Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна . Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

Висновок

Проведене дисертантом дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 1.

Ретроспективний криміналістичний аналіз злочинних посягань у сфері обігу цінних паперів свідчить про стійкість і повторюваності способів вчинення розкрадань у сфері випуску та обігу цінних паперів. З моменту появи в цивільному обороті Росії цінних паперів злочинці використовували прогалини в законодавстві для здійснення різних зловживань, випереджаючи розвиток правових норм. Після внесення змін у нормативні правові акти та запровадження кримінальної відповідальності за скоєння низки шахрайських дій з цінними паперами злочинці винаходили і починали застосовувати нові способи злочинного посягання, пристосовуючись до мінливих обстановці. Ретроспективні знання про способи розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів і методах боротьби з ними сприяють кращому розумінню тенденцій у зміні і вдосконаленні способів злочинних посягань у сучасних умовах, дозволяють прогнозувати появу нових способів, удосконалювати методи боротьби з досліджуваними злочинами. 2.

Успіх у розслідуванні розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів в значній мірі залежить від рівня теоретичної підготовки і наявності спеціальних знань у співробітників правоохоронних органів у галузі цивільного, комерційного, корпоративного, банківського та інших галузей права, основ бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, регулювання фондового ринку. Вказана обставина обумовлює необхідність включення в методику розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів положень про механізм функціонування сегментів ринку цінних паперів, у тому числі особливості випуску та обігу окремих видів цінних паперів, діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та інших аспектах правового регулювання ринку цінних паперів . 3.

160

3. Дисертант, вважає, що опис системи злочину «розкрадання

шляхом шахрайства з використанням цінних паперів», має бути представлено у вигляді криміналістичної характеристики.

Розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів здійснюється суб'єктом злочину в певному місці і в певний час, з використанням способу, обумовленого предметом злочинного посягання, навколишнім оточенням, психічними якостями суб'єкта. 4.

Нами виділені і проаналізовані етапи розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів і способи вчинення злочину. Дисертантом були запропоновані різні класифікації способів розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, наведений опис та аналіз основних способів розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів на основі запропонованої класифікації за функціональним призначенням цінного паперу: предмет або засіб злочинного посягання. 5.

Провівши аналіз різних точок зору, а також вивчивши судово-слідчу практику, дисертант розробив класифікацію криміналістичних ознак аналізованого злочину, подразделяющихся за ступенем конкретності на загальні криміналістичні ознаки, що вказують на вчинення фінансового шахрайства, і приватні криміналістичні ознаки , що свідчать з певним ступенем ймовірності про вчинення розкрадання шляхом шахрайства з окремими видами цінних паперів-акціями, векселями, ощадними (депозитними) сертифікатами. Автор навів перелік приватних криміналістичних ознак розкрадання шляхом шахрайства стосовно до конкретних способів вчинення даного злочину.

Криміналістичні ознаки вказують на ймовірність здійснення шахрайства з конкретним видом цінних паперів певним способом, можливих співучасників злочину, дозволяють співробітникам правоохоронних органів визначити напрями розслідування, висунути слідчі версії.

161 6.

На основі криміналістичної характеристики розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній справі, і кримінально-правової характеристики розглядуваного злочину дисертант розробив перелік обставин, які підлягають встановленню при розслідуванні розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів і злочинних посягань, якi характеризуються як «корпоративне захоплення». 7.

Криміналістична характеристика розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, і система обставин, які підлягають встановленню у кримінальній справі, послужили основною для розробки коротких типових програм розслідування даної групи розкрадань. На основі зазначених програм нами розроблені короткі типові програми розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративні захвати».

Зазначені програми покликані допомогти співробітникам правоохоронних органів правильно сформулювати загальні і приватні задачі розслідування, визначити необхідні засоби і способи вирішення завдань щодо виявлення, розслідування і розкриття злочинних посягань на ринку цінних паперів. Програми призначені для застосування на початковій стадії розслідування. Слідчий, володіючи певним обсягом інформації щодо обставин, які підлягають встановленню у кримінальній справі, на базі пропонованих програм зможе цілеспрямовано організувати пошук відсутніх відомостей. Пропоновані програми можуть бути використані також прокурорами, що здійснюють нагляд за розслідуванням злочинів економічної спрямованості, та державними обвинувачами при підготовці до судового засідання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок "
 1. 29.5. Доручення про проведення експертизи
  висновок, визначаються суддею-доповідачем або Конституційним Судом РФ. Висновок експерта повинен містити дані про особу, що виробляв експертизу, із зазначенням його спеціальності, вченого ступеня і звання, назви справи, в зв'язку з розглядом якого проводилася експертиза; відповіді на питання, поставлені перед експертом у вимозі Конституційного Суду; підпис експерта під
 2. ЗМІСТ
  укладання договорів ... 25-36 § 3. Міра свободи укладення договорів 37-51 § 4. Методи правомірного тлумачення договорів 51-64 § 5. Вирішення спорів при укладанні договорів і випадки визнання їх недійсності 64-76 Глава 2. Проблеми зміни договорів та гарантії належного їх виконання 77-100 § 1. Підстави та порядок зміни договорів 77-87 § 2. Цивільно-правові гарантії та способи
 3. ВИСНОВОК СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  висновку судово-психи-атріческой експертизи має бути зазначено, де, коли, ким і на якій підставі була зроблена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, які матеріали були використані експертом, які дослідження він справив, які питання перед ним поставлені і його мотивовані відповіді на них. Висновки у висновку мають відповідати даним описової частини
 4. Висновок
  Висновок
 5. Висновок
  Висновок
 6. Тема 5 Форми адвокатських утворень
  укладання партнерського договору, права та обов'язки адвокатів-партнерів. Партнерський договір, його зміст, порядок укладення та припинення. Юридична консультація. Умови та порядок їх створення. Угода про надання юридичної допомоги, його зміст і порядок укладення. Винагорода та порядок її виплати адвокату довірителем. Види і порядок грошових відрахувань з одержуваних від
 7. ФОРМА висновків експертів-ПСИХІАТРА
  висновок про неможливість експертного рішення
 8. Умови і порядок проведення експертизи по справі
  ув'язнення - обов'язок експерта. За дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від дачі висновку експерт несе кримінальну відповідальність. Експерт може відмовитися від дачі висновку лише в тому випадку, якщо надані йому матеріали недостатні для проведення експертизи або він не володіє знаннями, необхідними для виконання покладеного на нього обов'язку. Засобом доведення
 9. 90. Аудиторський висновок
  висновок, який має виражати оцінку аудиторською фірмою (аудитором) відповідності у всіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності перевіреній кредитної організації законодавству та нормативним актам. Думка про достовірність бухгалтерської звітності може бути виражене у формі: - позитивного - позитивний аудиторський висновок дається у разі, коли бухгалтерська
 10. Структура дисертації
  висновків та бібліографії. У першому розділі, що складається з чотирьох параграфів, розглядається юридична категорія суб'єктивного виключного права. Друга глава, що складається з чотирьох параграфів, присвячена аналізу змісту суб'єктивного виключного права як системного явища. У третьому розділі, що складається з трьох параграфів, досліджуються загальні закономірності здійснення суб'єктивних