Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації» Пленум Верховного Суду зазначив, що судами допускаються помилки з кваліфікації дій
 3. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  види сукупності злочинів - реальну сукупність злочинів та ідеальну. Реальною сукупністю злочинів називається вчинення різними, окремими самостійними діями двох або більше злочинів, передбачених різними кримінально-правовими нормами, за жодний з яких винний ще не був засуджений. У загальній масі злочинів реальна сукупність становить 94%, ідеальна - приблизно 5%.2 Збірник постанов Пленуму
 4. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  види конкуренції - конкуренцію загальної і спеціальної норм та конкуренцію частини і цілого.2 В. П. Малков виділяє такі види конкуренції: а) загальної і спеціальної норм, б) конкуренція спеціальних норм, в) конкуренція норм різних союзних республік, г) конкуренція норм національного законодавства і норм міжнародного права.3 С. А. Тарарухин також виділяє два види конкуренції - конкуренцію
 5. 6.9.2. Кваліфікація привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного чужого майна
  види майна (речей): 1) майно (річ) знайдене; 2) майно (річ) або гроші, що випадково опинилися у винної особи; 3) скарб, яким визнаються цінності, які не мають власника або власник яких невідомий. Знайти можна лише те, що було загублено. Не може вважатися знайденим те, що лежить на своєму місці, там, де воно завжди перебуває. Той, хто привласнює ріу, яка знаходиться на своєму постійному місці,
 6. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  види диспозицій: просту, описову, відсильну й бланкетну. Проста диспозиція тільки називає злочин, не розкриваючи його ознак. Наприклад, угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ч. 1 ст. 218 КК), умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК). Проста диспозиція використовується законодавцем у тих випадках, коли зміст суспільно небезпечного
 7. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  види повторності: повторність як обставина, що обтяжує покарання (п. 1 ст. 67 КК); повторність як кваліфікуюча ознака злочину, що передбачена статтями Особливої частини КК (ч. 2 ста тей 152, 185-191, 203, 204, 249, 309 КК та ін.). Повторність як обставина, що обтяжує кримінальну відповідальність і покарання, не впливає на кваліфікацію діяння, її враховує суд лише при призначенні міри покарання
 8. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  види групових злочинів. Ми розглянемо лише деякі загальні питання кваліфікації групових злочинів. Докладніше кваліфікація групових злочинів розглядатиметься при аналізі конкретних видів групових злочинів - розкрадання, зґвалтування, хуліганства, хабарництва та деяких інших. Першим і найпоширенішим груповим злочином визнається співучасть у вчиненні умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю
 9. 1.7. Вбивство через необережність
  види вбивства, передбачені статтями 115-119 КК, слід відрізняти від інших злочинів, пов'язаних з позбавленням життя людини чи посяганням на нього. При цьому необхідно враховувати, що: а) посягання на життя державного чи громадського ді яча, вчинене у зв'язку з його державною діяльністю, або на життя представника іноземної держави, вчинене з ме тою спричинити міжнародні ускладнення, є злочинами
 10. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  види механічної асфіксії, що загрожують життю; хімічні, термічні або інші опіки НІ і IV ступеня, що становлять 15% поверхні тіла, а також опіки II ступеня, що становлять 30% поверхні тіла, чи опіки менших роз мірів, які супроводилися шоком тяжкого ступеня. Тяжке тілесне ушкодження буде небезпечним для життя за наявності хоч би однієї із зазначених ознак. Незагрозливі для життя ушкодження, що
 11. 2.6. Незаконне проведення аборту
  види аборту: 1) патологічний - вагітність припиняється якимось захворюванням вагітної жінки; 2) штучний - вагітність припиняється побічним втру чанням в організм вагітної жінки. Патологічний аборт для кримінального права байдужий. Штучний аборт буває законними і незаконним (кримінальним). Згідно з діючою в медичній практиці інструкцією «Про порядок проведення операції штучного переривання
 12. 2.15. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
  види діянь: а) за порушення порядку трансплантації органів або тканин людини; « б) за торгівлю органами або тканинами людини; в) за вилучення у людини примушуванням або обма ном її органів або тканин з метою їх трансплантації. Вилучення у людини органів або тканин тіла із застосуванням насильства (примушуванням) чи обману утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ч. 2 ст. 143 і ст. 121 чи
 13. 5.1.5. Порушення рівноправності громадян залежно від, їх расової, національної належності чи ставлення до релігії
  види цього злочину, кваліфікуючими ознаками якого є: вчинення діяння організованою групою осіб; загибель людей; 212 - настання інших тяжких наслідків (тяжких тілесних ушкоджень, великої майнової шкоди тощо). Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується умислом (прямим), оскільки суб'єкт діє з метою викликати національну, расову чи релігійну ворожнечу та ненависть. Досягнення чи не
 14. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  види порушень, які утворюють склад злочину, передбаченого ст. 171 КК. Законом встановлено, що редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації. Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є: порушення, передбачені статтею 47
 15. 5.2.12. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
  види насильства (побої, тілесні ушкодження, позбавлення мйж-ливості рухатися тощо) чи погрози застосування такого насильства або вчинення щодо потерпілого інших незаконних дій. Примушування або перешкоджання, передбачене ст. 174 КК, вчинюється умисно, з метою позбавити громадянина можливості використати своє конституційне право. Відповідальність за примушування до участі у страйку чи до відмови
 16. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  види розкрадань відрізняються способом їх вчинення. Способи розкрадань визначені кримінальним законом: крадіжка - таємно (стаття 185 КК); грабіж - відкрито та із застосуванням насильства (стаття 186 КК); розбій - способом нападу (стаття 187 КК); шахрайство - обманом (стаття 190 КК); привласнення чи розтрата - способом зловживання довір'ям відносно чужого майна (стаття 191 КК); вимагання -
 17. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  види вимагання чужого майна, щодо яких закон передбачає настання певних наслідків (знищення майна, велика шкода, інші тяжкі наслідки - частини 2, 3 і 4 стат- 189 КК), можуть визнаватися закінченими лише тоді, коли такі наслідки настали. Якщо ж винні прагнули досягти цих наслідків, Мали намір заподіяти потерпілому велику шкоду, але досягти цих лідків не змогли з причини від них незалежних, то їхні