НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Види правопорушень

Усі правопорушення за ступенем їх суспільної небезпеки поділяються на дві групи: злочини і проступки.

Найбільш небезпечним видом правопорушення є злочини - діяння, прямо передбачені кримінальним законом.

Все незлочинні правопорушення, або проступки, прийнято класифікувати стосовно до галузей права, виділяючи серед них дисциплінарні, адміністративні, цивільні, процесуальні і т. п.

Дисциплінарні проступки - правопорушення, що вчиняються у сфері службових відносин (найчастіше в галузях трудового права) і зазіхають на обов'язковий порядок діяльності певних колективів людей.

Адміністративні проступки - правопорушення, що посягають на встановлений законом громадський порядок, в тому числі на відносини в галузі виконавчої і розпорядчої діяльності держави. Адміністративними проступками є, наприклад, порушення правил протипожежної безпеки, санітарної гігієни, правил руху, землекористування, правил продажу і т.

п.

Цивільні проступки - правопорушення у сфері майнових і немайнових відносин, що виникають між суб'єктами цивільних правовідносин.

Залежно від їх характеру розрізняють договірні та позашл-говорная правопорушення.

Від цивільних правопорушень слід відрізняти невинне заподіяння шкоди, дія непереборної сили, порушення майнових прав внаслідок рятування майна і т. п.

Процесуальні проступки пов'язані з порушеннями інтересів правосуддя або процесуальних прав сторін (відмова суду в прийнятті позовної заяви, задоволення клопотання і т. д.).

Міжнародні правопорушення - правопорушення, що суперечать нормам міжнародного права, міждержавних ^ угодами або власними зобов'язаннями дії або бездіяльності суб'єктів міжнародного права, які заподіюють шкоду іншим суб'єктам або всьому міжнародному співтовариству. Разли-, чають міжнародні злочини і міжнародні делікти.

Особливо виділимо інші відхилення від правопорядку, які, представляють протиправну поведінку з усіченим складом правопорушення (невинні дії, об'єктивно-протиправна поведінка малолітніх, душевнохворих, прострочення платежів. Чинності пробачливих обставин і т. п.) .

Сюди ж відноситься і зловживання правом уповноваженої суб'єкта (з егоїстичних і інших спонукань) або скоєння вчинків у протиріччя з призначенням наданого права і його духом. 4.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види правопорушень "
 1. § 9. Правомірне поведінка і правопорушення Поняття правомірної поведінки
  види правопорушень і санкцій за їх вчинення дисциплинар-X ний проступок / Цивільні п равонарушенія (делікти) Незнання офіційно опублікованого закону не звільняє :: від відповідальності за його недотримання форми провини Умисел Необережність Прямий самовпевнено ність * Недбалість Непрямий або
 2. Призначення адміністративного покарання
  види адміністративних покарань. 6. Протягом якого терміну правопорушнику може бути призначено адміністративне покарання? 7.
 3. 2.3,12. Правопорушення і юридична відповідальність
  види правопорушень, і наведіть приклади різних правопорушень. Необхідно відповісти на питання, які основні причини правопорушень у російському суспільстві. Переходячи до питання юридичної відповідальності, важливо звернути увагу на те, що вона являє собою різновид соціальної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності зазвичай розглядається як обов'язок особи
 4. § 15. Структура правопорушення
  правопорушення показує з яких елементів складається правопорушення і як ці елементи взаимосвя-* Луіеев У В. Злочинність в Росії при переході від соціалізму до капіталізму / / Держава і право. 1998. № 5. 63 зани один з одним Структура правопорушення складається з об'єкта, суб'єкта, об'єктивної та суб'єктивної сторін. Об'єктом правопорушення є суспільні відносини,
 5. Адміністративна відповідальність
  правопорушення РРФСР, а також законами суб'єктів РФ за правопорушення у сфері ресурсокористування, що становлять меншу, порівняно із злочинами, суспільну небезпеку . У КпАП РРФСР такі правопорушення перераховані в розділах 6 і 7
 6. II) Природоресурсове правопорушення
  правопорушення: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Для наявності складу природоресурсного правопорушення потрібна присутність всіх чотирьох
 7. 16.3. Об'єкт адміністративного правопорушення
  правопорушення є суспільні відносини у сфері державного управління, що регулюються нормами права та охоронювані заходами адміністративної відповідальності. Значення об'єкта адміністративного правопорушення: 1) визначає коло суспільних відносин, що охороняються заходами адміністративної відповідальності; 2) значною мірою визначає протиправне або непротівоправное
 8. I) Норми
  види відповідальності - цивільному, кримінальному, адміністративному, трудовому. Норми природоресурсного законодавства про відповідальність носять відсильний характер і встановлюють, переважно, види правопорушень, за вчинення яких встановлюється юридична
 9. 17.3. Законодавство про адміністративну відповідальність
  правопорушення, що встановлюють принципи і підстави адміністративної відповідальності, умови та порядок притягнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до адміністративної відповідальності. Система законодавства про адміністративні правопорушення. 1) КоАП, 2) закони суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення. Завдання законодавства про адміністративні
 10. 16.1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
  види Склад адміністративного правопорушення сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, описаних в правовій нормі, необхідних і достатніх для визнання здійсненого діяння як конкретного адміністративного правопорушення. Елементи складу адміністративного правопорушення: 1) об'єкт адміністративного правопорушення; 2) об'єктивна сторона адміністративного